PREMOŽENJE

Kdo bo delavcem dal 3000 evrov bruto in razmišlja o višanju plače?

Natisni0
Končno je prišel tisti čas v letu, ko zaposleni in njihovi delodajalci položijo karte na mizo. Ne le letni razgovori, te dni se delavci veselijo tudi izplačil nagrad oz. božičnic. Izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja so od letos davčno razbremenjena. 

Nekaj podjetij smo prosili, naj nam razkrijejo, s kakšno božičnico bodo razveselili zaposlene. Razlike med podjetji so pričakovano kar velike. 

Najprej si poglejmo, kako bodo letos zaposlene nagradili v podjetju LTH Castings iz Škofje Loke. Lani smo namreč poročali, da je to podjetje med rekorderji pri višini izplačil božičnic. Ta je bila lani vrtoglavih 3000 evrov bruto. In letos? Iz omenjenega podjetja so za Cekin.si sporočili, da bo letošnja božičnica na ravni lanskega leta ... torej znova okoli 3000 evrov bruto. Znesek je za vse enak, in sicer ne glede na položaj zaposlenega. Tako je bilo že od nekdaj. Izplačajo pa ga v treh delih: prvi obrok, ki je manjši, tik ob začetku šolskega leta, kar pride prav vsem, ki imajo doma šoloobvezne otroke ali pa so se finančno izčrpali za dopust. Drugi del zneska izplačajo pred nastopom božičnih praznikov, tako da imajo vsi dovolj finančnih sredstev za brezskrbno praznovanje. Tretji del zneska, ki je tudi davčno ugodnejši, pa tik po novem letu. V LTH Castings bodo za božičnice namenili skupno okoli 6 milijonov evrov, kar pa ne vključuje nagrad za doseganje ciljev.

Nekaterim ključnim kadrom namreč glede na njihove dosežke v tekočem letu izplačajo tudi variabilni bonus. Ko nas je zanimalo, za kašne zneske gre, so nam v omenjenem podjetju odgovorili, da gre za različne zneske, saj so ti vezani na posameznika in njegove dosežene cilje. 

In tudi: v podjetju potekajo pogovori, da v prihajajočem letu 2019 dvignejo plače. 

Tako je bilo lani:

PREBERI ŠE
Kdo je lani izplačal 'le' 720 evrov bruto božičnice, letos pa že 1.100 evrov bruto na zaposlenega?

Petrol

Družba Petrol bo na podlagi dobrih poslovnih rezultatov vsem zaposlenim v Sloveniji izplačala nagrado za poslovno uspešnost v višini 1.200 evrov bruto na zaposlenega, kar je 9 odstotkov višja nagrada v primerjavi z lanskim letom. Izplačilo nagrade za poslovno uspešnost bodo zaposleni prejeli 15. decembra, so še sporočili iz Petrola. 

OMV

V OMV Slovenija imajo vzpostavljen interni sistem nagrajevanja zaposlenih, ki je poenoten na ravni Skupine OMV. Nagrade, ki temeljijo na uspešnosti posameznika in uspešnosti podjetja, izplačujejo enkrat letno, in sicer v maju. O konkretnih številkah pa v OMV niso želeli govoriti. 

Dars

Skladno s podjetniško kolektivno pogodbo se - glede na uspešnost poslovanja družbe - reprezentativni sindikati z upravo družbe lahko dogovorijo o izplačilu božičnice, so nam povedali na Darsu. Do zdaj v zvezi z morebitnim izplačilom božičnice vsem zaposlenim, z izjemo članom uprave, ni bila sprejeta nobena odločitev; pogovori s socialnimi partnerji še potekajo, odločitev bi bila lahko sprejeta predvidoma sredi decembra.

Za leto 2017 je bila izplačana v višini 800 evrov bruto, prejeli so jo vsi redno zaposleni, to je nekaj več kot 1.200, z izjemo članov uprave. Izplačana je bila v januarju 2018.

