ZAVAROVANJA

Življenjsko zavarovanje: ali vemo dovolj o tem?

Natisni2
Kdo bo poskrbel za nas, če ne sami? In na to, kaj bo nekoč ostalo za nami, lahko dokaj vplivamo tudi sami. Zavarovalnice seveda lahko zavarujejo tudi nas, pomislite na življenjska zavarovanja. Na enem mestu vam ponujamo zbrane odgovore!

Zdravniški pregledi so skoraj obvezni pri visokih premijah.
Zdravniški pregledi so skoraj obvezni pri visokih premijah.FOTO: iStockphoto

Tiste slovenske zavarovalnice, ki ponujajo tudi življenjska zavarovanja, smo povprašali, kakšna življenjska zavarovanja nudijo in kakšni so pogoji za osebo, ki se želi zavarovati.

Dobro je vedeti, ali potrebujejo dokazila o našem zdravju oziroma kakšne zdravstvene preglede je potrebno opraviti pred sklenitvijo zivljenjskega zavarovanja? So primeri, da se življenjsko zavarovanje ne sklene oziroma stranko zavrne? In ali je življenjsko zavarovanje dražje za rizične skupine, katere so te in kakšne so razlike?

Vera Kocbek,Grawe zavarovalnica d.d.

Pri njih ponujajo klasična življenjska zavarovanja za doživetje ali smrt, naložbena življenjska zavarovanja vezana na investicijske sklade in življenjsko zavarovanje s vključenimi težkimi boleznimi. Oseba mora biti zdrava, stara med 15 do 65 let, pomembno je tudi, s kakšnim poklicem se ukvarja. Pri klasičnem zavarovanju do zavarovalne vsote 60.000 in pri naložbenem zavarovanju do zavarovalne vsote 110.000 evrov zdravniški pregled ni potreben. Pravijo, da bi stranko lahko zavrnili iz zdravstvenih razlogov ali zaradi rizičnih poklicev, v vseh primerih pa se potrudijo, da bi stranko zavarovali. Vsak poklic je sicer posebej opredeljen, doplačila za rizične skupine pomenijo povišanje osnovnega faktorja za izračun med enim in štirimi promili.

Načeloma se bodo zavarovalnice potrudile najti rešitev tudi v primerih omejitev oziroma zadržkov.

Damjan Zmazek,Victoria-Volksbanken zavarovalniška delniška družba

Ponujajo različne zavarovalne produkte, težijo k preprostosti in razumljivosti. Nudijo klasična življenjska zavarovanja (doživetje+smrt), zavarovanja za riziko smrti (zavarovalna vsota v celotni zavarovalni dobi nespremenjena), zavarovanje preostalega zneska kredita (kritje za riziko smrti, zavarovalna vsota se enkrat letno prilagodi saldu kredita) ter naložbena življenjska zavarovanja (z garancijo donosa). Pri posameznih produktih lahko gre za enkratna vplačila, lahko pa se tudi obročno odplačuje. Kar zadeva starost je minimalna pristopna starost 16 let, končna starost (pristopna starost + zavarovalna doba) pa načeloma 75 let, torej gre za velik razpon možnih zavarovalnih dob, do 59 let.

Primerno zavarovanje vas bo z nekaj sreče na stara leta obdelo v plašč finančne varnosti.
Primerno zavarovanje vas bo z nekaj sreče na stara leta obdelo v plašč finančne varnosti.

Maksimalna pristopna starost pri večini produktov znaša 70 let. Pri vseh produktih ni potrebno opraviti pregleda, kjer pa je, pa se zdravstveni pregledi začnejo pri zavarovalni vsoti 55.000 evrov, to velja pri pristopna starost do 40 let. Vsakega potencialnega zavarovanca obravnavajo individualno, zato v naprej nobenega ne izključijo. V kolikor iz odgovorov stranke ob pripravi ponudbe za sklenitev zavarovanja izhaja, da ima določene zdravstvene težave, se posvetujejo z našim zdravnikom cenzorjem oziroma pozavarovalnico ter šele nato sprejmemo odločitev o sprejetju oziroma zavrnitvi zavarovanca ter pod kakšnimi pogoji, denimo doplačilo, bi bilo zavarovanje možno skleniti. Pravijo, da ne obstajajo rizične skupine, a se riziko oceni na podlagi skupne ocene zdravstvenega stanja zavarovanca. V kolikor pa se zavarovanec ukvarja s kakšnimi nevarnimi hobiji, pa načeloma to nima vpliva na višino premije, se pa lahko določene nevarnosti izključijo iz kritja.

