17.01.2017
LJ
-0° / -2°

Koliko in kateri davki nas čakajo v letu 2010?

Davkom ne bo moč ubežati tudi v letu 2010. V kratkem kronološkem pregledu preverite, kateri pomembni davki bodo čakali na vse fizične osebe tudi v tem letu.

Koledarček davčnih obveznosti:

15. januar 2010 – rok za vložitev napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem. Če je premoženje oddano za več mesecev v letu, se napoved vloži v 15 dneh po poteku časa, za katerega je bilo premoženje dano v najem, a najpozneje do 15.1. tekočega leta za preteklo leto. Plačilo davka je 30 dni od dneva vročitve odločbe o višini akontacije, ki jo izda davčni organ v 30 dneh od vložitve napovedi. Obrazec lahko najdemo tukaj.

5. februar 2010 - rok za vložitev vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane zdaj premaknjen na 5. 2. 2010 (pretekla leta je bil rok 31. januar). Obrazec vloge je objavljen na spletni strani Davčne uprave, oddaja pa je mogoča tudi prek sistema eDavki.

Posebna olajšava za vzdrževane člane

Vir: racunovodja.com

Davkom ni in ni videti konca...
Ob vseh teh davkih se lahko hitro izgubimo ... (Foto: iStockphoto)

1. marec 2010 – ker 28. februar pride na nedeljo, je rok za vložitev podaljšan za en dan, torej napovedi za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji in v drugih državah članicah EU oddate v ponedeljek. Napoved za odmero dohodnine od obresti pa morajo do začetka marca 2010 vložiti vsi tisti zavezanci, ki so v letu 2009 prejeli več kot 1.000 evrov obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah v Sloveniji in EU. Obresti nad 1.000 evrov so obdavčene z dokončnim davkom v višini 20 odstotkov. Pri dolgoročnejših denarnih depozitih je tako potrebna razmejitev obresti po letih, iz katere je razvidna višina obresti, ki jo je varčevalec prejel v letu 2009. V obrazec za napoved obresti se vpisuje celoten znesek prejetih obresti. Več o davkih na obresti večletnega varčevanja pa si lahko preberete v našem forumu pod rubriko Davki.

1. marec 2010 – rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine od dobička ob odsvojitvi vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov. Po trenutni zakonodaji je dobiček od kapitala obdavčen po 20-odstotni stopnji v prvih petih letih, na vsake 5 let pa se stopnja davka zmanjša za 5 odstotnih točk (po 10 letih 10 odstotkov, po 15 letih le še 5 odstotkov), kar pomeni, da je vlagatelj po 20 letih oproščen davka. Za nakupe vrednostnih papirjev, izvedene pred 1. 1. 2003 se kot nakupna vrednost šteje vrednost naložbe na 1. 1. 2006. Če gre za borzno naložbo, se vzame cena na borzi, v nasprotnem primeru velja knjigovodska vrednost.

1. marec 2010 – rok za vložitev napovedi za odmero davka od dobička ob odsvojitvi izvedenih finančnih instrumentov.

31. maj 2010 - rok za odpremo informativnega izračuna dohodnine. Ob izteku koledarskega leta je bil sprejet in objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku in nekateri podzakonski akti, ki prinašajo spremembe v zvezi z dohodnino. Tako je na primer rok za odpremo informativnega izračuna dohodnine (v nadaljevanju IID) 31. maj, v preteklih letih pa je moral biti izračun do 31. maja tudi že vročen.

Vse več in več davkov...
Vam je vse jasno v zvezi z dohodnino? (Foto: iStockphoto)

Ostale spremembe v zvezi z dohodnino:

• V primeru prejema informativnega izračuna dohodnine (IID) je olajšavo za vzdrževane družinske člane (VDČ) mogoče uveljavljati v ugovoru zoper IID, ne pa tudi v pritožbi zoper odločbo, izdano na podlagi ugovora.(Pretekla leta: olajšavo za VDČ je bilo možno uveljavljati v ugovoru zoper IID in tudi v pritožbi zoper odločb,o izdan na podlagi ugovora).

• Rok za odpremo IID je 31. maj (Pretekla leta: IID je moral biti do 31. maja tudi že vročen)

• IID se še vedno vroča z navadno vročitvijo. IID se šteje za vročen 15. dan od datuma odpreme (Pretekla leta: 20. dan od datuma odpreme)

• Zavezanec za dohodnino, ki na dom do 15. junija ne prejme IID, mora dohodninsko napoved vložiti sam, in to najpozneje do 31. julija (Pretekla leta do 30. junija)

• Rok za ugovor zoper IID je 15 dni od dneva vročitve IID - t.j. 30 dni od datuma odpreme IID. (Pretekla leta: 35 dni od datuma odpreme IID).

• Ponovnega osebnega vročanja IID ni več! (Pretekla leta: Če je zavezancu bil izdan IID, na podlagi katerega je imel doplačilo dohodnine, pa obveznosti do roka ni poravnal in ni vložil ugovora zoper IID, mu je davčni organ ponovno izdal IID z osebno vročitvijo).

• Če zavezanec umre pred odpremo IID ni izračuna in poračuna dohodnine na letni ravni, akontacija dohodnine se šteje kot dokončen davek (Pretekla leta: Izračuna in poračuna dohodnine ni bilo, če je zavezanec umrl pred vročitvijo dohodnine).

Stopnje dohodnine

Vir: racunovodja.com

Morebitna prodaja nepremičnine - napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine. Nappved velja za vse davčne zavezanci, ki odsvojijo nepremičnino, razen za nepremičnine pridobljene pred 1.1.2002. Rok za predložitev je v 15. dneh od odsvojitve. Davčni organ v roku 30 dni od napovedi izda odločbo o višini dohodnine. Rok za plačilo je 30 dni od vročitve.

Davka na kapitalski dobiček so oproščeni tisti, ki so nepremičnino kupili pred 1. januarjem 2002 ali pa so imeli v nepremičnini stalno prebivališče vsaj zadnja 3 leta pred prodajo.
 

FB članek - join us

Pošlji sporočilo

Tvoja E-pošta:

E-pošta prejemnika:

Kratko sporočilo:

Glasuj

Prenesi v

Komentarjev: 6
 
ahlin309 16.01.2010 13:07:18
Največja neumnost pa je davek na obresti, saj te ne dosegajo niti inflacije. Torej smo pošteni državljani prisiljeni plačevati davek na državno inflacijo. Država bi tu morala odbiti inflacijo in šele potem obračunati davke na dosežen rezultat.
Tommi Zu 14.01.2010 22:35:12
davek na kapitalski dobiček ste falili!
Leandra 13.01.2010 14:58:56
Preživljanje na tuj račun, potvarjanje resnice podtikanja ter laž in kraja rezultatov dela drugega je temeljna izobrazba Komunistov ter njihovih potomcev..
 
potrebnez 13.01.2010 14:27:07
pa še na zrak ki gavdihavamo!!!!
Janko Šukljan 12.01.2010 23:55:04
spoznal sem dve osebi: eni je bilo ime recesija drugi kriza;prva rece'si'jaaaaa...pri drugi pa jast bi še... nimam s čim krizaaaa... kam greš? moram plačati davek mi je denarnica dol padla...srečanje da padeš dol...
 
nejc88 12.01.2010 20:01:11
djte še davek na SEX in še kaj
Več komentarjev

Iskanje

 

Anketa

Ste tudi vi prepričani, da je petek 13. slab dan za posel, delo in nakupe?

calculate
glossary
indexes
indexes