Do zdaj ni bila sprejeta nobena odločitev o izplačilu morebitnih drugih nagrad, so dejali na Darsu in dodali, da enako velja za morebitno dviganje plač.

Denar
DenarFOTO: Thinkstock

Krka

Redno zaposleni sodelavci družbe Krka v Sloveniji in sodelavci, zaposleni v družbi Krka v Sloveniji preko zaposlitvenih agencij, bodo prejeli božičnico v znesku 1.309,96 evra bruto (decembra 2017 so jo prejeli v višini 1.287,53 evra bruto). Višina bruto izplačila je za vse sodelavce enaka in je določena v skladu s Podjetniško kolektivno pogodbo Krke. Izplačana bo 20. decembra, so za Cekin.sisporočili iz Službe za odnose z javnostmi Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto.

Sicer pa Krkina filozofija nagrajevanja zaposlenih temelji na prepričanju, da je potrebno sodelavce za njihovo delo in dosežke tudi nagraditi, zato velik poudarek dajejo nagrajevanju delovne uspešnosti, ki jo razumejo kot individualno ali skupinsko doseganje ciljev. Na osnovi ugotovljene uspešnosti družbe in meril, določenih v gospodarskem načrtu, se uspešnost glede na dosežke družbe izplačuje vsem sodelavcem dvakrat na leto. Krkini sodelavci tako prejmejo izplačilo na osnovi doseženih rezultatov poslovanja (tako imenovana uspešnost). Izračuna se na osnovi doseženih kumulativnih letnih rezultatov poslovanja. Za obdobje januar – junij 2018 so dobili izplačano uspešnost družbe v višini 70,1 odstotka posameznikove plače. Morebitno izplačilo uspešnosti za drugo polletje se bo prav tako izračunavalo na osnovi doseženih kumulativnih letnih rezultatov poslovanja in bo, v kolikor bodo cilji doseženi, predvidoma izplačano v začetku naslednjega leta. Do izplačila uspešnosti so upravičeni vsi sodelavci, ki so bili v rednem delovnem razmerju oziroma so bili zaposleni preko zunanjih agencij.

Kako pa kaže z rastjo plač? Rast plač je v Krki usklajena s plačno politiko Krke in z morebitno inflacijo, so nam odgovorili na vprašanje. 

Lek

Tako kot v preteklih letih bodo v Leku v skladu s kolektivno pogodbo, glede na rastoči obseg poslovanja in dosežke družbe v letu 2018, izplačali božičnico. Ta bo izplačana vsem redno zaposlenim in tudi zaposlenim prek agencije ob novembrski plači, bo v višini 1.330 evrov bruto enaka za vse zaposlene, v variabilnem delu pa je odvisna od plače posameznika.

Lani so zaposleni prejeli božičnico, ki je bila v višini 1.300 evrov bruto enaka za vse zaposlene, v variabilnem delu pa odvisna od plače posameznika.

Poleg božičnice imajo z Lekovo kolektivno pogodbo urejeno tudi izplačilo za uspešnost, ki se obračunava glede na dejanski doprinos zaposlenega in uspešnost družbe. Izplačilo nagrade za poslovno uspešnost se izvede v začetku leta in takrat uveljavljajo ugodnejšo davčno olajšavo.

Božičnica
BožičnicaFOTO: Thinkstock

HOFER

"Poleg krepko nadpovprečnega plačila se pri podjetju HOFER trudimo za motiviranje naših sodelavcev tudi z izplačilom nagrade iz naslova poslovne uspešnosti. V letošnjem letu bomo našim sodelavcem izplačali nagrado v vrednosti 240 evra bruto. Tudi letos bomo po vzoru preteklih let omenjeno nagrado izplačali v decembru, skupaj z novembrsko plačo," so nam sporočili predstavniki podjetja HOFER. 

Kaj pa plače? Tudi za leto 2019 so predvideli uskladitev plač vseh zaposlenih. "Zneski bodo precejšnji in za različna delovna mesta različni," so poudarili. 

Več o obdarovanju zaposlenih in njihovih družinskih članov bomo poročali v posebnem članku, ki bo objavljen v naslednjih dneh. 

Lidl

Vsi zaposleni v Lidlu Slovenija, ne glede na delovno mesto, bodo 14. decembra prejeli božičnico v enaki višini, in sicer 260 evrov bruto. Zaposleni bodo prejeli tudi praktično darilce, s katerim bo delodajalec poskrbel za dodatno veselje v prazničnem času. 

Mercator

Mercatorjeva uprava in vodstvi obeh reprezentativnih sindikatov v Mercatorju, ZZZS – Sindikata delavcev trgovine Slovenije-Sindikat Mercator in Sindikata delavcev Poslovnega sistema Mercator/KS 90, so dogovorili izplačilo božičnice v PS Mercator, ki znaša 200 evrov bruto, izplačana pa bo v denarju ob plači 14. decembra vsem zaposlenim za nedoločen ali določen čas na dan 30. novembra 2018.

Mercator vsako leto nagradi najboljše posameznike ter ekipe, to je 100 najboljših vodij, prodajalcev, notranjih učiteljev, ekip ter sodelavcev, katerih delovni prispevek je bil posebej odličen, vsi zaposleni pa prejmejo darilni paket z dobrotami za praznično mizo.

Eles

Iz Elesa so za Cekin.si sporočili, da bodo tudi letos zaposlenim izplačali božičnico, in sicer v višini 969 evra. To je za 13 evrov višji znesek od lanskega. Vsi zaposleni prejmejo enak znesek, le direktor družbe božičnice ne prejme. Izplačana bo 14. decembra, družba pa bo za ta namen porabila 648.005,18 evra.

Izplačali bodo tudi nagrade za poslovno uspešnost, in sicer v skladu s Podjetniško kolektivno pogodbo ELES. Za to so se odločili, saj bo imela družba v letošnjem letu boljše rezultate poslovanja kot preteklo leto. Nagrade ne bodo višje od 350 evrov, za njih pa bodo namenili skupno okoli 200.000 evrov. 

Odločili so se tudi za dvig plač iz naslova napredovanj, 0,5 odstotka zaradi dodatnega leta zaposlitve in ne več kot 60 odstotkov načrtovane inflacije v letu 2019.

Elektro Maribor

V skladu z veljavno kolektivno pogodbo je v primeru doseganja začrtanih poslovnih ciljev predvidena nagrada ob zaključku leta. Višina se uskladi z reprezentativnim sindikatom. Za leto 2018 ta odločitev še ni bila sprejeta, so nam sporočili iz Elektro Maribora.

Elektro Ljubljana

Iz Elektro Ljubljana so nam sporočili, da njihova podjetniška kolektivna pogodba ne predvideva izplačila trinajste plače in božičnice. Izplačilo poslovne uspešnosti se izvaja v skladu z določili Podjetniške kolektivne pogodbe med letom glede na izpolnjevanje vseh zastavljenih ciljev iz poslovnega načrta.

Kaj pa plače? Bodo z novim letom višje? Družba je v skladu s Podjetniško kolektivno pogodbo dolžna višino plač kvartalno revalorizirati v skladu z rastjo drobnoprodajnih cen v državi. V tem delu družba izpolnjuje zaveze kolektivne pogodbe. Po napovedih Umarja naj bi inflacija v letu 2019 znašala 1,9 odstotka, dodajajo.

Gen-I

Uprava Skupine GEN-I se je odločila, da v decembru 2018 izplača vsem zaposlenim božičnico v višini 100 odstotkov povprečno izplačane plače v Sloveniji. Z izplačilom božičnice sporočajo vsem zaposlenim, da se zavedajo doprinosa vsakega izmed njih k uspešnemu poslovanju Skupine GEN-I.

Božičnica
BožičnicaFOTO: Thinkstock

A1 Slovenija

V A1 Slovenija tako kot v preteklih letih tudi letos ne bodo imeli božičnice. 

