PREMOŽENJE

Delavec 'obračunal' z delodajalcem

Natisni
V Sloveniji je še vedno veliko delodajalcev, ki zaposlenim ne plačujejo prispevkov. Kako se zaščititi pred tovrstnim ravnanjem?

Neplačani prispevki v Sloveniji še vedno predstavljajo pereč problem. V letu 2014 delodajalci niso oddali obračunov prispevkov za okoli 15.600 zaposlenih, kar je takrat znašalo 2,2 odstotka vseh zaposlenih v državi, kažejo podatki pristojnih institucij. Lani je ta podatek znašal manj kot 1,5 odstotka vseh zaposlenih v državi, kar pa je kljub nizki številki absolutno preveč. 

Gre namreč za osnovno pravico vsakega delavca, da mu delodajalec izplača plačo ter plača akontacijo dohodnine in prispevke za socialno varnost. 

Zelo pomembno je, da zaposleni redno preverjajo, ali je delodajalec poravnal omenjene obveznosti, ter da nemudoma ukrepajo, če ugotovijo nepravilnosti. Zakaj? Zato, ker se lahko zgodi, da delodajalec oz. odgovorna oseba ostane brez premoženja, iz katerega bi bili lahko z določenimi ukrepi poplačani neplačani prispevki. 

Delavcu naj se rdeči alarm sproži, če mu delodajalec ne predloži plačilne liste ali  zahteva, da mu plačo izplača na roke. Nekateri delodajalci zaposlenim izplačujejo minimalno plačo, razliko do dogovorjene vsote pa izplačajo v gotovini. Primerov je še več ...

Rezultat vsega je, da se ti meseci delavcu ne vštevajo v pokojninsko osnovo, prav tako se mu to obdobje ne všteva v pokojninsko dobo.

Če odkrijete nepravilnosti, jih nemudoma prijavite pristojnim organom. Slednji se na prijavo morajo odzvati in nemudoma ukrepati, a kot omenjeno, kršitelji velikokrat ostanejo brez premoženja, iz katerega bi bilo mogoče izterjati obveznosti.

Ste že kdaj preverili delodajalca?
Ste že kdaj preverili delodajalca?FOTO: iStock

Da boste do poravnave tudi dejansko prišli, vam priporočamo, da sklenete zavarovanje pravne zaščite. Če vas je strah, da nimate dovolj denarja, da se pred sodniki borite z močnejšim in bogatejšim delodajalcem, potem naj poudarimo, da dodatnih stroškov ne boste imeli. Pri Zavarovalnici ARAG lahko oblikujete paket Varnost + Služba, za katerega boste vsak mesec odšteli 14,99 evra. 

Kaj boste imeli od tega?

Kaj če na sodišču izgubite? V primeru, da na sodišču izgubite, boste imeli krite tudi stroške nasprotne strani.

Pripadal vam bo en posvet mesečno, in sicer pri enem izmed izbranih odvetnikov Zavarovalnice ARAG. Kontaktnih odvetnikov je okoli 70, nahajajo pa se po celi Sloveniji.

V primeru spora na sodišču, število srečanj in narokov ni omejeno, lahko pa si boste tudi sami izbrali odvetnika. Omenjena zavarovalnica bo skladno z odvetniško tarifo plačala vse nastale stroške. 

Katere stroške boste imeli pokrite?

– Odvetniške stroške,

– stroške izvedencev oz. izvedeniških mnenj, ki jih naroči oziroma zahteva sodišče,

– sodne stroške oziroma sodne takse oziroma sodna povprečnina,

– stroške prič ter stroške tolmačev,

– stroške, ki jih na osnovi pravnomočnosti sodbe določi v plačilo sodišče,

– dodatne materialne stroške (fotokopiranje na sodišču ipd.),

– zagotovitev pologa varščine do 100.000 evrov ter

– potne stroške na sojenje v tujini in

– stroške izvensodnih poravnav, mediacij.

Zagotovite si kritje odvetniških in sodnih stroškov še danes in se zavarujte na področjih:

Varnost(gre za osnovni del zavarovanja pravne zaščite, zato je Varnost vedno vključena)

K paketu varnost nato lahko dodate naslednja področja:

+ Služba

+ Družina

+ Nepremičnine

+ Promet

Sponzorirana objava