22.05.2015
LJ
13° / 9°

Najnižja družinska pokojnina 3,23 evra, najvišja 1307,31 evra!

Družinska pokojnina je pokojninski prejemek, ki pripada družinskim članom umrlega upokojenca ali zavarovanca, ki je dopolnil določeno pokojninsko dobo, če izpolnjujejo pogoje v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Višina družinske pokojnine je praviloma odvisna od števila in vrste družinskih članov, ki so upravičeni do pokojnine po umrlem zavarovancu ali uživalcu pravic. Se pa situacija spremeni, kadar za pokojnino zaprosi tudi vdova.
Kadar so do družinske pokojnine upravičeni samo ožji družinski člani (otroci, posvojenci) ali samo širši družinski člani (pastorki, vnuki in drugi otroci brez staršev, bratje in sestre, starši in posvojitelji), se družinska pokojnina odmeri v naslednji višini:

število družinskih članov
višina odstotkov za odmero
1 70
2 80
3 90
4 ali več 100

Če pa so do družinske pokojnine upravičeni eni in drugi ožji, kot tudi širši družinski člani, se ožjim odmeri družinska pokojnina v ustreznem odstotku, določenem v tabeli, širšim družinskim članom pa pripada preostali del osnove za odmero družinske pokojnine.

Družinski portret
Družinska pokojnina ne pripada le otrokom. (Foto: iStockphoto)

Se pa zgodi, da je ožjih družinskih članov toliko, da izčrpajo celotno osnovo za odmero družinske pokojnine, takrat se širšim družinskim članom družinska pokojnina ne more izplačevati!

Če za pokojnino zaprosi tudi vdova, ki spada med ožje družinske člane in takrat veljajo posebna pravila za odmero.

Ko so do pokojnine po umrlem poleg vdove oziroma vdovca upravičeni tudi ožji družinski člani, se vsem najprej odmeri družinska pokojnina v odstotku, glede na število ožjih družinskih članov, vdovska pokojnina pa se nato določi v sorazmernemu delu družinske pokojnine, odvisnem od števila ožjih članov.

Če so do pokojnine po umrlem poleg vdove oziroma vdovca upravičeni tudi širši družinski člani, se najprej odmeri vdovska pokojnina v višini 70% osnove za njeno odmero. Preostanek osnove pa je družinska pokojnina, do katere so upravičeni širši družinski člani.

V primeru, da so do pokojnine po umrlem poleg vdove oziroma vdovca upravičeni tako ožji, kakor tudi širši družinski člani, se najprej odmeri družinsko pokojnino ožjim družinskim članom v višini, odvisni od njihovega števila. Vdovska pokojnina ustreza sorazmernemu delu tako določene družinske pokojnine, odvisne od števila ožjih članov. Preostanek osnove pa je družinska pokojnina, do katere so upravičeni širši družinski člani.

Otroku, ki izgubi oba starša pripada poleg pokojnine po enem še 30 odstotkov osnove po drugem staršu, vendar pa skupno ne več kot znaša osnova za odmero družinske pokojnine po tem staršu.

Kdo vse pa je še opravičen do družinske pokojnine poleg otrok?

Evrski kovanci
Decembra 2010 je bila najnižja izplačana družinska pokojnina 3,23 evra in najvišja 1307,31 evra. (Foto: Reuters)

FB članek - join us

Pošlji sporočilo

Tvoja E-pošta:

E-pošta prejemnika:

Kratko sporočilo:

Glasuj

Prenesi v

Komentarjev: 0
Več komentarjev

Iskanje

Anketa

Kdo je po vašem mnenju boljši voznik?

calculate
glossary
indexes
indexes