Lucija Škerlj,Zavarovalnica Tilia d.d.

Ponujajo klasična življenjska zavarovanja, ki lahko krijejo primer smrti in/ali doživetja, naložbena življenjska zavarovanja, ki krijejo primer smrti in doživetja, pri čemer je izplačilo ob doživetju vedno vezano na vrednost premoženja v izbranih vzajemnih skladih in naložbena življenjska zavarovanja z garancijo. K vsem vrstam zavarovanj je možno priključiti tudi zavarovanje za primer nastanka hujše bolezni, nezgodno zavarovanje in zavarovanje pomoči Best Doctors, tako imenovano drugo mnenje. Imajo še več različic naštetih zavarovanj, ki se ločijo glede na to, kdaj pride do izplačila zavarovalnine - ali takoj ob nastanku zavarovalnega primera (smrti) ali po poteku zavarovalne dobe, v osnovi krijejo enake nevarnosti.

Osebe pod 14 let zavarovanja ne morejo skleniti.

Prav tako se lahko pri vseh zavarovanjih upravičenec odloči, ali mu zavarovalnino izplačajo v enkratnem znesku ali pa jo prejema kot rento, torej dlje časa (lahko tudi do smrti). Oseba mora biti ob sklepanju police stara med 14 in 65 let, pri določenih vrstah zavarovanj pa so lahko osebe stare tudi do 70 let. Oseba mora biti zdrava, a so možne določene izjeme, ki jih obravnavajo individualno. Pregledi so zahtevani v primeru višjih zavarovalnih vsot ali pa, v kolikor je to potrebno, na podlagi presoje podatkov na vprašalniku o zdravstvenem stanju osebe, ki se želi zavarovati. Rizične osebe presojajo individualno, povišano tveganje predstavljata na primer povišan krvni tlak in krvni sladkor.

Pravilno izbrano zavarovanje je lahko na stara leta vaša kura, ki nosi zlata jajca.
Pravilno izbrano zavarovanje je lahko na stara leta vaša kura, ki nosi zlata jajca.FOTO: iStockphoto

Karin Tramte,Wiener Städtische zavarovalnica

Ponujajo različne vrste življenjskih zavarovanj, klasično življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja, življenjsko zavarovanje za primer smrti, in sicer zavarovanje s premijskim bonusom in zavarovanje z "life style" bonusom. V kolikor stranka sklepa zavarovanje predvsem z namenom varčevati za tretje življenjsko obdobje in je zanjo, bolj kot možnost dosegati visoke donose, pomembna finančna varnost v času po upokojitvi in zajamčeno obrestovanje varčevanih sredstev, priporočajo sklenitev enega izmed rentnih zavarovanj, s čimer si zagotovijo dodaten zajamčen dohodek k svoji pokojnini. Sestavni del vsake ponudbe za sklenitev življenjskega zavarovanja je vprašalnik o zdravstvenem stanju zavarovanca, vprašalnik o opravljanju poklicne dejavnosti in športnih oziroma prostočasnih aktivnostih. Na osnovi posredovanih podatkov ugotavljajo, ali osebo lahko normalno sprejmemo v zavarovanje, ali jo lahko zavarujemo pod posebnimi pogoji oziroma ji morajo ponuditi drugo obliko zavarovanja. Življenjskega zavarovanja ne morejo skleniti osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost, ali niso stare vsaj 14 let. Za sklenitev življenjskega zavarovanja za primer smrti in/ali doživetja je potreben zdravniški pregled v primeru, ko so zavarovalne vsote visoke. Kdaj je zdravniški pregled potreben, je odvisno od pristopne starosti zavarovanca.

