16.01.2017
LJ
-0° / -6°

Podjetniki telefonirajo drugače!

Mobilni telefon je nepogrešljiv pripomoček vsakega podjetnika, od direktorja do uslužbenca. Zanesljive in cenovno dostopne komunikacije so lahko ključ do uspeha. Biti dosegljiv vedno in povsod, je privilegij, vendar tudi dolžnost. Mobilna telefonija za male in velike podjetnike.

svet mobilne telefonije
Podjetniki navadno nimajo časa, da bi se ukvarjali z vsemi stvarmi osebno. (Foto: iStockphoto)

Vse slovenske mobilne operaterje in ponudnike mobilnih storitev smo povprašali, kako s svojo ponudbo poskrbijo za tisti segment uporabnikov, ki praviloma porabijo več, ustvarijo višji mesečni račun, načeloma spadajo tudi med bolj zahtevne stranke ter (upravičeno) pričakujejo, da se jim na ta račun tudi več ponudi in zanje ‘bolje’ poskrbi. Imajo podjetniki in podjetja res samo privilegije ali tudi dolžnosti? Zastavili smo enaka vprašanja, odgovore operaterjev in ponudnikov navajamo v takšnem vrstnem redu, kot so prispeli v naše uredništvo.

1. Kakšna je ponudba prilagojena poslovnim uporabnikom?

Jure Bohinc, Si.mobil: Poslovnim uporabnikom nudijo pet novih paketov s skupnim imenom Podjetni. Vsi paketi vključujejo neskončno število minut za klice v Si.mobilovo omrežje in v vsa fiksna omrežja v Sloveniji, torej brez dodatnih stroškov, med seboj se razlikujejo glede na količino vključenih minut klicev v druga mobilna omrežja v Sloveniji. Količine zakupljenih minut v ostala mobilna omrežja so sledeče: XS Podjetni (naročnina 12€, 0,15€/min), S Podjetni (naročnina 19€, 101 minuta), M Podjetni (naročnina 24€, 201 minuta), L Podjetni (naročnina 34€, 401 minuta) in XL Podjetni (naročnina 49€, 1.001 minuta). Paketom so dodane nekatere nove opcije za pošiljanje sporočil in prenos podatkov, z njimi omogočajo več prilagodljivosti posameznikovim navadam. Uporabniki lahko svoje naročniško razmerje prilagajajo in z njim upravljajo enostavno ter samostojno preko spletnega portala Moj Si.mobil. Poslovnim uporabnikom, ki tako želijo, pa je še naprej na voljo obstoječi paket Poslovni Smart.

Vsi mobilni operaterji in ponudniki mobilnih storitev ponujajo individualen pristop k poslovnim strankam.

Nada Majdič, T-2: Ponudba podjetnikom vsebuje mesečno naročnino za govorne komunikacije v višini 4 evre, klici v lastno (T-2) mobilno in fiksno omrežje so brezplačni. SMS in MMS sporočilo obračunajo po 5 centov, cena klica v omrežje nacionalnega operaterja znaša 0,0167 evra. Klici v omrežje operaterja Mobitel znašajo 0,096 evra, klici v najbolj klicane tuje države (gre za fiksna omrežja) pa 0,04 evra na minuto. Mesečna naročnina za opravljene podatkovne komunikacije znaša 10 evrov, pri čemer niso posebej izpostavili količine prenesenih podatkov.

svet mobilne telefonije
Podjetniki svoje mobilne potrebe navadno optimizirajo. (Foto: iStockphoto)

