31.10.2014
LJ
12° / 2°

Dekurzivno obrestovanje

Dekurzivno obrestovanje pomeni, da se obresti plačajo za nazaj in sicer na koncu ustreznega obdobja.

Iskanje

calculate
glossary
indexes
indexes

Anketa

Živite bolje ali slabše kot pred desetimi leti?