17.01.2017
LJ
-0° / -2°

Ženske, ki bodo rešile slovensko gospodarstvo

Uspešnih podjetnic, kljub temu, da so žal praviloma manj vidne, pri nas ne manjka. Društvo poslovnih žensk - FAM združuje najuspešnejše direktorice in poslovne ženske iz vse Slovenije, ne glede na status podjetja oziroma institucije, v katerih delujejo. Bodo one rešile slovensko gospodarstvo?

Začetki delovanja Društva poslovnih žensk Fam segajo v leto 1996, ko se je začela oblikovati ideja o ustanovitvi tovrstnega združenja. O razlogih za ustanovitev društva je njegova ustanoviteljica Silvia Lippai povedala: ''Ko sem pred 16 leti ustanavljala društvo, sem ga prav zato, ker kot ženska nisem imela dovolj poslovnih informacij. Vse so imeli v rokah moški. Takrat sem se želela priključiti Rotary clubu, pa so rekli, da je tudi to le moška domena. Moški si izmenjajo informacije in dogovore o poslih ob šanku, za žensko pa se to ne spodobi. Dvojna merila. FAM vsekakor ni zaprto društvo za sodelovanje z moškimi, vendar skušamo v našem društvu pomagati predvsem druga drugi.''

FAM
Članice društva F.A.M.

Pri sklepanju poslov velja, da je bolj kot znanje samo včasih pomembno predvsem to, da poznaš prave ljudi na pravih mestih, saj posle še vedno delamo ljudje. Torej poslov brez pravih znanstev ne moreš sklepati, saj posameznik sam nima ključnega vpliva, večji krog ljudi pa lahko ideje lažje uresničuje.

Tako si društvo predvsem prizadeva povezati uspešne posameznice, ki delujejo na različnih področjih v močno skupnost, ki bo s svojim potencialom in ambicijami imela vpliv na nadaljnji razvoj družbe. V društvu so članice različnih znanj, mnenj in opredelitev, ki ne iščejo vedno le skupnih stališč, ampak s svojo širokostjo vplivajo na odpiranje novih tem kot podlago naši poslovni bodočnosti.

Za uresničevanje svojega namena in poslanstva opravlja društvo predvsem naslednje naloge:

FAM
Predstavnice društva in prva dama Slovenije Barbara Türk

• Organizira redna mesečna in občasna srečanja zaradi druženja članic, izmenjave medsebojnih izkušenj, izobraževanja, medsebojne pomoči ter poslovnega sodelovanja.

• Oblikuje stališča v skladu z interesi članic o zadevah s področja delovanja društva in jih posreduje pristojnim organom in odpira nove teme kot podlago za nadaljnje diskusije družbe.

•Spremlja in opozarja članice na nova dogajanja s področja zakonodaje, managementa in drugih področij, pomembnih za članice, jih spodbuja k njihovemu spoznavanju in pridobivanju novih znanj.

• Pomaga članicam pri medsebojnem sodelovanju ter sodelovanju strokovnjakov na razvoju njihove osebnosti in pri uveljavljanju managerske poslovne etike.
Izvaja razne druge neprofitne dejavnosti, ki pomenijo izvrševanje ciljev društva in za članice koristne aktivnosti (organizacija strokovno-izobraževalnih posvetov, predstavitev strokovne literature, novih proizvodov ...).

Aktivnosti društva se prilagajajo potrebam in željam članic, usmerjene pa so predvsem v:

- izmenjavo poslovnih izkušenj,
- posredovanje poslov med članicami ter drugimi,
- predstavitev dejavnosti podjetij doma in v tujini,
- prezentacijo novih proizvodov domačih in tujih proizvajalcev,
- organizacijo ustreznih pogojev za poslovna srečanja,
- organizacijo predstavitve mode doma in v svetu.

Svoje naloge društvo uresničuje samostojno, sodeluje pa tudi z drugimi podobnimi združenji doma in v tujini, z ustreznimi strokovnimi organizacijami ter drugimi subjekti.

Velik poudarek dajejo kulturnemu in družabnemu življenju članic, športno-rekreativni dejavnosti, storitveni in tudi dobrodelni dejavnosti.

Društvo poslovnih žensk je društvo zaprtega tipa, samo za njene članice, seveda pa se povezuje s sorodnimi društvi in klubi tako doma kot v tujini. Predvsem skušajo dobro sodelovati z Združenjem Manager – sekcijo managerk, Klubom managerjev Ljubljana, društvom SILA ...

FAM - 2
Predsednica društva Andreja Ilgo in zastopnica ter vodja Silvia LippaiFinancira se s prihodki iz naslova članarin, s sponzoriranjem v okviru propagandne dejavnosti in drugimi prihodki. Trenutno je v društvu včlanjenih 140 podjetnic in uspešnih poslovnih žensk, ima pa tudi štiri častne članice. Ima svoj devetčlanski programski svet, tričlanski nadzorni odbor in tričlansko častno razsodišče. Deluje po pravilih društva, poslovniku in kodeksu društva.

Predsednica društva je Andreja Ilgo, direktorica firme PCON d.o.o. Ljubljana, njena namestnica oz. podpredsednica društva pa mag. Arijana Lipovec, direktorica podjetja za zavarovalno posredovanje LAB3, d.o.o. Ljubljana. Društvo vodi  Silvia Lippai, ki je obenem tudi ustanoviteljica in zastopnica društva. Gospa Lippai nam je o prednostih, ki jih imajo v poslu ženske, povedala: ''Menim, da obdobje ženskih voditeljic vse bolj prihaja v ospredje, saj jih odlikuje poleg delavnosti, organiziranosti in vztrajnosti še močna intuicija, kar moškim nemalokrat primanjkuje. Je pa žalostno, da ob prebiranju časnika Finance moraš obrniti veliko strani, da se pojavi prvi ženski lik. Še vedno zasedajo ključne pozicije v gospodarstvu moški in četudi so popolnoma neuspešni, vedno znova rotirajo na vrh managementa.''

Zato je njihov glavni cilj, da bi dosegle izboljšanje položaja uspešnih poslovnih žensk. Da bi ga dosegle, bodo morale vedno znova opozarjati na ovire, ki se dejansko postavljajo na poti vsaki ženski, ki ima željo doseči status uspešne poslovne ženske.

FB članek - join us

Pošlji sporočilo

Tvoja E-pošta:

E-pošta prejemnika:

Kratko sporočilo:

Glasuj

Prenesi v

Iskanje

 

Anketa

Ste tudi vi prepričani, da je petek 13. slab dan za posel, delo in nakupe?

calculate
glossary
indexes
indexes