PREMOŽENJE

Regres 2018: Ta znesek je vaš po zakonu!

Natisni6
Nekatera podjetja so že ali še bodo zaposlene zelo razveselila. Preverite, kateri delodajalec je zaposlenim izplačal kar 1.837 evrov bruto regresa. In ne le to: uvedel je tudi sistem nagrajevanja. Kdo je ta slovenski delodajalec?

Te dni je med zaposlenimi vroča tema letošnji regres. Koliko ga bodo dobili? Kdaj? In kaj si bodo z njim privoščili? Glede na to, da večina slovenskih podjetij posluje zelo dobro, so pričakovanja zaposlenih, da jih bodo delodajalci presenetili z višjim zneskom regresa, kot je ta zakonsko določen, upravičena.

Zakon o delovnih razmerjih pravi, da je delodajalec dolžan zaposlenemu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Letošnji regres torej znaša najmanj 842,79 evra bruto oziroma 638 evrov neto. Delodajalci ga morajo izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. 

Zneski so lahko tudi višji. Najvišji znesek, od katerega še ni treba obračunati prispevkov za socialno varnost, je 70 odstotkov povprečne plače za predpretekli mesec.

Do regresa so upravičeni tudi delavci, ki delajo krajši delovni čas ali pa so se zaposlili sredi koledarskega leta. V tem primeru se jim izplača sorazmerni del regresa. Obstajajo pa tudi izjeme: če ima delavec skrajšan delovni čas zaradi na primer starševstva, mu v tem primeru pripada celotni regres. Torej mora zaposleni, da bi lahko prejel celoten regres, krajši delovni čas delati v skladu s 67. členom zakona o delovnih razmerjih.

Kaj pa, če se delavec v podjetju zaposli po 1. juliju? Zakon v teh primerih roka za izplačilo regresa ne predvideva, zato je praksa delodajalcev različna. Pametno bi bilo, da se zaposleni in delodajalec o izplačilu regresa dogovorita v pogodbi o zaposlitvi. Sicer pa velja, da mora delodajalec sorazmerni del regresa zaposlenemu izplačati do konca tekočega koledarskega leta oziroma do prenehanja delovnega razmerja.

In kakšne zneske bodo prejeli slovenski delavci?

Nekaj podjetij smo prosili za podatke, s kakšnimi zneski bodo razveselili zaposlene. Za primerjavo, koliko so delodajalci letos zvišali (ali znižali) zneske regresa, si preberite lanski članek: Regres 2017: Ta slovenski delodajalec je svojim zaposlenim izplačal 1.751,33 evra bruto regresa

Zakon prav tako pravi: s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.
Zakon prav tako pravi: s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.FOTO: iStock

Nova KBM

Delodajalec, po katerem smo spraševali v povzetku našega članka, je Nova KBM. Zaposleni so 18. maja prejeli kar 1.837 evrov bruto regresa, ki se izplačuje v skladu s kolektivno pogodbo. Znesek je enak za vse zaposlene, dobili so ga vsi – torej dobrih 1.400 zaposlenih. Novozaposlenim regres izplačajo ob prvi plači, in sicer sorazmerni del glede na čas zaposlitve.

Je pa še en podatek zelo zanimiv: omenjena banka je z novo upravo in novim tujim lastnikom pilotno uvedla sistem "Performance management". Gre za postavitev ciljev, spremljanja ciljev in oceno doseganja teh ciljev med zaposlenimi ter njihovo finančno nagrajevanje. Aprila so tako prvič izplačali tudi dodatne letne bonuse na podlagi uspešnosti posameznika.  

NLB

Radodarni so bili tudi v NLB. Regres so izplačali 16. marca, in sicer v višini 1.378,50 evra bruto (lani je znašal 1.322,94 evra bruto). 

Na dan 31. december 2017 je bilo v NLB d. d. 2922 zaposlenih, povprečna bruto plača za leto 2017 pa je znašala 2.294,43 evra.

