19.02.2017
LJ
/ 3°

Da ne boste državi plačali preveč: Izračunajte, kdo naj uveljavlja olajšavo

Znova je tisti čas v letu, ko je treba z državo poravnati račune. Ne pozabite, da se hitro približuje rok za oddajo vloge za uveljavljanje vzdrževanih družinskih članov. Kdo naj sploh odda vlogo in kako jo izpolniti, da ne boste državi plačali preveč?

Tukaj dobite OBRAZEC vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine.

Vsako leto je treba na Finančno upravo (Furs) poslati obrazec za uveljavljanje vzdrževanih družinskih članov pri obračunu dohodnine. Do takrat je res skoraj še ves mesec časa, a bolje je, če se pravočasno pripravite na to nalogo.

Nekateri so pri tem že izkušeni, spet drugi ne vedo, kako se lotiti naloge. Za slednje smo pripravili nekaj osnovnih navodil.

Furs je vsako leto določil 5. februar za skrajni rok oddaje obrazca. Letos pade 5. februar na nedeljo. Do kdaj torej moram oddati vlogo?

Na Fursu so za Cekin.si odgovorili, da se letos zadnji rok oddaje prestavi na vključno 6. februar do polnoči.

Kam poslati obrazec?

Na Fursu predlagajo, da zavezanci v izogib stanju v vrstah na davčnih uradih ali zamudnemu pošiljanju obrazcev po pošti vloge oddajo prek sistema e-davki.

Kako naj vem, ali lahko uveljavljam olajšavo?

Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine vložijo le tisti zavezanci za dohodnino, ki med letom (pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka) niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, in zavezanci, ki so olajšavo med letom uveljavljali, pa želijo te podatke spremeniti.

Kateri so kriteriji za uveljavljanje olajšave za otroke?

Vzdrževani otrok je:

1. Vsak otrok do dopolnjenega 18. leta starosti

2. Otrok do 26. leta starosti, če:
• neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji,
• ni zaposlen,
• ne opravlja dejavnosti in
• nima lastnih sredstev za preživljanje ali so ti manjši od višine posebne olajšave za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana (2.436,92 evra za leto 2016). Za lastne dohodke se štejejo vsi dohodki, razen družinske pokojnine, štipendije, dohodka prek študentskega servisa (s študentsko napotnico) in dohodka, oproščenega plačila dohodnine po 22. in 29. členu Zakona o dohodnini.

3. Otrok nad 26. letom starosti, če:
• neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji, če se vpiše na študij do 26. leta starosti, in to največ za šest let od dneva vpisa na dodiplomski študij in največ za štiri leta od dneva vpisa na podiplomski študij;
• ni zaposlen,
• ne opravlja dejavnosti in
• nima lastnih sredstev za preživljanje ali so ti manjši od višine posebne olajšave za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana (2.436,92 evra za leto 2016). Za lastne dohodke se štejejo vsi dohodki, tudi dohodek iz kapitala (obresti, dividende in dobiček iz kapitala) razen družinske pokojnine, štipendije, dohodka prek študentskega servisa (s študentsko napotnico) in dohodka, oproščenega plačila dohodnine po 22. in 29. členu Zakona o dohodnini.

4. Otrok ne glede na starost, če se ne izobražuje in je za delo
sposoben, če je prijavljen pri službi za zaposlovanje in živi s starši oz. posvojitelji v skupnem gospodinjstvu ter nima lastnih sredstev za preživljanje oz. so ta manjša od višine posebne olajšave za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana (2.436,92 evra za leto 2016).

5. Otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo, če:
• ima pravico do dodatka za nego v skladu z zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih,
• ima pravico do dodatka za pomoč in postrežbo v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
• je skladno s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb za delo nezmožen ne glede na starost.

Ali lahko olajšave uveljavljam le za otroke?

Ne, olajšavo lahko uveljavljate tudi za druge vzdrževane družinske člane. Katere?

- Zakonca ali zunajzakonskega partnerja, ki ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti, če nima lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od olajšave za vzdrževanega družinskega člana, in razvezanega zakonca, če mu je s sodbo oziroma dogovorom, sklenjenim po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, priznana pravica do preživnine, ki jo plačuje zavezanec,
- starše oziroma posvojitelje zavezanca ter tasta ali taščo oz. posvojitelje zakonca (če ta ni zavezanec za dohodnino), če nimajo lastnih sredstev za preživljanje oz. so ta manjša od olajšave za vzdrževanega družinskega člana in živijo z zavezancem v skupnem gospodinjstvu ali so v institucionalnem varstvu v socialnovarstvenem zavodu in zavezanec krije stroške teh storitev,
- druge člane kmetijskega gospodinjstva, ki sodelujejo pri doseganju dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, če nimajo lastnih dohodkov za preživljanje oz. so ta manjša od posebne olajšave.