Kaj pa plače? Jih bodo v letu 2019 dvigovali? Izhodišča za oblikovanje plače posameznika temeljijo predvsem na posameznikovi delovni uspešnosti, doseganju oziroma preseganju ciljev, znanju, specifiki dela ali znanja, situaciji na trgu dela ter seveda uspešnosti poslovanja podjetja, pravijo v podjetju. Na podlagi tega oblikujejo plačo posameznika. Imajo vpeljan tudi sistem napredovanj, kjer imajo zaposleni možnost napredovanja horizontalno ali vertikalno.

Telekom Slovenije

V Telekomu Slovenije bodo decembra vsem zaposlenim, razen članom uprave, izplačali božičnico, in sicer v višini 70 odstotkov zadnje znane povprečne bruto mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji.

Telemach

Pri Telemachu se zavedajo, da so temelj vsakega uspešnega podjetja prav zadovoljni zaposleni. Ker je eden izmed pomembnih dejavnikov pozitivne organizacijske klime v podjetju tudi motivacija, se trudijo, da zaposlene na različne načine redno spodbujajo in nagrajujejo. Tako jim bodo kot vsako leto poleg regresa izplačali tudi božičnico. Slednja bo izplačana konec leta vsem zaposlenim pod enakimi pogoji, o višini pa se bodo odločili konec leta, ko bo za njimi celoten pregled dela in doseženih ciljev družbe v letu 2018.

Božičnica
BožičnicaFOTO: Thinkstock

Nova KBM

Nova KBM bo 13. decembra izplačala višjo božičnico kot lani. Gre za 918,70 evra bruto, božičnica pa bo za vse enaka. Ob tem bodo izplačali stimulacijo in bonus za delovno uspešnost na podlagi doseganja letnih ciljev posameznika. To izplačilo pa je predvideno aprila 2019.

NLB

V NLB božičnice ne izplačujejo, tudi 13. plače ne. Je pa v Kolektivni pogodbi NLB d.d. zapisana možnost izplačila nagrade za poslovno uspešnost, ki je odvisna od posameznikove delovne uspešnosti.

Morebitna nagrada se izplača pod predpostavko preseganja poslovnih rezultatov, za kar je v tem trenutku še prezgodaj oz. še ni moč potrditi, so pa rezultati poslovanja v letošnjem letu zelo dobri in stabilni, so nam še sporočili iz NLB.

Pošta Slovenije

Zaenkrat še ne morejo podati informacije glede izplačila iz naslova poslovne uspešnosti oz. božičnice.

13. plače Pošta Slovenije ni izplačevala.

Je pa v začetku letošnjega leta povišala osnovne bruto plače zaposlenih na delovnih mestih v prometu, in sicer v različnih odstotkih. Tako so se npr. osnovne bruto plače pismonoš povišale za osem odstotkov. Prav tako so se s predstavniki zaposlenih usklajevali glede pogojev dela. Socialni dialog glede nekaterih vprašanj s predstavniki sindikatov za letos in prihodnje leto pa še poteka.

Gorenje

V Gorenju bodo božičnico izplačali 18. decembra, in sicer v enaki višini kot lani, kar pomeni 600 evrov bruto.

Akrapovič

Zaposleni v podjetju Akrapovič so vključeni v sistem nagrajevanja, s katerim že nekaj let nadomeščajo božičnico. Ta sistem se je izkazal za dobrega, saj spodbuja storilnost. Zaposlenim v prvih mesecih naslednjega leta izplačajo nagrado glede na njihovo uspešnost pri doseganju ciljev preteklega leta. Nagrada je ob dobri oceni uspešnosti zaposlenega lahko višja od njegove plače.

KOMENTARJI (0)
Opozorilo: Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. S klikom na gumb Spletno oko prijavite komentar, za katerega menite, da vsebuje sovražni govor.
PRIJAVI KOMENTARPravila za objavo komentarjev
PREKLIČI