30.05.2015
LJ
25° / 11°

Se zasegi lizing vozil res dogajajo vsepovprek?

Zaradi krize se težave pri odplačevanju lizing vozil poglabljajo, nekatere lizinške hiše pa že čutijo posledice zamujanja s plačilom obrokov. Tako ni nič nenavadnega, če se na dan zaseže tudi po 10 vozil.

Papirji
Ob zasegu lizing avtomobil ne pride ravno do gest, kot je rokovanje. (Foto: iStockphoto)

Pri podatkih o številu zasegov so lizinške hiše bolj ali manj skope z infomracijami, neke uradne evidence pa se o tem ne vodi. Večina večjih lizinških hiš priznava, da se je glede na prejšnja leta število zaseženih vozil povečalo. Kljub temu pa dodajajo, da je ta številka glede na obseg posla še vedno zanemarljiva, saj naj bi v skupnem merilu zaseg predstavljal v povprečju okoli en odstotek celotne lizing prodaje.

Bralec Cekina, ki želi ostati neimenovan, pa opozarja, da se za vsem tem skupaj skriva še marsikaj. "Vsak, ki ve, kje se nahajajo parkirišča za komisijsko prodajo, lahko hitro opazi, kako so parkirni prostori polni zaseženih avtomobilov," razlaga. Prav tako iz zanesljivih virov zatrjuje, da lizing hiše mrzlično iščejo oddaljena parkirišča, ki so očem skrita, da seveda ne bi vsak opazil, koliko avtomobilov se poleg uradne evidence še kopiči.

Na Cekinu smo za mnenje povprašali enega izmed večjih tovrstnih parkirišč, podjetje Špan na Brezovici. Tamkajšnji uslužbenec nam je pojasnil, da se poleg vozil višjega razreda vse bolj zasega tudi avtomobile srednjega razreda različnih znamk.

In kaj se zgodi z zaseženim vozilom? Vozilo praviloma odpeljejo na prodajno deponijo, kjer začnejo postopek odprodaje z namenom čim višjega izkupička. Kljub temu pa odvzeta ali predčasno vrnjena vozila na trgu ne dosegajo drastično nižjih cen v primerjavi s cenami rabljenih vozil, torej jih na različnih dražbah ni mogoče kupiti z velikim popustom. Morda prav tu tiči razlog, zakaj se za nakup tovrstnih vozil množice "ne tepejo med sabo“.

Zaseg avtomobila
Čeprav je zaseg skrajni ukrep, do popuščanj žal po njem ne prihaja. (Foto: iStockphoto)

Kako poteka postopek zasega?

Po zatrjevanju lizinških hiš je zaseg vozila skrajen ukrep in se zanj praviloma odločajo le, ko so prepričani, da so izčrpali vsa druga sredstva. Zanj se tako odločajo le v skrajnem primeru, ko lizingojemalec konstatno zamuja s plačilom obroka, lizinške hiše (v kolikor nimajo svojih služb) pa v ta namen najemajo tudi zasebne detektive, ki vozilo vedno zasežejo z njihovim pooblastilom, o tem pa obvestijo tudi policijo. Pri zasegu si detektivi ali pa tako imenovani "lizing izterjevalci“ pomagajo s tretjim ključem, ki ga ob nakupu avtomobila vedno zadrži avtohiša.

Večina poznavalcev napoveduje, da bodo težave pri odplačevanju lizinških obrokov v prihodnje enake ali celo večje. Lizing hiše sicer priznavajo, da izrazitega povečanja do konca leta ni pričakovati. Tako je povečanje povpraševanje po financiranju iz naslova lizinga pričakovati šele, ko se bo stanje na trgu izboljšalo.

FB članek - join us

Pošlji sporočilo

Tvoja E-pošta:

E-pošta prejemnika:

Kratko sporočilo:

Glasuj

Prenesi v

Komentarjev: 2
 
cuore 31.10.2009 14:30:12
Imajo drugi ključ ne tretjega!:)
Jaka Povh 07.03.2012 13:01:46
Iz VBS leasinga so me brez predhodnega opomina klicali dne 9.2.2012 in 10.2.2012, da je zadnji rok za plačilo enega zapadlega obroka ter 3 obroka kaska dne 10.2.2012 in da moram v primeru neplačila vozilo vrniti. Zaradi slabših razmer vezano na prilive v našem podjetju, kjer sem zaposlen nisem mogel poravnati znesek, saj je prišlo do manjših zamikov z izplačilom plač, zato sem vozilo sam dostavil do skladišča VBS dne 10.2.2012, ter dne 15.2.2012 poravnal vse zapadle obveznosti do njih, nakar sem pozneje tudi avto prevzel nazaj.

Izstavili so mi račun za stroške odvzema v višini 660,00eur in priložili cenik v katerem piše stroški odvzema 120eur + manipulativni stroški. Račun sem v celoti zavrnil in kot takega vrnil, ker je bil račun izdan pavšalno brez kakršnekoli specifikacije računa oziroma dodatnega dokumenta o opravičenosti tega zneska.

V dopisu sem jih pozval, da za račun želim obrazložitev o opravičenih stroških in kaj je bilo storjeno za ta znesek oz. kateri so stroški ki so nastali v zvezi z odvzemom. Nakar od njih še do danes nisem prejel nobenega odgovora.

Od mene terjajo znesek v višini 660,00eur zaradi stroškov odvzema čeprav sem avto sam na svoje stroške dostavil do skladišča VBS leasinga. Zahteval sem, da se obveznost izniči ali zmanjša na pravičen znesek.

V pogodbi piše pod XIV. člen 4. Lj je po razdrtju pogodbe dolžan takoj vrniti vozilo na svoje stroške na kraj, ki ga določi VBS.Če vozilo ne vrne sam, vnaprej pooblašča VBS za odvzem vozila in se obvezuje, da mu bo to omogočil ter mu poravnal vse stroške v zvezi odvzemom.

Iz zapisnika o prevzemu predmeta leasinga je jasno napisano pod opombe: da sem vozilo sam dostavil do skladišča VBS.

Z njihove strani nisem bil seznanjen o višini stroškov odvzema vozila in mi tudi ob sklenitvi pogodbe niso bili znani a bi mi morali biti, prav tako tudi v pogodbi niso v nikakršni obliki navedeni. Splošni pogoji zavezujejo pogodbeno stranko, če so ji bili ob sklenitvi pogodbe znani ali bi ji morali biti znani.
Glede na pravo dejstvo bi bili v VBS leasingu ob poplačanem neutemeljeno izstavljenenem računu neupravičeno obogateni.

V pogodbi piše pod XIV. Člen 3. v
1. odstavku če je LJ v zamudi s plačilom začetnega obroka ali če je LJ v zamudi s plačilom dveh zaporednih obrokov in tudi v dodatnem roku 15-dni od pisnega opomina zapadlih obveznosti ne poravna. in
2. odstavek če je LJ v zamudi s posameznim obrokom ali drugo obveznostjo za več kot 15 dni in te tudi v dodatnem 15-dnevnem roku po opominu ne poravna

Od njih nisem prejel nobenega opomina, kar je razvidno tako v moji kot tudi v njihovi evidenci, so le klicali naj vozilo vrnem.

Glede na ugotovitve utemeljeno zaključujem, da je prišlo z njihove strani do kršitve zakonodaje RS, ter da je vse navedeno potrebno nenazadnje presojati tudi v luči ZVPot zato sem obvestil TRŽNI INŠPEKTORAT in zadevo predal njim.
Več komentarjev

Iskanje

Anketa

Vozilo praviloma servisiram:

calculate
glossary
indexes
indexes