KARIERA

Zavedajo se, da v njihovo podjetje virus ne sme vstopiti

Natisni2
Obstajajo podjetja, ki v času epidemije novega koronavirusa ne morejo in tudi ne smejo zapreti svojih vrat.

Na naš elektronski naslov cekin@pop-tv.si prejemamo pisma delavcev, ki še naprej hodijo na svoja delovna mesta. Večina jih opozarja, da za varnost in zaščito v času epidemije ni ustrezno poskrbljeno, a so tudi izjeme. Tako smo prejeli tudi spodnji zapis. 

"Delam v novomeškem farmacevtskem podjetju Krka, v proizvodnji. Lahko povem, da se v podjetju maksimalno trudijo ohranjati čim večjo varnost na delovnem mestu. Receptorji, šefi, gasilci nas ves čas opozarjajo na varnostno razdaljo, ves čas nosimo maske in jih tudi menjamo po določenem času. Ob vstopu v podjetje si moramo obvezno razkužiti roke, nato sledi namestitev maske in merjenje telesne temperature. Oddelke večkrat razkužujejo, vsepovsod pa so prisotni 70 % etanol in razkužilo. Zato lahko mirne vesti rečem, da se v službi počutim varno." Zaposleni se je podpisal, njegove podatke hranimo v uredništvu. 

Ker nas je zanimalo, kako so v Krki organizirali delo in poskrbeli za varnost zaposlenih, smo na podjetje naslovili nekaj vprašanj. Gre za podjetje, ki ima veliko odgovornost, saj mora poskrbeti za nemoteno proizvodnjo farmacevtskih izdelkov in zdravil, ki so nujno potrebna za zdravje ljudi in živali. Poslovanje se torej ne sme ustaviti, te družbene odgovornosti pa se zavedajo tudi sami. Zato razmere pozorno spremljajo, ukrepajo pa v skladu z usmeritvami in ukrepi pristojnih lokalnih državnih inštitucij.

Oblikovali so posebno skupino

Iz službe za odnose z javnostmi Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto, so za Cekin.sisporočili, da so oblikovali skupino za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom, ki sprejema dodatne sanitarne, zdravstvene in organizacijske preventivne ukrepe, priporočila in protokole. Cilj je vzpostavljanje pogojev za preprečitev možnosti okužbe zaposlenih s koronavirusom ter zagotavljanje nemotenega dela in poslovanja.

"Vse zaposlene v Krki v Sloveniji in v Krkinih podjetjih in predstavništvih po svetu izčrpno informiramo o doslej znanih lastnostih virusa, znakih in širjenju bolezni ter jim posredujemo jasna navodila, kako ravnati, da se zaščitimo pred koronavirusom in podobnimi virusi, ter kako ravnati ob okužbi. Za informiranje zaposlenih smo na internih spletnih straneh ustvarili posebno spletno mesto, redno pa pripravljamo tudi posebne izdaje internega glasila in plakate. Zaposlene v skupini Krka smo pozvali k upoštevanju ukrepov, ki so jih predpisale državne zdravstvene in druge ustanove, tako v poslovnem kot v zasebnem okolju. Njihovo število pa v delovnem procesu zmanjšali, kolikor je bilo mogoče," so nam razložili. 

V Krki se zavedajo, da imajo veliko odgovornost - tako do ljudi, ki potrebujejo zdravila, kot do zaposlenih, ki ta zdravila proizvajajo.
V Krki se zavedajo, da imajo veliko odgovornost - tako do ljudi, ki potrebujejo zdravila, kot do zaposlenih, ki ta zdravila proizvajajo.FOTO: Dreamstime

Zaposlenim merijo temperaturo

Torej so število zaposlenih v delovnih procesih zmanjšali, kolikor je bilo to mogoče, a kako skrbijo, da tisti, ki prihajajo na delo, ostanejo zdravi? Odločili so se, da bodo na vseh Krkinih lokacijah v Sloveniji zaposlenim pred vstopom v podjetje merili telesno temperaturo. "Zaposleni in posamezniki, ki morajo zaradi neprekinjenega delovnega procesa vstopiti v podjetje, se ob vstopu po predpisanem postopku dezinficirajo in nadenejo predpisano zaščitno opremo," razložijo v Krki.

Ali imajo dovolj zaščitnih sredstev za vse zaposlene?