Zavarovalnice stranke obravnavajo individualno.

V kolikor je zavarovanec star 50 let ali mlajši, je zdravniški pregled potreben pri zavarovalnih vsotah višjih od 200.000 evrov, v kolikor je zavarovanec starejši od 50 let, pa je pregled potreben pri zavarovalnih vsotah višjih od 100.000 evrov. Ponudba za sklenitev naložbenega življenjskega zavarovanja vsebuje le seznam resnih obolenj, na primer rak, levkemija, srčni infarkt, multipla skleroza in podobno. V kolikor stranka navedenih obolenj nima, se zavarovanje lahko sklene brez vprašalnika o zdravstvenem stanju. Tudi rentna zavarovanja ne vsebujejo vprašanj o zdravstvenem stanju. Strank ne zavrnejo zaradi zdravstvenega stanja, odločitev o možnosti zavarovanja sprejmejo šele po temeljitem strokovnem pregledu obstoječe medicinske dokumentacije.

Mesečna premija je odvisna od večih faktorjev.
Mesečna premija je odvisna od večih faktorjev.FOTO: iStockphoto

Pri sklenitvi življenjskega zavarovanja je pomembno, kdo se zavaruje, pristopna starost osebe, spol, zdravstveno stanje, poklic oziroma delo, ki ga ta oseba opravlja in tudi, kakšne dejavnosti ima oseba v prostem času. Po pregledu ponudbe za sklenitev zavarovanja zavarovalnica oceni, ali se je potrebno zaradi bolezni, poklica ali športa, dogovoriti za dodatno premijo oziroma posebne pogoje, da stranko lahko sprejme v zavarovanje. Poudarjajo, da splošni pogoji, ki veljajo za posamezno zavarovanje, vključujejo tudi določila o omejitvah in izključitvah zavarovalnega kritja.

Duša Lindtner,Zavarovalnica Triglav d.d.

Svojo ponudbo osebnih zavarovanj prilagajajo potrebam trga. Stavijo na investicijsko zavarovanje, ki predstavlja kombinacijo investiranja v sklade ter zavarovanje. Je prilagodljivo, tako ob sklenitvi, kot tudi v času trajanja zavarovanja, saj ob sklenitvi zavarovanja zavarovalcu ni potrebno določiti dobe trajanja zavarovanja, ker gre za zavarovanje z odprto zavarovalno dobo. Ponujajo tudi življenjsko zavarovanje, katerega glavni namen je zagotovitev finančne varnosti sebi in svojcem takrat, ko pride do nepredvidenih dogodkov, ob hkratnem varčevanju z dostopnimi zavarovalnimi premijami. Zavarovalci lahko naložbenemu in investicijskemu zavarovanju, poleg že obstoječih, kot so dodatno nezgodno zavarovanje, dodatno zavarovanje kritičnih bolezni, dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini, priključijo tudi dodatno nezgodno zavarovanje otrok. Pri dodatnem nezgodnem zavarovanju so razširili kritje, in sicer z izplačilom v primeru nezgodne smrti zavarovane osebe kot posledice prometne nesreče.

Na vprašanje o vaši zdravstveni situaciji vam ni potrebno odgovarjati!

Menijo, da s sklenitvijo življenjskih zavarovanj zavarovalnica prevzema precejšnja tveganj, kajti privišjih zavarovalnih vsotah je tudi tveganje za zavarovalnico višje. Zaradi navedenega je pri višjih zavarovalnih vsotah, odvisno od starosti zavarovane osebe, potrebno pred sprejemom v zavarovanje opraviti zdravniški pregled. Šele na podlagi celovitih informacij o zdravstvenem stanju zavarovane osebe lahko zavarovalnica oceni višino tveganja, ki ga prevzema za čas trajanja zavarovanja in pravično določi zavarovalno premijo pri želeni zavarovalni vsoti.