KRKA

V Krki so 20. aprila vsem redno zaposlenim sodelavcem v Sloveniji, vključno s sodelavci, ki so v družbi v Sloveniji zaposleni prek zunanjih kadrovskih agencij, izplačali regres v višini 1.161,49 evra bruto.

V družbi Krka v Sloveniji je bilo na dan 31. marec 2018 zaposlenih 5788 oseb.

LEK

V Leku je bil regres izplačan vsem redno zaposlenim in zaposlenim prek agencij v enaki višini 1.110 evrov bruto. Regres so izplačali v maju. Za izplačilo regresa zaposlenim v Leku so letos porabili 4,97 milijona evrov.

DARS

Kaj pa DARS? Regres za leto 2018 znaša 1.146,60 evra bruto. V enakem znesku ga prejmejo vsi zaposleni, z izjemo članov uprave, ki regresa ne prejmejo. Letošnji regres so izplačali 20. aprila. 

Skupni strošek izplačanega regresa je bil 1.367.416,05 evra.

30. aprila 2018 je bilo v družbi DARS d. d. zaposlenih 1.204 delavcev. Povprečna plača je v letu 2017 znašala 1.989 evrov bruto. Trenutno je najnižja osnovna plača 702,13 evra bruto, najvišja pa 9.945,70 evra bruto.

SLOVENSKE ŽELEZNICE

Višina regresa na Slovenskih železnicah bo 70 odstotkov povprečne plače v državi. Znesek bo izplačan 29. junija. Člani poslovodstva do regresa niso upravičeni.

Za primerjavo: lani so na Slovenskih železnicah izplačali regres v višini 1.113,71 evra bruto.

TELEKOM SLOVENIJA

V Telekomu Slovenije so letos izplačali regres v višini 70 odstotkov povprečne mesečne plače v državi oziroma 1.161,49 evra bruto na zaposlenega pri plači za marec. Izplačilo so torej opravili v mesecu aprilu. Regres prejmejo tudi člani uprave, vključno s predsednikom uprave.

V Telekomu Slovenije je bilo na 31. marec 2018 2.332 zaposlenih.

TELEMACH

V Telemachu so se odločili, da bodo sodelavcem izplačali najvišji znesek regresa za letni dopust, od katerega še ni potrebno obračunati prispevkov za socialno varnost. Znesek regresa bo tako znašal 1.169 evrov bruto. Poudarjajo namreč, da v podjetju vseskozi vlagajo v kakovostno in zdravo življenje zaposlenih. Regres za letni dopust bo vsem zaposlenim izplačan v enaki višini in pod enakimi pogoji. Izplačali ga bodo 22. junija.

V letošnjem letu bo skupni strošek regresa za podjetje znašal približno 850.000 evrov. Trenutno je v Telemachu 700 zaposlenih.

A1

A1 Slovenija je sodelavcem izplačal regres maja, in sicer ob prejetju aprilske plače. Družba je izplačala regres, ki je višji od minimalnega predpisanega zneska.

Plače v družbi so v skladu z internimi akti opredeljene glede na zahtevnost delovnega mesta. Višina plač je konkurenčna na trgu, vsi zaposleni sodelavci s polnim delovnim časom pa prejemajo plače, ki so višje od zakonsko predpisane minimalne plače. V letu 2017 je bilo v družbi sicer povprečno zaposlenih 584 oseb.

HOFER

V podjetju HOFER bodo regres izplačali predvidoma 15. junija oziroma najkasneje do konca junija, znašal pa bo 842,79 evra bruto za polni delovni čas. Pri zaposlitvi za krajši delovni čas je višina regresa sorazmerna glede na število ur posameznega zaposlenega, sodelavci, ki so se podjetju pridružili letos, pa bodo prejeli regres, ki je sorazmeren s časom vstopa v podjetje, so za Cekin.si povedali predstavniki podjetja.  

