17.01.2017
LJ
-0° / -2°

Poglejte, kje je bogastvo, ki ga Slovenci še niso odkrili!

Vlagatelji, ki vidijo v ekologiji, kmetijstvu in rabi obnovljivih virov priložnost, se lahko odločijo za varčevanje v različnih vzajemnih skladih z zeleno politiko investiranja.

Eko investiranje oziroma zeleno investiranje je investicijska politika vlaganja v delnice podjetij, ki proizvajajo okolju prijazne izdelke in storitve. Velikokrat gre za razvojna podjetja, ki razvijajo nove tehnologije, ki bi omogočila prehod iz odvisnosti od fosilnih goriv na rabo obnovljivih virov energije. Celotno svetovno gospodarstvo v večji meri namreč še vedno temelji na fosilnih gorivih, kot so nafta, zemeljski plin in premog, ki so v omejenih količinah in močno onesnažujejo okolje.

Donosnosti podskladov z 'zeleno' naložbeno politiko

 

graf eko skladi2
(Foto: vzajemci.com)

Zato je razvoj obnovljivih virov energije neizogiben. Med zelene naložbe tako štejemo delnice podjetij, ki se posvečajo razvoju različnih tehnologij, ki bi izkoriščale obnovljive vire energije, kot so sončna, vetrna, energija plimovanja, energija valov in geotermalna energija. Sem štejemo proizvajalce sončnih kolektorjev in fotovoltaičnih celic, proizvajalce vetrnih in vodnih turbin ter celo razvijalce tehnologij hrambe energije, kot so na primer gorivne celice, ki se jih uporablja v nekaterih hibridnih avtomobilih. Med zelena podjetja se zato uvrščajo tudi proizvajalci biodizla in bioplina. Ne smemo pozabiti na podjetja, ki iščejo nove načine izkoriščanja geotermalne energije, hidroenergije in naravnega plina. Izdelovalce gradbenih proizvodov, kot so varčna okna, naravna izolacija, varčne žarnice, tudi uvrščamo v zeleni sektor, kjer si delijo prostor tudi s podjetji, ki se ukvarjajo z reciklažo. Med eko podjetja pa se uvrščajo tudi pridelovalci organskih poljščin, zelenih pesticidov in naravnih izdelkov za zdravje.

Pogledali smo, kako so se v zadnjih treh letih odrezali vzajemni skladi oziroma podskladi, ki so na voljo v Sloveniji in sledijo politiki zelenega investiranja. Lansko leto so vsi izbrani skladi zabeležili izgube v višini od dva do 10 odstotkov. Bolje so se odrezali na triletni ravni, kjer je podsklad Allianz RCM Global Agricultural Trends ustvaril kar 87,5-odstotno donosnost. V obdobju treh let je med preučevanimi vzajemnimi skladi zabeležil izgubo le KD Nova energija, ki je izgubil 31 odstotkov vrednosti. Vseeno pa v prvem letošnjem mesecu, podobno kot drugi 'eko vzajemci', beleži rast.

Allianz RCM Global Agricultural Trends – AT – EUR

Allianz RCM Global Agricultural Trends1.jpg
(Foto: vzajemci.com)

Donosnost

3 leta: +87,5 odstotka
1 leto: -2,15 odstotka
Letos: +8,59 odstotka

Podsklad mora vsaj 90 odstotkov sredstev vlagati v delnice podjetij, ki poslujejo v sektorjih osnovni viri, surovine, predelava proizvodov in distribucija. Področje osnovni viri vključuje naložbo v delnice podjetij, ki so povezana z dobavo in razvojem osnovnih virov, kot sta zemlja in voda. Področje surovine vključuje delnice podjetij, ki se ukvarjajo s poljščinami, živino, gozdarskimi proizvodi, proizvodi iz ribogojstva, semeni, gnojili in drugimi agrokemičnimi sredstvi kot tudi kmetijsko opremo. Področje predelave proizvodov vključuje delnice podjetij, ki se ukvarjajo z živili in pijačo, vključno z ustekleničeno vodo, neživilskimi proizvodi, ki so pridobljeni iz kmetijskih surovin, kot so etanol, bioplin, biodizel, pohištvo, papir in naravni kavčuk. Distribucija vključuje delnice podjetij, ki se ukvarjajo s transportom živilskih proizvodov, pijače in neživilskih proizvodov.

Probanka Agriculture – delniški

Probanka Agriculture - delniški.jpg
(Foto: vzajemci.com)

Donosnost

3 leta: +55,14 odstotka
1 leto: -8,18 odstotka
Letos: 6,81 odstotka

Podsklad je namenjen vlagateljem, ki želijo del svojih prihrankov dolgoročno vložiti in razpršiti v perspektivne družbe iz kmetijske panoge po vsem svetu. Podsklad od 90 do 100 odstotkov sredstev nalaga v delnice ter enote premoženja oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov in do 10 odstotkov sredstev v instrumente denarnega trga ali bančne depozite. Naložbe so omejene na izdajatelje, pri katerih se bistven del poslovanja oziroma naložb nanaša na sektor kmetijstva, brez geografskih omejitev.