Življenjsko zavarovanje lahko prepreči močan glavobol!
Življenjsko zavarovanje lahko prepreči močan glavobol!FOTO: iStockphoto

Z dodatnim zavarovanjem za primer kritičnih bolezni se je mogoče zavarovati za primer prve ugotovitve obolelosti za eno od naslednjih bolezni: srčni infarkt, rak, možganska kap, ledvična odpoved, presaditev glavnih organov (srce, pljuča, jetra, vranica, tanko črevo, ledvice oziroma presaditev kostnega mozga zaradi zdravljenja sistemskih bolezni), paraliza, multipla skleroza, alzheimerjeva bolezen (pred starostjo 60 let), popolna in trajna odvisnost od tuje pomoči, zamenjava srčnih zaklopk, operacija koronarne arterije in operacija zaradi bolezni aorte. Z dodatnim zavarovanjem kritičnih bolezni se je mogoče zavarovati za primer prvega pojava kritične bolezni.

Zavarovati je mogoče samo zdrave osebe, in sicer od dopolnjenega 18 leta do dopolnjenega 60. leta starosti (pri rizičnem življenjskem zavarovanju do 55. leta) na tako zavarovano dobo, da ob izteku zavarovanja niso starejše od 65 let. Ponudniki zavarovanj, ki vključujejo riziko zavarovalne vsote za primer smrti in/ali kritje zavarovanj kritičnih bolezni, so napoteni na zdravniški pregled pred sprejemom v zavarovanje v primeru višjih zavarovalnih vsot in/ali zdravstvenega stanja ponudnika. Kriteriji za napotitev na zdravniški pregled so starost zavarovane osebe, višina želene zavarovalne vsote za omenjena rizika, seštevek vsote odprtega rizika na že obstoječih zavarovanjih, trenutno zdravstveno stanje ponudnika. Podobno kakor druge zavarovalnice stranke obravnavajo individualno.

Staša Milušič,KD Življenje, življenjska zavarovalnica, d.d.

Specializirana življenjska zavarovalnica ponuja življenjska zavarovanja s poudarkom na Fondpolici, torej življenjskemu zavarovanju, vezanemu na investicijske sklade. Ponujajo življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja z obročnim plačilom premije, vezano na petnajstletni sestavljeni dolžniški vrednostni papir. Sestavljeni dolžniški vrednostni papir ob zapadlosti izplača najmanj 75 % skupne vsote plačanih čistih premij. Polica plemeniti plačane čiste premije na način, kot da bi bila celotna dogovorjena premija plačana ob začetku zavarovanja, ne glede na mesečni način plačevanja. Vgrajena ima dodatna varovala, ki kljub nihanju na kapitalskih trgih ponujajo enkratno priložnost za varno in donosno naložbo, naložbe se ovrednotijo v najbolj ugodnem trenutku, že dosežen donos se zaklene, mesečno optimizirajo sestave naložb glede na tržne razmere.

Vzemite si čas in si pripravite finančni načrt.
Vzemite si čas in si pripravite finančni načrt.FOTO: iStockphoto

Uvajajo tudi zajamčeni paket, ki zagotavlja donos v višini najmanj 2,75 % letno. V primeru, da je doseženi donos višji, pa tudi udeležbo v pripisu letnega presežka. Primeren je za vse, ki se želijo za določeno obdobje izogniti nihanjem na kapitalskih trgih. Mladim družinam ponujajo paket, vezan na investicijske sklade, možnost hitrega dostopa do dela naloženih sredstev in zavarovalni paket dodatnih kritij, ki vključujejo tudi nezgodno zavarovanje otrok zavarovanca. Starostnikom namenjajo življenjsko zavarovanje, ki se sklepa za vse življenje brez vprašanj o zdravstvenem stanju in je namenjeno kritju pogrebnih in drugih stroškov, ki so posledica smrti zavarovanca. Namenjeno je zaščiti družinskih članov v najtežjih trenutkih, saj v primeru smrti zavarovane osebe prejmejo dogovorjeno zavarovalno vsoto. Ko zavarovana oseba dopolni 90 let, preneha s plačevanjem premije, vendar obdrži vse pravice, ki izhajajo iz sklenjenega zavarovanja. Zavarujejo se lahko zdrave osebe od dopolnjenega 14. leta starosti do dopolnjenega 65. leta starosti, pod pogojem, da ob izteku zavarovanja ne bodo starejše od 75 let.

