19.02.2017
LJ
/ 3°

Ne pozabite na olajšave za otroke

Zavezanci, ki med letom niso uveljavljali olajšave za vzdrževane družinske člane, morajo do 5. februarja poslati vlogo na finančno upravo. Bliža se tudi oddaja napovedi za odmero davkov.

Bliža se pomemben datum za zavezance za dohodnino, ki lani med letom niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane oziroma so jo uveljavljali, a želijo podatke spremeniti. Ustrezno vlogo posredovati finančni upravi najpozneje do 5. februarja.

Davčne olajšave za otroke so v Sloveniji urejene tako, da znižujejo davčno osnovo in posledično znesek davka, ki ga je treba plačati. Urejene so progresivno, tako da je olajšava za vsakega naslednjega otroka večja kot za predhodnega.

Računanje
Na Fursu čakajo prve napovedi za odmero davkov letos. (Foto: Thinkstock)
Vsi obrazci so dostopni na vseh davčnih uradih in izpostavah, pa tudi na spletni strani finančne uprave. Podpisane vloge morajo oddati po pošti ali osebno na pristojni davčni urad oziroma izpostavo, kjer je zavezanec vpisan v davčni register, lahko pa jih oddajo tudi prek sistema eDavki.

Prav tako se 5. februarja izteka tudi rok za vložitev vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovna sredstva in opremo v povezavi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo v okviru kmečkega gospodinjstva ali agrarne skupnosti.

Z novim davčnim letom se začenja tudi sezona oddajanja napovedi za odmero davkov

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem morajo zavezanci, ki so v letu 2014 fizičnim osebam oddali v najem premično ali nepremično premoženje, oddati na pristojni davčni urad do petka, 15. januarja.

Davek od najemnin je od leta 2013 dokončen davek, kar pomeni, da se dohodek od oddajanja premoženja v najem že drugič zapored ne bo več vštel v letno dohodninsko osnovo. Davčna stopnja znaša 25 odstotkov od davčne osnove, ki se izračuna v višini prejete najemnine, zmanjšane za 10 do 40 odstotkov normiranih stroškov ali za dejanske stroške vzdrževanja premoženja, če jih je poravnal najemodajalec sam.

Rezidenti Slovenije so dolžni napovedati vse dohodke iz oddajanja premoženja v najem z virom v in zunaj Slovenije, nerezidenti pa le dohodek iz oddajanja premoženja v najem z virom v Sloveniji. Tudi letos napovedi niso dolžni vložiti zavezanci, ki so dosegli dohodek iz najema skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah (npr. hišniških stanovanj) preko upravnikov. Akontacijo dohodnine je moral namreč za prejemnika dohodka izračunati, odtegniti in plačati upravnik večstanovanjske stavbe.

Februarja bo sledila tudi prijava obresti in kapitalskih dobičkov, ustvarjenih v letu 2015. Vsi, ki so lani prodali vrednostne papirje in investicijske kupone, imajo časa za vložitev napovedi za odmero kapitalskih dobičkov do 29. februarja. Istega dne se izteče tudi rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine od obresti ter izvedenih finančnih instrumentov.

Zavezanci za plačilo davka od kapitalskih dobičkov so tako prebivalci Slovenije kot tudi tujci, če so dobiček iz kapitala dosegli na ozemlju naše države. Stopnja davka je 25 odstotkov, pri čemer se vsakih pet let znižuje za pet odstotnih točk. Napoved je treba oddati ne glede, ali je posameznik delnice odsvojil z dobičkom ali z izgubo. Zakon o dohodnini omogoča, da lahko zavezanec, ki je s prodajo vrednostnega papirja ustvaril izgubo, za njeno višino zmanjša dobiček, ki ga je ustvaril pri prodaji drugega vrednostnega papirja.

Napoved za odmero dohodnine od obresti pa morajo vložiti zavezanci, katerih skupni znesek obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah v Sloveniji in EU je lani presegel znesek 1000 evrov. Tokrat so zavezanci le prebivalci Slovenije, ne pa tudi tujci. Davčna stopnja tudi tukaj znaša 25 odstotkov.

Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti je treba finančni upravi prijaviti, če so bili pridobljeni po 15. juliju 2008. Stopnja davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov se podobno kot pri kapitalskih dobičkih začne pri 25 odstotkih in se vsakih pet let znižuje za pet odstotnih točk. Izjema je prodaja izvedenega finančnega instrumenta prej kot v letu dni po nakupu, v tem primeru se od ustvarjenega dobička plača 40 odstotkov davka.

FB članek - join us

Pošlji sporočilo

Tvoja E-pošta:

E-pošta prejemnika:

Kratko sporočilo:

Glasuj

Prenesi v

Komentarjev: 0
Več komentarjev

Iskanje

 

Anketa

Bi sprejeli delo, zaradi katerega bi se vozili na drugi konec Slovenije?

calculate
glossary
indexes
indexes