Meta Marinšek, Izimobil: Izimobil je ponudnik zgolj predplačniških mobilnih storitev, željam in potrebam poslovnih okolij so se prilagodili s ponudbo z imenom iziekipa, ki je prilagojena potrebam poslovnih uporabnikov. Med prednostmi izpostavljajo, da uporabnike ne vežejo pogodbeno za 12 ali 24 mesecev, uporabniki tudi ne plačujejomesečne naročnine, ampak le dejansko porabo, vplačan znesek jim konec meseca ne zapade. Uporabniki s tem dosežejo nadzor nad stroški v svojem poslovnem okolju z enostavnim omejevanjem vnaprej.Govorne storitve v vsa slovenska omrežja uporabljajo po najugodnejši enotni tarifi, ki velja ne glede na mesec, dan ali uro. Uporabnikom je prihranjeno neprijetno presenečenje ob prejemu računa za mobilne storitve za pretekli mesec, zmanjšan je mesečni obseg administriranja, po njihovem mnenju pa je tudi slaba volja pri zaposlenih zaradi porabe nad dogovorjenimi limiti izključena. Poslovni uporabniki svojim zaposlenim določijo nek mesečni limit porabe ter njihove mobilne račune mesečno napolni za dogovorjeni znesek. V kolikor je poraba večja od pogodbene, na primer za zasebne potrebe uporabnika, lahko ti svoj mobilni račun napolnijo z izibonom, ki ga kupijo na nekaterih prodajnih mestih ali preko njihove spletne strani. Izimobil enkrat mesečno poslovnemu partnerju izstavi račun za vse njegove mobilne številke, ki so vezane na pogodbo iziekipa v višini vrednosti dogovorjenih mesečnih polnitev mobilnih računov.

Nina Tomšič, Debitel: Stavijo na hiter odziv na nenehne novosti , kar je po njihovem eden največjih izzivov za podjetja. Ponudbe, ki jih pripravljajo za poslovne uporabnike, prilagajajo potrebam trga. Njihovim naročnikom so tako na voljo vse sodobne storitve v stabilnem omrežju z največjo pokritostjo s signalom prebivalstva.

svet mobilne telefonije
V množici mobilne ponudbe vam lahko pomaga osebni svetovalec. (Foto: iStockphoto)

Anja Marjetič, Tušmobil: Pričakovanjem in zahtevam poslovnih uporabnikov sledijo tako na segmentu mobilnih, kot tudi fiksnih komunikacij, in sicer na dveh nivojih, generalni in individualni ravni, kjer prilagajajo ponudbo. Zanje poiščejo najugodnejše razmerje med pričakovano količino storitev in ceno, ki so jo za to pripravljeni odšteti.

Simon Šketa, Mobitel: Uporabnikom nudijo širok in celovit nabor telekomunikacijskih storitev, posebno pozornost namenjajo posameznim ciljnim skupinam, med katerimi po svojih zahtevah še posebej izstopajo poslovni uporabniki. Njim so razen običajne ponudbe, namenjene zasebnim uporabnikom, na voljo tudi dodatne storitve, ki jih potrebujejo za učinkovito poslovanje. Informacije o njih so na voljo na v posebnem odseku na njihovi spletni strani.

2. Kakšne so prednosti pred zasebnimi uporabniki?

Si.mobil: Glavne prednosti so, da vsi paketi vključujejo neskončno število minut v lastno Si.mobilovo omrežje, kot tudi stacionarna omrežja, poslovni uporabniki prejmejo tud dodaten popust pri mesečni naročnini za večje število naročniških razmerij. Hkrati so poslovni uporabniki deležni bolj individualne obravnave, na voljo so jim osebni svetovalci, ki jim bodo pomagali pri izbiri produktov ter storitev, ki so kar najbolj prilagojene individualnim potrebam uporabnikov.

T-2: Storitve, ki jih poslovni uporabniki uporabljajo, so običajno obsežnejše, zato pri družbi uberejo drugačen pristop k ponudbi. Posebnost pri poslovnih strankah so individualni skrbniki.

Izimobil: Produkt iziekipa izbrani mobilni račun mesečno samodejno polni , ne da bi bilo potrebno odtipkavati 16 mestno kodo, pri čemer še vedno omogoča najboljši možni nadzor ter vnaprejšnjo omejitev porabe oziroma stroškov.

Osebni svetovalci bodo podjetniku pomagali pri izbiri najoptimalnejše storitve, ki jo potrebuje.

Debitel: Vsi poslovni uporabniki so deležni individualne obravnave, v sodelovanju z njihovimi svetovalci pripravijo ponudbo, ki je prilagojena specifičnim potrebam uporabnika.