Zanimalo nas je, ali imajo dovolj zaščitnih sredstev ter kaj bodo storili, če jim teh zmanjka. Odgovorili so nam, da imajo do nadaljnjega dovolj zaščitnih mask in razkužil za vse sodelavce, ki so na delu.

"V skladu s pravili dobre proizvodne prakse imamo razkužila za razkuževanje rok nameščena v vseh objektih, kjer potekajo razvojni, skladiščni, proizvodni in kontrolni procesi, pri vhodih v vse Krkine objekte, v restavracijah in na hodnikih v vseh ostalih Krkinih objektih. Razkužil je trenutno na zalogi dovolj. Uvedli smo tudi dodatne preventivne ukrepe v Krkinih restavracijah: urnik malice, možnost prevzema pakiranih hladnih obrokov, ustrezna razdalja, ustrezni zaščitni ukrepi," dodajajo za Cekin.si. 

V Krki so odpovedali vsa službena potovanja in sodelavcem priporočili organizacijo videokonferenc, uporabo Skypa in ostalih elektronskih oblik komunikacije. Za preprečitev širitve virusa so preklicali srečanja s poslovnimi partnerji. Do nadaljnjega z njimi komunicirajo po elektronskih poteh, kot so telefon in elektronska pošta. Za sestanke uporabljajo virtualna orodja, tako da imajo e-sestanke. Do nadaljnjega v podjetju ne sprejemajo skupin obiskovalcev, odpovedali so tudi vse organizirane dogodke.

Informiranje je ključnega pomena

Zaposleni so prejeli natančna navodila za prihod na delo, pripravo na delo, organizacijo dela, ustrezno razkuževanje vseh površin ter navodila za zaščito zaposlenih na delovnem mestu. Sodelavce ves čas ozaveščajo in pozivajo k doslednemu upoštevanju primerne medosebne razdalje (1,5 m). Pripravili so tudi ustrezen protokol za ravnanje pri osebnih srečanjih.

Pomembno je, da delodajalec zaposlene redno obvešča o vseh ukrepih, ki jih sprejemajo v podjetju in tudi na ravni države. Tako v Krki v skladu z navodili pristojnih ustanov zaposlene redno obveščajo, kako ravnati, če opazijo znake bolezni, kot so povišana telesna temperatura, suh kašelj, dihalna stiska, utrujenost, bolečine, zamašen nos, suho grlo oziroma če sumijo, da so okuženi s koronavirusom. "Pripravili smo tudi protokol zaščitnega ravnanja pri sumu okužbe, in sicer navodila za ravnanje zaposlenega, ki sumi, da je okužen, in navodila za ravnanje nadrejenih in drugih na delovnem mestu," so razložili protokol v podjetju. 

Razvoj dogodkov redno spremljajo in če bo treba, bodo sprejemali še dodatne organizacijske preventivne in zaščitne ukrepe.

"Ob vsem tem pa si v največji možni meri prizadevamo, da oskrbovalna veriga poteka nemoteno, saj le tako lahko Sloveniji in drugim državam zagotavljamo prepotrebna zdravila. Tako se kljub epidemiji covid-19 Krkino poslovanje ni bistveno spremenilo, razen tega, da se na vse spremembe pospešeno odzivamo in se jim prilagajamo. Celotno pot svojih izdelkov obvladujemo z vertikalno integriranim poslovnim modelom, ki se je tudi tokrat izkazal kot prava pot. Z razvojem, kontrolo kakovosti, dobro organizirano oskrbovalno verigo, številnimi lastnimi proizvodnimi zmogljivostmi, trženjsko-prodajnimi aktivnostmi in podpornimi dejavnostmi tudi v tem času pokrivamo širok spekter procesov in dejavnosti na globalni ravni," mirijo v Krki. 

Kaj pa surovine? Ali imajo težave pri dobavi?

Pogoji pri oskrbi s surovinami so težki, priznajo, a v Krki jih je dovolj. Kljub oteženim pogojem njihovi proizvodni obrati in vse druge nujne operativne službe uspešno delujejo. "Ob sicer vedno bolj zaprtih evropskih mejah je za transport z zdravili vzpostavljen poseben režim, kar kaže na izjemen pomen oskrbe trgov s farmacevtskimi izdelki. Na dolžnost, da izvajamo različne ukrepe za nemoteno delovanje proizvodnih zmogljivosti, je v svoji izjavi opozorilo tudi evropsko generično združenje Medicines for Europe, katerega člani smo," so še razložili. 

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke