17.01.2017
LJ
-0° / -2°

Napačni podatki v dohodnini = denarna kazen!

Davčni zavezanci so še v letu 2007 morali sami sestavljati dohodninsko napoved in jo potem oddati pristojnemu davčnemu uradu. Zadeve so se poenostavile in zavezanci bodo najkasneje do junija prejeli informativni izračun, kar pa ne pomeni, da bodo davčni organi vso delo opravili namesto vas.

Izteka se rok za plačilo dohodonine
Če izračuna ne prejmete, boste morali napoved oddati sami!

Zavezanci od leta 2007 dalje prejmejo informativni izračun dohodnine na dom, nato pa morajo v primeru napačnih podatkov posredovati ugovor. Na tem mestu pa se skrbi zavezancev ne zaključijo, saj mora zavezanec, če želi uveljavljati olajšave, sam oddati vlogo.

V začetku februarja se je iztekel rok za oddajo vloge za uveljavljanje posebne olajšave za družinske člane ter vloge za olajšavo pri investicijah v kmetijske in gozdarske dejavnosti. Kljub temu, da se je rok že iztekel, pa je možno po prejemu informativnega izračuna še vedno poslati ugovor in naknadno uveljavljati omenjene olajšave.

Malce drugačna zgodba pa velja za tiste, ki oddajajo premoženje v najem, pa so morali oddati svojo napoved za odmero akontacije dohodnine v sredini januarja, saj se bodo ti podatki upoštevali v prejetem izračunu. Prav tako pa morajo podatke davčni upravi že sproti med letom posredovati tisti, ki prejemajo dohodek od tuje pravne osebe.

Ugovor zoper informativni izračun dohodnine
Zavezanci bodo najkasneje do 15. junija prejeli izračune in če se s podatki ne bodo strinjali oziroma bodo ti napačni lahko še vedno podajo ugovor, ki ga bo nato obravnaval pristojni davčni urad. Prav tako lahko v ugovoru naknadno uveljavljate že prej omenjene olajšave, je pa čas za ugovor le 30 dni po datuma odpreme izračuna.

Vida
Če vam kaj ni jasno, se obrnite na VIDO.

Kaj storim, če izračuna ne prejmem?
Če do 15. junija na dom ne prejmete informativnega izračuna, na davčni upravi svetujejo, da se obrnete na Virtualno Davčno Asistentko VIDO, ki je dostopna na spletni strani davčne uprave. Kot pravi Stojan Glavač iz Davčne uprave 'VIDA bo na vprašanje, ali mi je bil odpremljen informativni izračun dohodnine, odgovorila, če ji boste posredovali davčno številko.'
Če boste ugotovili, da izračun ni bil odpremljen pa morate do 1. avgusta sami vložiti dohodninsko napoved.

Kako vem, če sem dolžan oddati napoved?
DURS bo uporabil podatke prejete od izplačevalcev dohodkov, če pa ti podatkov ne bodo priskrbeli, morate za napoved poskrbeti sami. Torej, če napovedi niste prejeli v roku, v letu 2010 pa ste imeli obdavčljive dohodke višje od 3.100,17 evrov oziroma je poleg pokojnine, od katere ni bila odtegnjena ali plačana akontacija dohodnine in davčni zavezanec pri akontaciji dohodnine ni uveljavljal posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, dosegel dohodke, ki presegajo 80 evrov.
Rok za vložitev napovedi je v tem primeru 1. avgust 2011.

Kakšne so kazni, če na napovedi pozabim?
Stojan Glavač z DURS-a nam je pojasnil, da je običajna kazen pri obrazcih, ki jih morajo vložiti fizične osebe ( torej dohodninska napoved, napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem) od 200 do 400 evrov.

ko imaš vsega dovolj
Upoštevajte navodila DURS-a, sicer vas čaka denarna kazen! (Foto: iStockphoto)

Če je vaša davčna obveznost prenizko ugotovljena in ne oddate ugovora ste v prekršku!
Zoper napačni informativni izračun ste dolžni podati ugovor, sicer storite hujši davčni prekršek po določilu prvega odstavka 395. člena ZDavP-2, ki določa, da se z globo od 400 do 1.200 evrov kaznuje za prekršek posameznik, če v napovedi navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke in s tem spravi davčni organ v zmoto.
'Dolžnost zavezanca za davek je, da mora davčnemu organu dajati resnične, pravilne in popolne podatke, ki jih davčni organ potrebuje za pobiranje davka' še dodaja Glavač.

Evidenco številu kazni s področja dohodnine DURS ne vodi, zato podatkov o tem koliko kazni v povezavi z dohodnino na leto izdajo, nismo prejeli.

Če ste v preteklem letu zaslužili z obrestmi na vezanih depozitih, vrednostnimi papirji, delnicami in podobno, pa morate davčni upravi to prijaviti do konca februarja, sicer vam bodo davek odmerili sami, zraven pa boste prejeli še plačilni nalog!

FB članek - join us

Pošlji sporočilo

Tvoja E-pošta:

E-pošta prejemnika:

Kratko sporočilo:

Glasuj

Prenesi v

Komentarjev: 0
Več komentarjev

Iskanje

 

Anketa

Ste tudi vi prepričani, da je petek 13. slab dan za posel, delo in nakupe?

calculate
glossary
indexes
indexes