Tušmobil: Razlika, ki ločuje zasebne od poslovnih uporabnikov je v tem, da je fleksibilnost pri oblikovanju individualnih ponudb večja, svoje osnovne pakete Tušmobila pa si lahko oboji nadgradijo glede na svoje komunikacijske potrebe. Glede na pričakovanja poslovnih uporabnikov je drugačna tudi obravnava, saj ima vsaka poslovna stranka osebnega svetovalca, ki krepi dolgoročno in zanesljivo sodelovanje.

poslovna ženska s hišico v rokah
Vse vaše poslovne mobilne komunikacije so navadno zbrane pod eno streho. (Foto: iStockphoto)

Mobitel: Za poslovne uporabniki so razvili in pripravili posebno ponudbo dodatnih storitev, ki so prilagojene poslovnemu svetu. Omogočajo jim tudi celovit in učinkovit sistem za spremljanje ter nadzor stroškov, skupaj z možnostjo ločevanja službene in zasebne porabe preko storitve Ločeni račun. Izberejo lahko okolju prijazen elektronski račun, storitev Monitor pa jim omogoča sprotno spremljanje uporabe mobilnih storitev ali spleta, stroške lahko po potrebi tudi dodatno omejijo. Za varno poslovanje imajo na varno shranjevanje ter kopiranje podatkov, upravljan poštni strežnik ter najem strežnikov. V ponudbi imajo tudi Podjetniški komplet, ki združuje mobilno ter IP-telefonijo z internetom; v Podjetniški komplet lahko vključijo do 7 številk podjetja, in sicer do 5 mobilnih in do 2 stacionarni, ki se med seboj kličejo oziroma pošiljajo sporočila SMS in MMS brezplačno. Poslovnim uporabnikom sta pri komunikaciji s ciljnimi skupinami v pomoč tudi sistema M:Vrata in M:Medij, ki so ju razvili z namenom omogočanja enostavne, hitre in učinkovite množično komunikacijo. Sistem M:Vrata je namenjen tistim, ki želijo vzpostaviti neposreden in zanesljiv stik s ciljno skupino preko različnih komunikacijskih poti do uporabnikovega mobilnega telefona, storitev M:Medij pa ponuja celovito rešitev mobilnega marketinga.

3. Ali opažate, da se navade poslovnih uporabnikov razlikujejo od zasebnih, kako in kje se to kaže?

Si.mobil: Poslovni uporabniki v večji meri kličejo v stacionarna omrežja in med seboj, torej v omrežje, katerega naročniki so, zato so njihovi poslovni paketi prilagojeni prav tem navadam. Kljub temu pa gre mobilno telefonijo za poslovneže razumeti mnogo širše kot zgolj telefonijo, saj zajema širok splet storitev in možnost. Princip mobilne pisarne poslovnim uporabnikom ponujamo celovito izkušnjo mobilne telefonije doma in v tujini, z mobilnim internetom je omogočen nenehen dostop do elektronske pošte ter spleta, bodisi prek mobilnega telefona, dlančnika Blackberry ali računalnika, na voljo pa so tudi specializirane in naprednejše storitve, kot je Si.most.

Čas je denar, zato naj delo pri izbiri mobilnih storitev namesto vas opravi strokovno usposobljen svetovalec.

T-2: Navade poslovnih uporabnikov se razlikujejo predvsem v težnji po nižanju stroškov klicanja med stacionarnimi telefoni v podjetju in mobilnimi telefoni zaposlenih. V T-2 omrežju so, v primeru, da podjetje uporablja stacionarno telefonijo T-2, ti klici brezplačni. Prav tako opažajo povečano zanimanje poslovnih uporabnikov za podatkovne komunikacije, ki je v primerjavi z zasebnimi uporabniki precej večje.

Izimobil: Večjih razlik med poslovnimi in zasebnimi uporabniki ne opažajo, po njihovem mnenju so prav vsi občutljivi na stroške in vsi pričakujejo kakovostne storitve.

Debitel: Navade poslovnih uporabnikov se razlikujejo od zasebnih predvsem v storitvah, ki jih uporabljajo. Zasebni uporabniki so bolj usmerjeni k komercialnim in multimedijskim storitvam, medtem ko je poslovnim uporabnikom pomembna predvsem stalna in zanesljiva dosegljivost, potisna e-pošta ter ostale storitve, ki so vezane na prenos podatkov preko internetnega omrežja. Pri ponudbi aparatov so poslovni uporabniki seveda bolj usmerjeni k poslovnim mobilnikom, za katere velja, da je bolj pomembna kvaliteta sprejema in vzdržljivost baterije pred dizajnom in naborom zabavnih aplikacij. Poslovni uporabniki si želijo tudi ločeno obračunavanje službene in zasebne porabe na službenih številkah pri vseh segmentih mobilnih telekomunikacij. Omogočajo storitev ločenega računa, podjetjem pa je na voljo tudi storitev Orkester, ki omogoča ugodnejšo ceno klicev znotraj poslovnega omrežja.

podjetnik na telefonu
Poslovne komunukacije potekajo na zahtevnejši ravni. (Foto: iStockphoto)

Tušmobil: Drugačne potrebe poslovnih uporabnikov opažajo predvsem pri zahtevanih rešitvah, kjer se podjetja zavedajo, da so sodobne restive in inovativen pristop ter odzivnostjo ključ do rasti podjetja. Inovativne tehnološke reštive so na voljo tako majhnim podjetjem na mobilnem ali fiksnem segmentu, kot tudi velikim korporacijam.

Mobitel: Poslovni uporabniki so praviloma zahtevni uporabniki, ki sta jim zanesljivost in kakovost storitev na prvem mestu, saj zaradi dela potrebujejo visoko stopnjo odzivnosti in fleksibilnosti. Najbolj cenijo možnost uporabe telekomunikacijskih storitev vedno in povsod, stroškovno učinkovitost ter podporo delovanju njihove organizacije in komunikacijskih procesov. Bolj kot na ceno storitev so poslovni uporabniki občutljivi na nemoteno delovanje storitev.

4. Ali število sklenjenih naročniških razmerij vpliva na popuste ali druge pridobljene ugodnosti in kako?

Si.mobil: Poslovni uporabniki, ki sklenejo večje število naročniških razmerij na paketih Podjetni, prejmejo popust na mesečno naročnino. Prejeti popust pri 3-7 naročninah znaša 3%, pri 8-15 naročninah 8%, pri 16 ali več naročninah pa ponujajo 12% popust.

T-2: Število sklenjenih naročniških razmerij na popuste ne vpliva, pri večjem številu naročniških razmerij pa operazter poslovnemu uporabniku dodeli skrbnika.

Podjetnik ali podjetje bo pri sklenitvi potrebovalo kar nekaj papirjev ali dokazil, zato bo pomoč osebnega svetovalca dobrodošla.

Izimobil: Pri večjem obsegu porabe omogočajo cenejše klice tako zasebnim kot poslovnim uporabnikom, razlik med njimi ni.

Debitel: Stranke obravnavajo individualno, ponudbo prilagodijo posameznikovi situaciji in potrebam.

Tušmobil: Poskrbijo, da skupaj s posameznim naročnikom najdejo zanj najugodnejše razmerje med količino storitev in ceno, ki jo pričakuje, torej najoptimalnejši paket vsebin v razmerju z najugodnejšo ceno mobilnega telefona, ki ga ponujajo.

Mobitel: Za poslovne uporabnike so pripravili številne dodatne ugodnosti, kot so količinski popusti za več paketnih prenosov podatkov, Podjetniški bonus, Popust na pogovore in podobno. Več informacij o popustih in kombinacijah najdete na njihovi spletni strani.

zabava v pisarni
Naj vam vaše skrbi odnese kdo drug. (Foto: iStockphoto)

5. Kaj poslovni uporabnik potrebuje za vklop poslovnih paketov in kako lahko uporabnik zamenja paket, če je bil doslej zasebni uporabnik, ki želi preiti na poslovnega uporabnika?

Si.mobil: Za prenos številke potrebuje obstoječo telefonsko številko, račun za storitve trenutnega operaterja, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev oziroma PUK številko, če prihaja iz predplačniškega razmerja ter osebni dokument. Pravne osebe dodatno potrebujejo veljavno osebno izkaznico ali potni list zakonitega zastopnika podjetja oz. pooblaščenca podjetja, davčno številko oz. identifikacijsko številko za DDV , izpis iz sodnega registra ali izpis iz AJPES ter žig podjetja. V primeru, da podpisnik razmerij ni naveden v sodnem registru kot pooblaščena oseba oziroma zakoniti zastopnik družbe, mora ob sklenitvi razmerja predložiti ustrezen document, iz katerega je razvidno, da je pooblaščena oseba za sklepanje naročniških razmerij (to je karton deponiranih podpisov, notarsko overjeno pooblastilo zastopnika podpisniku za sklepanje razmerja in pooblastilo s podpisom pooblaščene osebe iz sodnega registra ter žigom podjetja. Samostojni podjetniki razen navedenih osebnih in davčnih podatkov potrebujejo potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov oziroma drugih samostojnih poklicev ali obrtno dovoljenje ali priglasitveni list oziroma dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti.