Osebe, ki so že obolele, predstavljajo za zavarovalnico večje tveganje.

Osebe, ki niso popolnoma zdrave, ali osebe, ki so starejše od 65 let, se lahko zavarujejo po posebnih pogojih, ki jih določi zavarovalnica. Življenjsko zavarovanje se lahko sklene z zdravniškim pregledom ali brez njega. Zdravniški pregled je odvisen od zavarovalne vsote za primer smrti in od pristopne starosti zavarovanca. Stranke, ki za zavarovalnico predstavljajo večje tveganje, to so predvsem manj zdrave osebe, obravnavajo individualno. V vsakem primeru pa je zavarovanje za primer smrti osebe, ki še ni stara 14 let in osebe, ki ji je popolnoma odvzeta poslovna sposobnost, nično. Sestavni del ponudbe je vprašalnik o zdravstvenem stanju zavarovanca. Rizične skupine zavarovancev so tiste pri katerih obstaja večja možnost, da bodo zboleli za sodobnimi boleznimi današnjega časa, kot so bolezni srca in ožilja, rakava obolenja ali presnovne bolezni. Možnost, da bo zavarovanec v prihodnosti zbolel, je odvisna od življenjskega sloga posameznika, telesne teže, kajenja, družinske anamneze, zato so to vsi pomembni podatki, ki jih upoštevajo ob sprejemu v zavarovanje. Osebam, ki za zavarovalnico predstavljajo večje tveganje, to so že oboleli zavarovanci ali pa tisti, ki imajo večje možnosti, da bodo zboleli v prihodnosti, ponudijo sprejem v zavarovanje pod posebnimi pogoji. To so lahko znižane zavarovalne vsote ali pa jim povišajo premijo, ki jo za določeno zavarovanje plačujejo. Večji riziko vedno upoštevajo ob sprejemu v zavarovanje, seveda pa je odvisno od vseh podatkov, ki jih pridobijo o zavarovancu.

Za varno starost je potrebno poskrbeti v mladosti!
Za varno starost je potrebno poskrbeti v mladosti!FOTO: iStockphoto

Natalija Postružnik,Zavarovalnica Maribor d.d.

V zavarovalnici ponujajo naložbena življenjska zavarovanja, štipendijska naložbena zavarovanja, klasična življenjska zavarovanja, riziko življenjska zavarovanja ter vseživljenjska zavarovanja. Pomembna je pristopna starost zavarovane osebe, zavarujejo se lahko osebe od dopolnjenega štirinajstega leta starosti do približno 65. leta starosti, odvisno od oblike zavarovanja, katerega želijo skleniti. Pomembno je tudi zdravstveno stanje osebe, ki želi pristopiti k zavarovanju. Ponudba obsega tudi zavarovanja, kjer ne zahtevajo podatkov o zdravstvenem stanju oseb ali predhodnega zdravniškega pregleda. Pri določenih oblikah življenjskih zavarovanj mora zavarovanec opraviti zdravniški pregled, kadar je zavarovalna vsota za primer smrti višja od 60.000 evrov, to velja za zavarovance do vključno 55. leta starosti.

Za zavarovance od 56. leta starosti pa je potreben zdravniški pregled, kadar je zavarovalna vsota za primer smrti višja od 35.000 evrov. Osebe, ki niso povsem zdrave, morajo ob sklenitvi zavarovanja predložiti zdravniško dokumentacijo, zavarujejo se lahko pod določenimi posebnimi pogoji, ob doplačilu premije, višino doplačila določa strokovna služba zavarovalnice, odvisna je od zdravstvenega stanja zavarovanca. Na podlagi zdravstvenega stanja zavarovanca lahko zavarovalnica tudi zavrne ponudbo za sklenitev zavarovanja, predvsem, kadar gre za duševne bolnike, alkoholike, epileptike, osebe, ki jih je prizadela kap, imajo raka ali hujše srčne bolezni. Če zavarovanec ne izpolnjuje pogojev, mu v zavarovalnici ponudijo takšno obliko zavarovanja, kjer zdravstvenega stanja ni potrebno razkrivati.

