17.01.2017
LJ
-0° / -2°

Ko je za to, da lepo zaslužite, dovolj že sončen dan

Podjetja iz sektorja oskrbe ustvarjajo stabilne prihodke in dobičke, ne glede na stopnjo gospodarskega cikla. Zato naložbe v takšne delnice zagotavljajo vlagatelju stabilno rast premoženja tudi v času recesij.

sonce

Vlaganje na finančne trge ne bi bilo zahtevno, če bi poznali orodja za preprosto določitev razmer nekega narodnega gospodarstva. Na nekatere sektorje gospodarsko gibanje močno vpliva (ciklični sektorji), na druge pa spremembe v gospodarstvu ne vplivajo občutneje (neciklične panoge). Primer necikličnih delnic so tiste od podjetij iz sektorja javne oskrbe. Vsi potrebujejo vodo, plin in elektriko, neodvisno od rasti ali upadanja gospodarstva, ker so to nujne življenjske dobrine.

Vse večja potreba po oskrbi z neobnovljivimi viri energije
Sektor oskrbe postaja za vlagatelje vse bolj zanimiv zaradi povečanega povpraševanja po oskrbi z obnovljivimi viri energije, čedalje višjimi cenami teh in povečanja števila svetovnega prebivalstva, ki si vse bolj prizadeva za kakovostnejše življenje in ohranjanje okolja. V sektor oskrbe sodijo proizvajalci in distributerji električne energije iz neobnovljivih ter obnovljivih virov, proizvajalci in distributerji plina, vode ter druge javne službe.

Vetrnice
(Foto: Reuters)

Čeprav je recesija povzročila skrčenje naložb v raziskave in razvoj na tem področju, ostajajo vlaganja v podjetja iz sektorja obnovljivih virov energije še vedno privlačna. Sem uvrščamo podjetja, ki proizvajajo sončne kolektorje in fotovoltaične celice, proizvajalce vetrnih in vodnih turbin ter razvijalce tehnologij hrambe energije, kot so gorivne celice, ki jih vse bolj uporabljajo v industriji hibridnih avtomobilov. V to kategorijo sodijo tudi proizvajalci biodizla in bioplina ter podjetja, ki iščejo nove poti za izkoriščanje geotermalne energije, hidroenergije in naravnega plina.

Povečajte varnost in zmanjšajte nihajnost portfelja
Za nekatera podjetja iz sektorja oskrbe so značilni precej stabilni prihodki in dobički, ne glede na stopnjo gospodarskega cikla. To pomeni, da naložbe v takšne delnice zagotavljajo vlagatelju stabilno rast premoženja tudi v času recesij.

Razlog za stabilnejše dobičke je v stabilnem in nenehnem povpraševanju po izdelkih ter storitvah posamezne družbe, ki je skoraj neodvisno od razmer v gospodarstvu. Električna energija, zemeljski plin in vodna oskrba so za porabnike in podjetja najpomembnejši.

Stalno povpraševanje poskrbi za večno privlačnost sektorja oskrbe, saj cene delnic teh podjetij v obdobjih recesije manj nihajo v primerjavi z delnicami podjetij v cikličnih panogah. Drži pa, da je oskrba v primerjavi s preostalimi sektorji manj donosna. Kljub temu za vlagatelje pomeni dobro naložbeno alternativo za razpršitev in zmanjšanje tveganja portfelja. Vlaganje v sektor oskrbe zato priporočajo tistim naložbenikom, ki ne iščejo velikih in hitrih dobičkov, ampak si želijo naložbo, s katero bodo dolgoročno dosegali zmerne dobičke ob manjši nihajnosti in tveganju.

sonce

Kako se lahko vlagatelji izpostavijo sektorju oskrbe
Vlagatelji, ki se želijo dodatno izpostaviti sektorju oskrbe, imajo na voljo več možnosti. Bolj poučeni in aktivni vlagatelji, ki se želijo bolj izpostaviti sektorju oskrbe, lahko na borzi kupijo posamezne delnice podjetij ali se odločijo za nakup delnic kotirajočih indeksnih skladov (ETF*- angl. kratica za exchange traded funds), ki imajo premoženje razpršeno izključno v podjetjih iz sektorja oskrbe. Za manj poučene in manj aktivne vlagatelje pa so priporočljivi vzajemni skladi, ki delno ali v celoti svoja sredstva vlagajo v podjetja v tem sektorju.

Vlagatelji, ki želijo povečati izpostavljenost portfelja sektorju oskrbe, lahko izbirajo med desetimi panožnimi delniškimi vzajemnimi skladi osmih družb za upravljanje, ki sredstva v celoti ali večino teh vlagajo v podjetja iz sektorja oskrbe.

Vir: Vir: www.vzajemci.com/2012

FB članek - join us

Pošlji sporočilo

Tvoja E-pošta:

E-pošta prejemnika:

Kratko sporočilo:

Glasuj

Prenesi v

Komentarjev: 2
Majda Božnar 28.05.2012 14:57:38
"Drži pa, da je oskrba s preostalimi sektorji manj donosna" - jasno, za obstoječo politiko in kapitalizem.
Kako cenejše bi bilo lahko življenje brez obstoječih vladajočih garnitur - vetrnice, sončna energija, to je zastonj - kako lahko zaračunaš davek soncu in vetru???
OwnAge4x 28.05.2012 15:49:37
Davek na sonce in na veter se reče, drugače so pa popolnoma strinjam.
Več komentarjev

Iskanje

 

Anketa

Ste tudi vi prepričani, da je petek 13. slab dan za posel, delo in nakupe?

calculate
glossary
indexes
indexes