Trenutno imajo zaposlenih 1805 sodelavcev. "Večino predstavljajo naši sodelavci v triinosemdesetih poslovalnicah po Sloveniji, ki so zaposleni za krajši delovni čas," pravijo. Povprečna plača v podjetju je v letošnjem aprilu znašala 1.438,11 evra bruto. Dodajajo tudi, da sodelavcem ponujajo številne ugodnosti in ukrepe, s katerimi jim omogočajo lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, tudi ukrepe v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. "Z letom 2018 smo obenem za vse sodelavce dodatno pričeli z vplačevanjem rednih mesečnih prispevkov v drugi steber pokojninskega zavarovanja in skupno bomo tako v letu 2018 za prejemke zaposlenih namenili približno 13 odstotkov več kot lani," so nam še sporočili.

LIDL

V Lidlu Slovenija bodo regres zaposlenim izplačali 15. junija, in sicer v višini 842,79 evra bruto, kot to določa zakon. Višina regresa je enaka za vse zaposlene, tudi za zaposlene za krajši delovni čas. V podjetju je zaposlenih več kot 1500 sodelavk in sodelavcev.

MERCATOR

Na podlagi pobude in usklajevanja s predstavniki sindikatov je uprava Mercatorja sprejela odločitev o višini in izplačilu letošnjega regresa. Višina letošnjega regresa je nekaj višja kot lani in znaša 960 evrov bruto, pri čemer je bilo 55 odstotkov regresa izplačanega v denarju, preostanek pa v Mercatorjevih e-bonih. Regres so prejeli zaposleni v družbah Mercator d. d., Mercator IP d.o.o. in M-Energija d.o.o. Izplačan je bil pri aprilski plači, in sicer 15. maja. Vsi zaposleni so prejeli enak regres.

V Mercatorjevih družbah v Sloveniji je bilo na dan 31. marec 2018 zaposlenih 9.727 oseb.

ADRIA AIRWAYS

Regres v Adrii Airways d.o.o. bo znašal 842,79 evra bruto ter bo enak za vse zaposlene. Izplačan bo do konca junija. Trenutno je v družbi 458 zaposlenih.

POŠTA

Kaj pa pri Pošti Slovenije? Izplačali so 947,24 evra bruto na zaposlenega. Regres za letni dopust je enak za vse zaposlene, izplačan pa je bil pred prvomajskimi prazniki. Člani poslovodstva regresa niso prejeli.

Pošta je za izplačilo letošnjega regresa namenila skupno 5,14 milijona evrov. 

V Pošti Slovenije je bilo konec meseca aprila 5.745 zaposlenih. Regres so oziroma še bodo v mesecu juniju prejeli tudi zaposleni v vseh odvisnih družbah Pošte Slovenije. Povprečna plača znaša 1.535,22 evra bruto, najnižja plača znaša 842,79 evra bruto, najvišja pa 7.655,45 evra bruto.

ELEKTRO LJUBLJANA

Regres na zaposlenega je bil izplačan v skladu s Podjetniško kolektivno pogodbo, ki je za vsa distribucijska podjetja enaka in usklajena tudi s Kolektivno pogodbo dejavnosti energetike, ki predvideva, da se regres izplača v višini 70 odstotkov povprečja zadnje znane plače v dejavnosti energetike.

Regres so izplačali v aprilu. Strošek regresa za celotno podjetje Elektro Ljubljana znaša 1.388.993,70, skupni znesek s prispevki je 1.458,203,95 evra.

Na dan 31. maj 2018 je v podjetju 843 zaposlenih. Povprečna plača v obdobju januar - april 2018 znaša 2.077,31 evra. Najvišja plača v podjetju znaša 8.706,48 evra, najnižja pa 879 evrov.

