25.05.2015
LJ
21° / 10°

Smo lahko zaposleni pri več delodajalcih?

Ko se zaradi delovne razgibanosti ali zaposlitvene nuje delavec želi zaposliti kar pri več delodajalcih, je edina preostala možnost zaposlitev za krajši delovni čas pri več delodajalcih. In kako je potem z dopustom, regresom in delovno dobo?

zaposleni
Več delodajalcev, več birokracije. (Foto: iStockphoto)

V naše uredništvo smo prejeli zanimivo vprašanje glede obstoječih pravic v primeru zaposlitve pri več delodajalcih. Naša bralka se je namreč pred kratkim zaposlila za krajši delovni čas (4 ure) pri enem delodajalcu, preostalih 4 ure pa je zaposlena pri drugem delodajalcu. Ker je v Sloveniji zaposlitvena praksa pri več delodajalcih še bolj ali manj v povojih, naša bralka sprašuje, ali se v njenem primeru dopust, regres in štetje delovne dobe enači z zaposlenimi, ki delajo pri enem delodajalcu za polni delovni čas.

Pri več delodajalcih ste lahko zaposleni le s pogodbo o krajšem delovnem času.

Kot rečeno, lahko zaposleni sklene pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas tudi z več delodajalci in tako na ta način doseže polni delovni čas. Ker zakon ne predpisuje natančnih določil v primeru zaposlitve pri več delodajalcih, je najbolje, da se v tem primeru delavec sporazume z vsemi delodajalci o delovnem času, o načinu izrabe letnega dopusta in o drugih pogojih dela. Določbe o tem naj bodo tudi obvezna sestavina pogodb o zaposlitvi za krajši delovni čas, ki jih delavec sklene s posameznim delodajalcem.

Zakonodaja jasno veleva, da se delavcu v primeru zaposlitve za skrajšani delovni čas delovna doba šteje proporcionalno glede na odmerjen delovni čas. Če bi bila naša bralka zaposlena le 4 ure pri enem delodajalcu, bi se ji v delovno dobo na letni ravni štelo le 6 mesecev, preostalih 6 mesecev pa bi do polnega delovnega časa morala v obliki plačila samoprispevkov doplačati kar sama. V izjemnih primerih, na primer starševstvo, pa ima zaposleni pravico, da mu prispevke do polnega delovnega časa plačuje kar država.

Ker pa je bralka zaposlena za štiri ure tudi pri drugem delodajalcu, pa v skladu z zakonodajo dosega polni delovni čas, kar pomeni, da se ji delovna doba šteje tako, kakor če bi bila zaposlena le pri enem delodajalcu s polnim delovnim časom. Podobno velja tudi pri regresu – delavec, ki dela 4 ure pri enemu delodajalcu in 4 ure pri drugemu delodajalcu, je praviloma upravičen pri vsakem delodajalcu do polovico letnega regresa. Delavec je upravičen seveda le do enega letnega regresa (in ne dveh, kakor imajo mnogi o tem napačno predstavo), o višini plačila sorazmernega dela regresa pa se morata delodajalca tudi sporazumeti.

Davki
Vsak zaposleni naj se z delodajalcem natančno dogovori glede dopusta in regresa.

Ko ima delavec več zaposlitev za krajši delovni čas, mu delodajalci odmerijo letni dopust vsak po svojih merilih, pri vseh pa mora imeti na podlagi zakona najmanj minimalni letni dopust. Pri koriščenju dopusta pa se zaposlenemu s skrajšanim delovnim časom pogosto predlaga, da se z delodajalcem sporazumno dogovori, kdaj bo dopust tudi koristil. Kljub temu pa ima pravico koristiti dopust pri vseh delodajalcih v istem terminu. Delodajalec pa mora zaposlenemu v tem primeru zagotoviti tudi sočasno izrabo letnega dopusta in drugih odsotnosti z dela, razen seveda, če bi delodajalcu to povzročilo škodo.

Laž
Pogajajte se za povračilo prevoznih stroškov. (Foto: iStockphoto)

V praksi pa je do sedaj največja neznanka povrnitev stroškov prevoza na delo. Ker ima zaposleni pri tovrstni zaposlitvi dvojne stroške, bi moral biti do njih seveda upravičen, saj se mora pripeljati tako k enemu kot tudi k drugemu delodajalcu, razen seveda če dela ne opravlja kar od doma. V primeru naše bralke bi moral torej vsak izmed delodajalcev plačati polovične stroške za prevoz. Podobna logika bi veljala tudi v primeru, če bi prvi delodajalec ponujal zaposlitev za pet, drugi pa za dve uri, pri tem bi se le sorazmerno spremenila razmerja povračila stroškov. Navsezadnje je tako določeno v določbi petega in šestega odstavka 42. člena Splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti:

(5) Delavcem, ki delajo z delovnim časom, krajšim od polnega, pripadajo povračila stroškov in regres za letni dopust v celoti, drugi osebni prejemki v zvezi z delom pa v sorazmerju s časom, prebitim na delu.

(6) Če delavec dela pri več delodajalcih, uveljavlja navedene pravice pri posameznem delodajalcu v skladu z dogovorom med delodajalcema.

Seveda pa je ena teorija, druga pa praksa. Po dosedanjih izkušnjah naj bi pri povračilu stroškov za prevoz pogosto prihajalo do trenj med zaposleni za skrajšani delovni čas in delodajalci, saj delodajalcem ni vedno rentabilno vračati prevozne stroške, ki presegajo dnevni zaslužek zaposlenega. Prav zato je povračilo prevoznih stroškov bolj ali manj stvar dogovora med delodajalcem in zaposlenem, kjer na žalost v večini primerov kratko potegne zaposleni.
 

FB članek - join us

Pošlji sporočilo

Tvoja E-pošta:

E-pošta prejemnika:

Kratko sporočilo:

Glasuj

Prenesi v

Iskanje

Anketa

Upoštevate datum, ki je zapisan na embalaži živil?

calculate
glossary
indexes
indexes