02.09.2014
LJ
15° / 12°

Dekurzivno obrestovanje

Dekurzivno obrestovanje pomeni, da se obresti plačajo za nazaj in sicer na koncu ustreznega obdobja.

Iskanje

calculate
glossary
indexes
indexes

Anketa

Kako pomembno je za vas v službi napredovanje?