Krekov NANO & TECH, delniški podsklad

Krekov NANO & TECH , delniški podsklad.jpg
(Foto: vzajemci.com)

Donosnost

3 leta: +25,25 odstotka
1 leto: –8,75 odstotka
Letos: +6,32 odstotka

Krekov Nano&Tech investira v štiri tehnološke panoge, kot so nanotehnologija, biotehnologija, nova energija in vodni sektor. V sektorju nanotehnologije najdemo delnice podjetij, ki odkrivajo nove materiale (materiali, ki so močnejši od jekla; hlače, ki se ne bodo umazale; laboratorijske čipe za zdravljenje po meri). Biotehnologija je ena izmed hitreje rastočih panog in najhitreje rastoče področje znotraj zdravstvenih proizvodov. V sektorju nove energije najdemo delnice podjetij, ki poslujejo na področju razvoja obnovljivih virov energije, kot so hidroenergija, vetrna energija, sončna in geotermalna energija. V vodnem sektorju pridejo v poštev delnice podjetij, ki se ukvarjajo z oskrbo, čiščenjem in učinkovitejšo rabo vode.

Delniški podsklad ALTA WATER

Delniški podsklad ALTA WATER.jpg
(Foto: vzajemci.com)

Donosnost

3 leta: +23,72 odstotka
1 leto: –4,72 odstotka
Letos: +3,86 odstotka

Najmanj 85 odstotkov sredstev podsklad vlaga v delnice in enote premoženja drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko izdajateljev, katerih osnovna dejavnost oziroma ena poglavitnih dejavnosti je pridobivanje, posredovanje, izkoriščanje ali izraba vode ter zaščita ali izboljšava kakovosti ali porabe vode. V dolžniške vrednostne papirje sklad vlaga 10 odstotkov svojih sredstev.

Allianz RCM Global EcoTrends – AT – EUR

Allianz RCM Global EcoTrends.jpg
(Foto: vzajemci.com)

Donosnost

3 leta: +12,05 odstotka
1 leto: –10,43 odstotka
Letos: +5,7 odstotka

Vsaj 75 odstotkov sredstev podsklada se lahko vloži v delnice podjetij, ki morajo sodelovati pri razvoju sektorjev ekoenergija, zmanjševanje onesnaženja in čista voda. Največ 10 odstotkov sredstev se lahko vloži v delnice ali nakupne bone, ki niso uvrščene med te sektorje. V tej omejitvi je vključeno, da se lahko pridobijo indeksni certifikati kakor tudi drugi certifikati, katerih profil tveganja praviloma sovpada s sredstvi, naštetimi v prvem stavku, ali z naložbenimi trgi, katerim so lahko dodeljena ta sredstva.

KD Nova energija, delniški

KD Nova energija, delniški.jpg
(Foto: vzajemci.com)

Donosnost

3 leta: –31,36 odstotka
1 leto: –37,2 odstotka
Letos: +5,15 odstotka

Najmanj 75 odstotkov sredstev v finančnih instrumentih izdajateljev iz industrijskih panog pridobivanja energije iz obnovljivih naravnih virov, kot so pridobivanje energije s sončnimi celicami in razvoj tehnologije na področju sončnih celic, razvoj tehnologije na področju vodikovih gorilnih celic, pridobivanje energije z vetrnimi in hidroelektrarnami ter razvoj na področju vetrne in vodne energije, geotermalne in oceanske elektrarne, razvoj tehnologije za izkoriščanje lesne biomase in v razvojna podjetja na področju reciklaže materialov. V sektorju vetrne energije je imel podsklad na dan 31. 12. 2011 za 24,84 odstotka vseh naložb, v sektorju ostalih obnovljivih virov 21,58 odstotka, učinkoviti rabi energije 15,24 odstotka, biogorivih in biomasi 11,96 odstotka ter 9,59 odstotka v solarni energiji. Ostala sredstva imajo razporejena med sektorje pretvorbe in hrambe energije.

Ne pozabite nas spremljati na Facebooku!

 

FB članek - join us

Pošlji sporočilo

Tvoja E-pošta:

E-pošta prejemnika:

Kratko sporočilo:

Glasuj

Prenesi v

Komentarjev: 9
 
nacekk 28.01.2012 05:02:59
zakaj je dal KD pri eko skladu denar v raifaisen banko????
 
hanse 27.01.2012 15:54:24
KAJ NAJ INVESTIRAM, če pa nisem politik???? Kaj, za božjo voljo???
dusan61 27.01.2012 15:33:06
in kaj naj vložim
spodje gate pa zokne
 
24urzačasom 27.01.2012 15:12:32
Brez zamere, ampak zaradi takih stvari nekateri povsem legalno uspejo ... In vsa čast ljudem, ki imajo dovolj pameti in zberejo dovolj poguma. Ker brez slednjega, se na (poudarjam) LEGALEN, način dandanes težko kaj doseže. Sicer pa tudi sam nisem ravno pristaš raznoraznih skladov, ker obstajajo še boljše zadeve.
Maja Mozgan 27.01.2012 14:27:28
take zadeve ustvarjajo recesijo!!!!
Maja Mozgan 27.01.2012 14:25:15
kar naredim z rokami in dam v nogavico to imam, za sklade futrat pa nimam denarja!!!
Adi Lukačič 27.01.2012 14:00:13
Še en poskus kako bi ogoljufali navadne smrtnike !!!
lunatetrka 27.01.2012 12:33:37
Še en bedast poizkus,da od naroda poberejo denar

Poslušajte razni skladi:DENARJA NI VEČ
kockam 27.01.2012 12:41:18
Kar naj ostanejo neodkriti, jaz pa denar na riti.:)
Več komentarjev

Iskanje

 

Anketa

Ste tudi vi prepričani, da je petek 13. slab dan za posel, delo in nakupe?

calculate
glossary
indexes
indexes