T-2: Poslovni uporabnik mora skleniti pogodbo na osnovi kopije registracije podjetja, žiga in podpisa zastopnika. Uporabnik lahko zamenja paket na osnovi Aneksa za prenos pogodbe.

Izimobil: Podjetje ali podjetnik s ponudnikom sklene pogodbo, na osnovi katere vklopijo poslovni paket, mobilno številko zasebnega uporabnika pa se navede v seznamu pogodbenih mobilnih številk.

Nekateri operaterji ali ponudniki pri sklenitvi več poslovnih naročniških razmerij ponujajo dodatne popuste ali ugodnosti.

Debitel: Pravna oseba dostavi sklep Okrožnega sodišča o registraciji podjetja, podatek o davčni številki ali potrdilo o registraciji, če je podjetje davčni zavezanec po zakonu o DDV, osebni dokument s sliko sklenitelja naročniškega razmerja, to je lahko osebna izkaznica ali potni list. Če oseba ni zastopnik podjetja, mora biti priloženo pooblastilo zastopnika podjetja. Potrebujejo tudi podatke o transakcijskem računu ter žig podjetja, pa tudi podatke o poslovanju podjetja, če je novo ali če iz obstoječe dokumentacije ni razvidno ali podjetje posluje. Samostojni podjetnik potrebuje izpisek iz Registra samostojnih podjetnikov (AJPES) ali obrtno dovoljenje, podatek o davčni številki oziroma potrdilo o registraciji, če je stranka davčni zavezanec po zakonu o DDV, veljaven osebni dokument, številko transakcijskega računa, ter potrdilo o poslovanju podjetja.

Tušmobil: Ker želijo poslovnemu uporabniku zmanjšati porabo časa za stvari, ki niso njihova primarna dejavnost, pri njih ni potrebno storiti ničesar drugega kot podpisati naročniško pogodbo, vse ostalo v sodelovanju z naročnikom, opravi namesto njih svetovalec ključnih strank. Sama zamenjava naročnika poteka na osnovi podpisanega obrazca za prenos naročniškega razmerja, ki ga lahko stranka opravi v eni izmed poslovnih enot Tušmobila ali preko svetovalca ključnim strankam.

Finančna stiska
Nikar ne obupajte, svetovalci so vam pripravljeni kadarkoli pomagati! (Foto: iStockphoto)

Mobitel: Mobitel pravnim osebam nudi posebne naročniške pakete Mobitelovega poslovnega omrežja MPO-M in MPO-V (malo in veliko), medtem ko so vsi ostali naročniški paketi na voljo tako fizičnim kot pravnim osebam. Pravne osebe potrebujejo za sklenitev naročniškega razmerja potrebujejo žig podjetja, če posluje z žigom, potrdilo ali podatek o solventnosti, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev; če podjetje ne posluje niti en mesec, namesto potrdila o solventnosti predloži potrdilo o stanju na TRR na dan izstavitve. Priložiti je potrebno davčno številko oziroma potrdilo, da je pravna oseba davčni zavezanec, podatek o številki transakcijskega računa in banki ter osebni dokument sklenitelja. Če želi naročniško razmerje skleniti ali podaljšati oseba, ki ni uradni zastopnik (ti so zavedeni na Sklepu sodišča oziroma izpisku iz sodnega registra), potrebuje pisno pooblastilo uradnega zastopnika, opremljeno z žigom pravne osebe oz. mora biti izdano na poslovni listini (memorandumu). Z obrazcem za spremembo naročniškega paketa se poslovne stranke oglasijo na njihobem centru, če ima podjetje svojega svetovalca, pa spremembo, kot tudi vse ostale zadeve, uredi preko svetovalca.

6. Velike poslovne stranke imajo običajno svoje poslovne svetovalce, ki so jim praktično vedno na voljo. Kako velika mora biti stranka, da dobi svojega svetovalca in na kakšen način poslovni svetovalec skrbi za svojo stranko? Ali omogočajo individualno obravnavo poslovnega uporabnika in na kakšen način se to kaže?