Dobro je pridobiti ponudbe večih zavarovalnic in jih med seboj primerjati!

To je tudi priložnost za vse tiste, ki ne želijo odgovarjati na vprašanja o zdravstvenem stanju ali pa nimajo časa za zdravniški pregled ter zbiranje zdravniške dokumentacije. Pri tej obliki zavarovanja se tudi ne more zgoditi, da bi zavarovalne premije podražili ali pa da bi celo odklonili osebe kot zavarovance. Višina doplačila se torej določa na podlagi predložene zdravniške dokumentacije za vsakega zavarovanca posebej, o višini doplačila pa zavarovance vedno pisno obvestijo.

Dobro premislite, kako boste oplemenitili svoje prihranke, saj vam denar najbrž ne pada z neba!
Dobro premislite, kako boste oplemenitili svoje prihranke, saj vam denar najbrž ne pada z neba!FOTO: Cekin.si

KOMENTARJI (2)
Opozorilo: Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. S klikom na gumb Spletno oko prijavite komentar, za katerega menite, da vsebuje sovražni govor.
PRIJAVI KOMENTAR Pravila za objavo komentarjev
PREKLIČI
murje 19.03.2010, 14:52:24
Ob omembi upokokojencev in upokojitve, je pri nas še vedno aktualno vprašanje, da glede na vse višje starosti, ki jo starostniki dosegajo v Sloveniji, bi bilo zelo dobrodošlo, da bi na zavarovalnicah povišali pristopno mejo starosti za zavarovanje 75 let, dokoder se še lahko zavarujejo. Praktično zaradi splošnih in omejujočih zavarovalniških pogojih nezgodnih in življenjskih zavarovanj, se ob vstopu v penzijo, tako ne morejo več normalno zavarovati, pa četudi so imeli na istih zavarovalnicah predhodne police, ki so jih podaljševali skozi celotno življenje. Povsem na mestu je tudi vprašanje, kako se ob takih trenutkih počutijo vsi prizadeti, saj jim sedaj samo še pošiljajo sporočila, da jim je kritje po xy polici ugasnilo, a hkrati dnevno poslušajo sporočila, da so vsa demografska gibanja in statistike višje dosežene povprečne starosti v novem prihajajočem desetletju in več, povsem na njihovi strani. Ob tem, pa se je za vprašati, kaj sploh še lahko storijo ob tako togi in okosteneli zavarovalniški zakonodaji. Najmanj to, da poiščejo take bančnozavarovalniške ponudbe, ki ponujajo možnost sklenitve za starosti višje od 75 let.Ob zgoraj omenjenem, pa je potrebno tudi vedeti, da je ob morebitni prekinitvi pred potekom 10 let zavarovanja, potrebno plačati še 6,5 davka od zavarovalnih poslov in seveda tudi morebitni ustvarjeni davek od dobička iz kapitala, posebej pa so lahko dogovorjene tudi določbe o izstopnih provizijah...
Beredezen 17.07.2012, 18:17:19
Pa daj ne bluzi. A ti bi vse upokojence zavaroval(a) nezgodno in življenjsko? Pa kje ti bo to finančno vzdržalo? Police se zaključijo z vstopom v pokoj zato, ker bi bilo rahlo perverzno, da se še kar naprej varčuje za pokojnino, potem, ko si že v pokoju. Čeprav to nekatere agente ne briga preveč in mirno pišejo police do starosti 75 let. Če pa že upokojenec želi, ima na razpolago produkte, da se zavaruje tako življenjsko kakor tudi nezgodno vse ja do 90. leta. Čeprav je to bolj varčevanje za spoemnik kot pa neko resno varčevanje.