Koliko znašajo olajšave?

Posebna olajšava za vzdrževane otroke:

  Letna olajšava v evrih Mesečna olajšava v evrih
Za prvega vzdrževanega otroka 2.436,92 203,08
Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje
posebno nego in varstvo
8.830,00 735,83
Za drugega vzdrževanega otroka 2.649,24 220,77
Za tretjega vzdrževanega otroka 4.418,54 368,21
Za četrtega vzdrževanega otroka 6.187,85 515,65
Za petega vzdrževanega otroka 7.957,14 663,09

Za vse nadaljnje vzdrževane otroke se višina olajšave poveča za 1.769,30 evra (mesečno za 147,44 evra) glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka.

Posebna olajšava za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana:

Letna olajšava v evrih Mesečna olajšava v evrih
2.436,92 203,08
Deklica s hranilnikom
Izračunajte, kdo naj uveljavlja olajšavo za otroka. (Foto: Thinkstock)

 

Kako naj s partnerjem določiva, kateri od naju bo uveljavljal olajšave za otroke?

Najbolje je, če se lotite testnega izračuna. Sicer velja pravilo, da naj bi olajšavo uveljavljal tisti, ki ima višje dohodke in posledično spada v višji davčni razred.

Kaj pomeni, da si starša olajšavo porazdelita?

Starša si lahko olajšavo razdelita poljubno, in sicer tako, da je za družino skupno dosežen optimum, ki ga želijo na podlagi testnega izračuna. Če se zavezanca ne moreta sporazumeti, kdo izmed njiju bo uveljavljal posebno olajšavo za istega vzdrževanega družinskega člana, se prizna vsakemu zavezancu sorazmerni del olajšave za skupno obdobje uveljavljanja.

Sva ločena. Kaj sedaj?

Zakonodaja prav zaradi ločenih staršev omogoča tudi delitev olajšave na oba starša.

Tudi razvezana starša si lahko olajšavo razdelita, saj za otroka, za katerega posamezni davčni zavezanec na podlagi sodne odločbe, sporazuma ali dogovora o preživljanju, sklenjenega po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, prispeva za njegovo preživljanje, lahko zavezanec uveljavlja posebno olajšavo. Če se zavezanca ne moreta sporazumeti, kdo izmed njiju bo uveljavljal posebno olajšavo za istega vzdrževanega družinskega člana, se prizna vsakemu zavezancu sorazmerni del olajšave. Če je prispevek zavezanca manjši od njemu pripadajočega dela posebne olajšave ali če zavezanec ne prispeva za preživljanje otroka, se razlika do njemu pripadajočega dela ali celotni del njemu pripadajoče posebne olajšave prizna staršu, kateremu je otrok zaupan.

Glede na to, da se je s 1. januarjem preoblikovala lestvica za odmero dohodnine, me zanima, kaj to pomeni za omenjeno olajšavo?

Na tej povezavi si poglejte lestvico in davčne olajšave za odmero dohodnine za leto 2017 – za tiste, ki olajšavo uveljavljajo že med letom pri plači.

Pri olajšavi za vzdrževane družinske člane ni novosti.

Kako ravnati, če zamudim rok za oddajo vloge?

V kolikor davčni zavezanec vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane ne vloži v predpisanem roku, ta ne more biti upoštevana v informativnem izračunu dohodnine, ima pa davčni zavezanec možnost uveljavljati posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane še v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine. Torej ne izgubi pravice do navedene olajšave z ne oddajo ali zamudo pri oddaji navedene vloge. 

FB članek - join us

Pošlji sporočilo

Tvoja E-pošta:

E-pošta prejemnika:

Kratko sporočilo:

Glasuj

Prenesi v

Komentarjev: 2
 
mateycica 06.01.2017 09:50:09
Prilepili ste povezavo za testni izračun, ki ne dela.
 
časjeza 06.01.2017 09:36:14
pobiranje davka 2
Več komentarjev

Iskanje

 

Anketa

Bi sprejeli delo, zaradi katerega bi se vozili na drugi konec Slovenije?

calculate
glossary
indexes
indexes