Si.mobil: Vsaka poslovna stranka, ne glede na velikost, ima na voljo osebnega svetovalca, ki poskrbi za celovit program svetovanja ter podporo poslovnim uporabnikom. Svetovalec je na voljo podjetniku ali predstavniku podjetja vsak delovnik med 8. in 16. uro. Pomaga z nasveti in odgovori na morebitna vprašanja o njihovih storitvah in ponudbi, poslovni uporabniki s tem prihranijo na času, optimizirajo svoj naročniški paket in poslujejo ugodneje. Osebni svetovalec tako svetuje pri izbiri produktov, predlaga storitve, ki so najbolje prilagojene potrebam posla, na željo predstavi nove modele mobilnih telefonov in poskrbi za pravočasno seznanjanje uporabnikov s posebnimi ponudbami, zagotavlja pa tudi vse ostale informacije in odgovore, ki jih podjetnik ali podjetje potrebuje.

Popusti pri nakupu mobilnikov in mobilne opreme so za poslovne uporabnike praviloma večji.

T-2: Večje poslovne stranke imajo na njihovo željo vedno na razpolago svojega skrbnika. Skrbnik se navadno dodeli tistim poslovnim strankam, ki sklenejo več kot 10 naročniških razmerij. Poslovni svetovalec je v stiku s stranko glede morebitnih napak, želje po naročilu dodatnih storitev in svetovanju glede uporabe storitev operaterja. Individualna obravnava poslovnega uporabnika se kaže predvsem v osebnostnem pristopu do stranke, praviloma se dogovorijo v delovnem okolju stranke in prisluhnejo tudi zaposlenim v podjetju oziroma uporabnikom storitev.

Izimobil: Imajo svetovalce oziroma skrbnike poslovnih strank, ki so uporabnikom na voljo za informacije in morebitno pomoč, zagotavljajo jih vsem poslovnim strankam, ne glede na velikost oziroma obseg poslovanja, probleme ali zahteve rešujejo individualno.

svet mobilne telefonije
Prevelika in preobsežna ponuba lahko človeka zbega. (Foto: iStockphoto)

Debitel: Vsem svojim poslovnim uporabnikom nudijo individualno obravnavo, kar pomeni, da vsaka poslovna stranka praviloma pridobi svojega skrbnika, s katerim lahko ureja celotno poslovanje z družbo Debitel.

Tušmobil: Za poslovne stranke poskrbijo ne glede na njihovo velikost, stranke so deležne sodelovanja in svetovanja osebnega skrbnika, poslovni uporabnik je deležen posebne podpore svetovalca ključnih strank, pri čemer svetovalec poskrbi za celoten spekter naročnikovih zahtev. Svoj odnos vidijo kot vlogo zunanjega IT svetovalca znotraj naročnikovega okolja. Individualna obravnava po njihovem zagotavlja razumevanje potreb naročnika, katerim pripravijo rešitve, ki jim najbolje ustrezajo.

Mobitel: Dodelitev svetovalca določeni stranki je odvisen od več različnih kriterijev. Ponavadi gre za velike poslovne uporabnike, ki jim zaradi svoje velikosti in obsega poslovanja tak način obravnave najbolj ustreza, vzpostavijo vzajemno učinkovito medsebojno sodelovanje ter korekten poslovni odnos. Svetovalec za določeno podjetje skrbi po sistemu tako imenovane ene vstopne točke na strani Mobitela. To pomeni, da svetovalec poskrbi za vso potrebno podporo in operativno izvedbo, ki jo poslovni uporabnik potrebuje. Poslovnim uporabnikom nudijo osebno svetovanje za čim bolj optimalno uporabo mobilnih telekomunikacij glede na specifične potrebe in želje posameznega podjetja. Njihovi svetovalci poslovne uporabnike obiščejo osebno ali pa se ti oglasijo v njim najbližjem centru, kjer se jim posveti za njihove potrebe posebej izšolan agent.

FB članek - join us

Pošlji sporočilo

Tvoja E-pošta:

E-pošta prejemnika:

Kratko sporočilo:

Glasuj

Prenesi v

Komentarjev: 0
Več komentarjev

Iskanje

 

Anketa

Ste tudi vi prepričani, da je petek 13. slab dan za posel, delo in nakupe?

calculate
glossary
indexes
indexes