25.05.2015
LJ
22° / 10°

Prodajalcem nepremičnin del kolača odreže tudi država

Prodajalci stanovanj so dolžni pri prodaji nepremičnine plačati davke tudi državi. Katere in kolikšne, pa je odvisno od cene nepremičnine, ki jo prodajajo in od tega ali so v njej dejansko bivali.

Celovški dvori - 14
Prodaja stanovanj vas lahko pošteno udari po žepu (Foto: Damjan Žibert)

Pri prometu s 'starimi' nepremičninami je zavezanec za plačilo davka prodajalec, razen, če se s kupcem dogovori drugače. Prodajalec je dolžan plačati 2 odstotni davek, ki ga plačajo vsi prodajalci rabljenih nepremičnin, če pa prodajalec v stanovanju ali v hiši ni bival, bo plačal še davek od dobička.

Za plačilo davka je najprej potrebno določiti davčno osnovo, ki je enaka prodajni ceni nepremičnine, razen v primeru, kadar doseženo plačilo ne ustreza ceni, ki bi jo bilo mogoče doseči v prostem prometu. Torej, če je prodajna cena več kot 20 odstotkov nižja od posplošene tržne vrednosti nepremičnine, bo davčni organ kot osnovo za davek upošteval 80 odstotkov posplošene tržne vrednosti nepremičnine. Če se vam znesek osnove ne bo zdel pošten, pa imate še vedno možnost predstaviti drugačno ocenitev nepremičnine.

Paziti pa je treba tudi, da prodajalec 15 dni po prodaji stanovanja davčnemu organu vložijo napoved za odmero davka na promet nepremičnin.

Davčno osnovo za davek na promet z nepremičninami smo torej določili, kolikšen davek na dobiček iz kapitala pa torej prodajalec plača v državno blagajno?
Prodajalec je zavezan k davku v višini 20 odstotkov, se pa ta na vsakih 5 let imetništva zmanjšuje za 5 odstotkov. Davčna osnova za plačilo dobička iz kapitala je razlika med vrednostjo kapitala ob prodaji in nakupu.

lastnik do 5 let 20 odstotkov
lastnik 5 - 10 let 15 odstotkov
lastnik 10 - 15 let 10 odstotkov
lastnik 15 - 20 let 5 odstotkov
več kot 20 let dohodnine oz davka od dobička ni

Kot so nam pojasnili na Davčni upravi RS, se omenjeni davek v osnovo za odmero dohodnine na letni ravni ne všteva, plačuje pa se po proporcionalni stopnji glede na rok imetništva kapitala, kot je prikazano v zgornji tabeli.

Izjema plačila omenjenega davka pa so lastniki, ki so v prodani nepremičnini stalno prebivali vsaj tri leta pred prodajo. Davka na dobiček pa so oproščeni tudi lastniki, ki so svoje nepremičnine kupili ali zgradili pred 1. januarjem 2002.

Montažne hiše - 11
Če ste hišo pridobili pred letom 2002, ste davka na dobiček oproščeni.

Kot znano se je nepremičninski trg skoraj zaustavil in tako ljubljanske novogradnje kar samevajo. Lastniki sicer pravijo, da gredo stanovanja za med, o stanovalcih pa ne duha ne sluha ...

FB članek - join us

Pošlji sporočilo

Tvoja E-pošta:

E-pošta prejemnika:

Kratko sporočilo:

Glasuj

Prenesi v

Komentarjev: 2
 
IgorG666 03.12.2010 13:54:07
Kolikor je meni znano je davčna osnova za obračun davka na dobiček pri prometu z nepremičninami razlika med prodajno ceno in nabavno ceno nepremičnine.
Novo mi pa je, da so oproščeni plačila davka prodajalci, ki so 3 leta prebivali v prodajanem stanovanju. Kaj mi lahko, prosim, kdo pove, v katerem členu, katerega zakona je določena ta izjema.
Hvala
Mark Dolinar 03.12.2010 11:49:35
Tega pa ne razumem!!! Davčna osnova naj bi bila kar cena nepremičnine - to pol ni davek od dobička. Davčna osnova za davek od dobička naj bi bila prodajna cena-nukupna cena in razlika je dobiček, na to pa plačaj davek!!! - A je možno, da se je avtor tega besedila zmotil??
Več komentarjev

Iskanje

Anketa

Upoštevate datum, ki je zapisan na embalaži živil?

calculate
glossary
indexes
indexes