17.01.2017
LJ
-0° / -2°

Ob avto po treh neplačanih obrokih?

Zaradi krize se že pojavljajo težave pri odplačevanju lizinga vozil, v lizinških hišah pa zaenkrat ne opažajo drastičnega zamujanja s plačilom obrokov. Kako močno vas lahko zamuda pri plačilu lizing obrokov udari po denarnici?

Papirji
Veselje od podpisu, žalost ob odvzemu. (Foto: iStockphoto)

Avtomobilski lizing je zagotovo eden izmed najbolj razširjenih vrst lizinga, ki pri nekaterih avtomobilskih znamkah predstavlja že več kot polovico vseh oblik nakupa avtomobila. Ob bok pa se postavlja tudi drugim oblikam finančne zadolžitve, kot je to na primer najem avtomobilskega posojila pri banki.

Čeprav lizinška podjetja zatrjujejo, da ima le majhen odstotek strank težave pri odplačevanju obrokov, pa lahko drugačno sliko opazimo na parkiriščih za komisijsko prodajo, kjer so zaseženi avtomobili zaradi neplačila lizing obrokov. Zato smo za mnenje povprašali tudi nekatere lizing hiše. V Summit Leasingu plačilno sposobnost strank stalno spremljajo. "Velikih sprememb v zadnjem času nismo zaznali, neplačane terjatve naj bi se zvišale za približno desetinko odstotka,“ je povedala Tina Filipan iz Summit Leasinga. V Hypo Leasingu opažajo zamujanje pri plačilih lizinških obrokov, vendar pri fizičnih osebah bistvenih sprememb ni, glede na prejšnje leto se je tako število neplačnikov na tem segmentu povečalo za manj kot 5 odstotkov. "Drugače pa je pri pravnih osebah, ki se je povečalo za kar 20 odstotkov v primerjavi z lanskim letom,“ je dodal Boštjan Čelofiga, izvršni direktor lizinga premičnin v Hypo Leasingu.

Iz Summit Leasinga so sporočili, da v primeru zamujanja s plačilom obrokov tako pri lizingu kot tudi pri kreditu stranki zaračunajo pogodbene zamudne obresti. Kako visoki so ti stroški, je odvisno od njihovega odziva. V primeru operativnega lizinga stranka plačuje mesečno najemnino za uporabo predmeta lizinga. Stranka lahko kadar koli odstopi od pogodbe, pri čemer jih mora v skladu s splošnimi pogoji vsaj 15 dni pred želenim datumom razveze pogodbe o tem obvestiti. Ob razvezi pogodbe mora stranka lizing hiši vozilo vrniti.

Po poročanju lizing hiš se pogoji za pridobitev lizinga v zadnjem času niso bistveno spremenili.

Pri Hypo Leasingu zaračunavajo dodatne stroške skladno s cenikom, ki konkretno za stroške posameznega opomina predstavlja 12,50 evra. Druge stroške, ki nastajajo na primer pri prevzemu vozila v primeru neplačil, zaračunavajo v odvisnosti od postopkov, ki se s tem v zvezi izvajajo in dejansko pri tem nastajajo, za kar namesto njih zunanji sodelavci izstavijo račune (prefakturiranje).

Koliko stane dolžnika zaseg avtomobila?

Najprej se dolžnik sreča s stroški opominjanja, kjer se po navadi pošlje tri pisne opomine (stroški opominov so različni glede na lizinško hišo). Če obveznosti še vedno niso poravnane, so na vrsti stroški sodne izterjave in morebiten zaseg vozila. Stroški se tukaj gibljejo različno, po podatkih s spletne strani ene od lizinških hiš znašajo pet odstotkov od izterjanega dolga. Sicer pa smo v ceniku našli še druge postavke, ki lahko dolžnika dodatno obremenijo. Interna izterjava, ki jo lizinška hiša zaračuna v vrednosti 40 evrov in dodatek za potne stroške, prevzem predmeta financiranja v posest lizinške hiše v višini 50 evrov, ležarnina oziroma parkirnina odvzetih predmetov, ki stane 40 evrov na mesec itd. Če pa želimo, da nam zaseženi predmet vrnejo, moramo pričakovati še strošek izdaje pisnega zahtevka za vrnitev zaseženega predmeta v višini 15 evrov.

Leasing vozila 01
Težave pri odplačevanju lizinških obrokov naj bi se pojavljale tudi v prihodnje. (Foto: iStockphoto)

Iz Summit Leasinga so nam še sporočili, da pri lizingu pošljejo odpoved pogodbe načeloma po tretjem zaporednem neplačanem obroku, če med postopkom izterjave ugotovijo, da ni smiselno odlašati z odvzemom (če se dolžnik ne odziva, ne sodeluje, ne plačuje niti delno). "Pri odpovedi damo dolžniku naknadni rok, da poravna obveznost, se dogovori za reprogram obveznosti ali sam pripelje vozilo nazaj.“ je povedala Tina Filipan iz Summit Leasinga. V nasprotnem primeru po izteku roka odvzem vozila izpeljejo sami na terenu brez predhodne napovedi. Ob prevzemu vozilo popišejo in z dolžnikom podpišejo primopredajni zapisnik.

V primeru, da se stranka znajde v težavah, v Hypo Leasingu svetujejo, da se v tem primeru takoj obrne na svojega svetovalca, ki bo skupaj z njim poskušal najti primerno rešitev. S stranko se najprej pogovorimo o razlogih za takšno stanje in ocenimo zmožnosti plačevanja v prihodnosti. "Če ocenimo, da gre za težave kratkoročnega značaja, s stranko praviloma najdemo način, kako ga premostiti,“ je povedal Boštjan Čelofiga iz Hypo Leasinga. Tako je možen kratkoročen moratorij na odplačilo, podaljšanje odplačila in s tem posledično znižanje mesečnih obveznosti, dodatna financiranja in podobno. V posameznih primerih lahko v pogodbeno razmerje vstopi tudi nov lizingojemalec.