ELEKTRO MARIBOR

Dogovor s socialnim partnerjem o izplačilu regresa v letu 2018 še ni sklenjen, so nam sporočili predstavniki Elektro Maribor. Kot doslej, bodo izplačali regres v zakonskih okvirih.

Konec leta 2017 je bilo v družbi Elektro Maribor d.d. 752 zaposlenih. Povprečna bruto plača je decembra 2017 znašala 1.937,08 evra, najnižja bruto plača za polni delovni čas je znašala 1.104,64 evra, najvišja pa 8.231,77 evra.

OMV

Regres je bil v letošnjem letu že izplačan, so nam sporočili iz OMV in dodali, da ga redno izplačujejo. Višina regresa je enotna za vse zaposlene, so pa letos izplačali nekoliko višji regres kot v preteklem letu. V podjetju je zaposlenih 74 oseb, a podrobnejših zneskov niso želeli razkriti. 

PETROL

Družba Petrol je regres za leto 2018 izplačala 15. marca. Regres je bil izplačan v višini 1.100 evrov bruto. Dobili so ga vsi zaposleni v Sloveniji v enakem znesku. Uprava je prejela minimalni regres v višini minimalne plače. Zaposlenih v Sloveniji je nekaj več kot 3.000, skupaj v celotni Skupini s tujino vred, pa jih je nekaj več kot 4.500.

GORENJE

V Gorenju bodo regres izplačali 20. junija. Regres bo višji od lanskega in bo znašal 930 evrov bruto. V Gorenju so bruto znesek vsako leto povečevali: leta 2016 je tako znašal 880 evrov, lani 910, letos pa 930 evrov.

"Regres bomo, tako kot vsako leto, izplačali vsem zaposlenim v družbi Gorenje, d. d., teh je nekaj manj kot 4400, prav tako bo regres prejelo vseh 66 agencijskih delavcev, v sorazmernem delu glede na trajanje zaposlitve," so za Cekin.si še povedali v Gorenju.

Od 1. junija 2013 znaša najnižja plača v Gorenju 886,30 evra bruto in je 81,34 evra ali 10,1 odstotka več od zakonsko določene minimalne plače v državi. Povprečna bruto plača v Gorenju je lani znašala 1569 evrov. 

AKRAPOVIČ

Iz podjetja Akrapovič so za Cekin.si sporočili, da bodo zaposlenim izplačali letni regres v juniju. V navadi je, da je znesek enak za vse zaposlene. Koliko pa bo regres znašal, se še niso dokončno odločili.

KOMENTARJI (6)
Opozorilo: Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. S klikom na gumb Spletno oko prijavite komentar, za katerega menite, da vsebuje sovražni govor.
PRIJAVI KOMENTARPravila za objavo komentarjev
PREKLIČI
Uporabnik1180505 08.06.2018, 7:18:48
UPOKOJENSKI REGRES:kdor ima poleg slovenske še tujo pokojnino MORA to PRIJAVITI ,AMPAK takšno preverjanje je barabinsko-Itak izplačevalec TUJE pokojnine podatke pošlje v centralo v Ljubljano-Gre za trik-če ne prijaviš,BO REGRES najnižji.IMEJTE ŠE TO,PA DAJTE POSLANCEM ZA BOLJ POCENI KOSILO!!
uporabnik123x 07.06.2018, 22:56:18
Banka, ki smo jo mogli dokapitalizirat in ki nam je preko delnic POKRADLA milijone si sedaj izplačuje takšne regrese kot da so najboljša gospodarska firma v Evropi. Še dobro, da sem prav čas pobral svoje denar iz te neokusne firme in ga prenesel na drugo (tujo banko) :)
uporabnik123x 07.06.2018, 22:55:02
Bolano
butalistan 07.06.2018, 16:55:51
Kolikor ga zaluzite
Bullschevik 07.06.2018, 15:33:35
Banke??????\' Bogato...…...
Nedoh 07.06.2018, 15:31:00
Admin kaj te muči?Resnica boli