28.11.2015
LJ
/ -0°

Stroški prehoda med vzajemnimi skladi

Spoštovani! Ali lahko med vzajemnimi skladi (domačimi in tujimi), ki se tržijo v Sloveniji, prehajam brez stroškov in z odlogom plačila davka na kapitalski dobiček?

Stroški prehoda

Vlagatelji lahko pri večini vzajemnih skladov (ne pri vseh), ki imajo dovoljenje za trženje v Sloveniji, prehajajo med skladi in podskladi brez stroškov prehoda. Podatki o višini izstopne in vstopne provizije so dosegljivi v prospektu vzajemnega sklada in podsklada, ki ga najdete bodisi na spletnih straneh Družb za upravljanje bodisi na www.vzajemci.com.

Stroški prehoda se zaračunajo tudi v primeru, kadar se izvaja prehod v sklad ali podsklad, v katerem se zaračunavajo višji vstopni stroški kot v dosedanjem skladu. V tem primeru mora vlagatelj razliko v stroških doplačati.

Če vlagatelj prvič prehaja iz obvezniškega vzajemnega sklada z enoodstotno vstopno provizijo v delniški sklad s triodstotno vstopno provizijo, pri prehodu plača razliko, to je dva odstotka provizije.

Odlog plačila davka

Odlog plačila davka je rezerviran le za podsklade slovenskih družb za upravljanje, ki so oblikovani znotraj krovnega sklada. Krovni sklad je vzajemni sklad, sestavljen iz dveh ali več podskladov različnih naložbenih politik, ki so oblikovani kot ločeno premoženje.

Vzajemni skladi oblikovani znotraj krovnega sklada prinašajo vlagateljem odlog ugotavljanja davčne obveznosti, ki nastopi šele ob izplačilu sredstev iz krovnega sklada.

Brez odloga plačila davka

Kljub temu da so nekateri tuji vzajemni skladi, ki se tržijo v Sloveniji in so oblikovani kot krovni skladi, po trenutni slovenski zakonodaji zaenkrat vlagatelju še ne omogočajo neobdavčenega prehoda med podskladi. Isto velja tudi za ostale tuje in slovenske sklade družb za upravljanje, ki še nimajo Krovnega sklada.

Kako prehajati med podskladi

Vlagatelj izpolni in podpiše Zahtevo za izplčailo oziroma prehod med (pod)skladi, v kateri označi da želi izplačana sredstva prenesti v drug sklad oziroma podsklad. Nato izpolni in podpiše še pristopno izjavo za sklad, v katerega prehaja.

FB članek - join us

Strokovnjaki

Strokovnjakom pišite na cekin@pop-tv.si.
Gregor Jenko

Strokovnjak na področju razvoja človeških potencialov

Področje delovanja:
univ. dipl. psih., vodja projektov,

Podjetje: O.K. Consulting d.o.o.
Klemen Kavčič

Strokovnjak za osebne finance

Področje delovanja:
Finančni svetovalec

Podjetje: I-svetovanje d.o.o.
Contall 3

Računovodsko, davčno, finančno in pravno svetovanje

Področje delovanja:
Računovodsko, davčno, finančno in pravno svetovanje

Podjetje: Contall d.o.o.
Anja Žagar

Zavarovalniška strokovnjakinja, Avalon tim d.o.o.

Področje delovanja:
Zavarovalniški strokovnjak

Podjetje: Avalon tim d.o.o.

Pošlji sporočilo

Tvoja E-pošta:

E-pošta prejemnika:

Kratko sporočilo:

Glasuj

Prenesi v

Komentarjev: 0
Več komentarjev

Iskanje

 

Anketa

Če bi imel/a prihranjen denar, bi ga vložil/a v/na:

calculate
glossary
indexes
indexes