Več o tem, kaj narediti, ko ne morete več plačevati obrokov lizinga, si lahko preberete tukaj.

cabriolet-14
Lizing hiše poskušajo skupaj s dolžnikom najti primerno rešitev.

So pogoji za pridobitev lizinga bolj zaostreni?

Kot so povedali v Summit Leasingu, pogojev niso bistveno spremenili, res pa je, da glede na zaostrene gospodarske razmere dodatno pozornost namenjajo oceni kreditne sposobnosti strank. Prav tako se trudijo potencialni riziko zmanjšati z nekoliko višjimi pologi in krajšo ročnostjo pogodb.V Hypo Leasingu imajo že vseskozi natančno izdelane postopke vezane na odobritev financiranja. Ti se v zadnjem času niso bistveno spremenili, so pa nekoliko bolj natančni pri ugotavljanju bonitetne sposobnosti strank, pozornost pa namenjajo tudi zavarovanju terjatev, kar pa kljub vsemu ne kaže opredeliti kot oteževanje pridobivanja lizingov.

FB članek - join us

Pošlji sporočilo

Tvoja E-pošta:

E-pošta prejemnika:

Kratko sporočilo:

Glasuj

Prenesi v

Komentarjev: 2
 
ANELLLL 06.05.2014 23:04:39
Pozdravljeni Jaka Povh sem prebral vaso objavo v zvezi leasingom .V taki situaciji sem trenutno tudi jest,zanima me ce ste mogli poplacat ta znesek.Prosim ce mi otpisete bi bil vesel.Lp.
Jaka Povh 07.03.2012 12:23:48
Iz VBS leasinga so me brez predhodnega opomina klicali dne 9.2.2012 in 10.2.2012, da je zadnji rok za plačilo enega zapadlega obroka ter 3 obroka kaska dne 10.2.2012 in da moram v primeru neplačila vozilo vrniti. Zaradi slabših razmer vezano na prilive v našem podjetju, kjer sem zaposlen nisem mogel poravnati znesek, saj je prišlo do manjših zamikov z izplačilom plač, zato sem vozilo sam dostavil do skladišča VBS dne 10.2.2012, ter dne 15.2.2012 poravnal vse zapadle obveznosti do njih, nakar sem pozneje tudi avto prevzel nazaj.

Izstavili so mi račun za stroške odvzema v višini 660,00eur in priložili cenik v katerem piše stroški odvzema 120eur + manipulativni stroški. Račun sem v celoti zavrnil in kot takega vrnil, ker je bil račun izdan pavšalno brez kakršnekoli specifikacije računa oziroma dodatnega dokumenta o opravičenosti tega zneska.

V dopisu sem jih pozval, da za račun želim obrazložitev o opravičenih stroških in kaj je bilo storjeno za ta znesek oz. kateri so stroški ki so nastali v zvezi z odvzemom. Nakar od njih še do danes nisem prejel nobenega odgovora.

Od mene terjajo znesek v višini 660,00eur zaradi stroškov odvzema čeprav sem avto sam na svoje stroške dostavil do skladišča VBS leasinga. Zahteval sem, da se obveznost izniči ali zmanjša na pravičen znesek.

V pogodbi piše pod XIV. člen 4. Lj je po razdrtju pogodbe dolžan takoj vrniti vozilo na svoje stroške na kraj, ki ga določi VBS.Če vozilo ne vrne sam, vnaprej pooblašča VBS za odvzem vozila in se obvezuje, da mu bo to omogočil ter mu poravnal vse stroške v zvezi odvzemom.

Iz zapisnika o prevzemu predmeta leasinga je jasno napisano pod opombe: da sem vozilo sam dostavil do skladišča VBS.

Z njihove strani nisem bil seznanjen o višini stroškov odvzema vozila in mi tudi ob sklenitvi pogodbe niso bili znani a bi mi morali biti, prav tako tudi v pogodbi niso v nikakršni obliki navedeni. Splošni pogoji zavezujejo pogodbeno stranko, če so ji bili ob sklenitvi pogodbe znani ali bi ji morali biti znani.
Glede na pravo dejstvo bi bili v VBS leasingu ob poplačanem neutemeljeno izstavljenenem računu neupravičeno obogateni.

V pogodbi piše pod XIV. Člen 3. v
1. odstavku če je LJ v zamudi s plačilom začetnega obroka ali če je LJ v zamudi s plačilom dveh zaporednih obrokov in tudi v dodatnem roku 15-dni od pisnega opomina zapadlih obveznosti ne poravna. in
2. odstavek če je LJ v zamudi s posameznim obrokom ali drugo obveznostjo za več kot 15 dni in te tudi v dodatnem 15-dnevnem roku po opominu ne poravna

Od njih nisem prejel nobenega opomina, kar je razvidno tako v moji kot tudi v njihovi evidenci, so le klicali naj vozilo vrnem.

Glede na ugotovitve utemeljeno zaključujem, da je prišlo z njihove strani do kršitve zakonodaje RS, ter da je vse navedeno potrebno nenazadnje presojati tudi v luči ZVPot zato sem obvestil TRŽNI INŠPEKTORAT in zadevo predal njim.
Več komentarjev

Iskanje

 

Anketa

Ste tudi vi prepričani, da je petek 13. slab dan za posel, delo in nakupe?

calculate
glossary
indexes
indexes