KORISTNO

Kaj krije zdravstveno zavarovanje v tujini za čas pandemije?

Natisni0
Številni Slovenci so po razglasitvi pandemije še vedno v tujini in morda se nekateri ne bodo mogli vrniti. Preverite, kaj krije zdravstveno zavarovanje v tujini za časa pandemije in kaj storiti, če se vam izteka?

V tujini naj bi bilo po podatkih slovenskega zunanjega ministrstva še več kot tisoč Slovencev, ki želijo nazaj v Slovenijo. Približno 500 jih je v Evropski uniji, veliko jih je zlasti v Veliki Britaniji, preostanek je v tretjih državah.

Uradni govorec kriznega štaba vlade Jelko Kacin jih je znova opozoril, da številne države pripravljajo nove ukrepe za zajezitev pandemije novega koronavirusa, ki bodo vplivali na možnost vračanja domov, in da je "zdaj skrajni čas za odločitev o vrnitvi domov, evakuacijski leti se polnijo". Slovenci v tujini, ki se želijo vrniti domov, lahko TUKAJ izpolnijo obrazec za nudenje nujne konzularne pomoči.

PREBERI ŠE
Kako mi je odpadlo življenjsko potovanje – in odleglo

PREBERI ŠE
Kako mi je koronavirus prekrižal načrte in zakaj je to morda dobro

PREBERI ŠE
Tako je Slovenija dokazala, da nikogar ne pustimo na cedilu

Lahko pa se vseeno zgodi, da bodo nekateri obtičali zunaj domovine in ob izbruhu koronavirusa je zanje verjetno izjemno pomembno vprašanje, kako je z zdravstvenim zavarovanjem v tujini v času pandemije. Na slovenskem zunanjem ministrstvu ob morebitni okužbi s koronavirusom v tujini denimo svetujejo, da takrat takoj obvestite zdravstveno osebje in poiščete pomoč ter upoštevate nasvete lokalnih zdravstvenih oblasti.

Če zbolite v tujini (nasveti slovenskega zunanjega ministrstva):

→ takoj obvestite zdravstveno osebje in poiščite pomoč,
→ izogibajte se javnemu prevozu oziroma se od drugih potnikov odmaknite vsaj 1,5 metra in dosledno upoštevajte higienske ukrepe,
→ upoštevajte nasvete lokalnih zdravstvenih oblasti ter
→ redno spremljajte obvestila lokalnih (zdravstvenih) oblasti.

Navodila slovenskega zunanjega ministrstva za potnike ...

Kaj v času pandemije krije evropska zdravstvena kartica?

Ob razglasitvi pandemije se ne spremeni obvezno zavarovanje, ki pripada z naslova Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS). Zavarovanci, ki so obvezno zdravstveno zavarovani v Sloveniji, imajo v času začasnega bivanja v drugih državah pravico do nujnega zdravljenja. Postopek uveljavljanja in obseg pravic pa sta odvisna, v kateri državi jih uveljavljajo, so pojasnili na ZZZS.

Preverjanje
PreverjanjeFOTO: AP

→ V članicah Evropske unije (EU) in Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ter v Šviciimajo zavarovanci pravico do nujnih in potrebnih zdravstvenih storitev v javni, državni zdravstveni mreži. Pravice uveljavljajo z evropsko kartico. Pomembno je tudi vedeti, da v Združenem kraljestvu zaradi brexita od 31. januarja 2021 ne bo več mogoče uveljavljati zdravstvenih storitev z evropsko kartico.
→ V državah, s katerimi ima Slovenija sklenjene meddržavne sporazume o socialnem zavarovanju, imajo zavarovanci pravico do nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči pri javnih, državnih zdravnikih. Pravice uveljavljajo z evropsko kartico in dopisom ZZZS, v Avstraliji je treba priložiti tudi potni list. V nekaterih državah se je treba pred uveljavljanjem zdravstvenih storitev zglasiti pri uradu lokalne zdravstvene zavarovalnice.
→ V ostalih državah (Egipt, Tunizija, Turčija, ZDA …) ne velja evropska kartica, zato na ZZZS svetujejo sklenitev komercialnega zavarovanja z medicinsko asistenco v tujini.

Način uveljavljanja zdravstvenih storitev z naslova obveznega zavarovanja ZZZS je v vsaki državi nekoliko drugačen. Včasih je zdravstvena storitev brezplačna oziroma jo v celoti krije ZZZS, včasih jo je treba doplačati, včasih vam ZZZS naknadno v celoti ali vsaj delno povrne morebitne stroške. Nekatere države imajo uveden sistem prispevka, ko morajo pacienti iz lastnega žepa prispevati določeno vrednost zdravstvene storitve oziroma pavšalno vrednost za denimo sprejem v bolnišnico, dan v ležanja v bolnišnici, obisk zdravnika ali izdani recept, so pojasnili na ZZZS.

Stroške nujnih zdravstvenih storitev, ki jih zavarovanci plačajo v državah, s katerimi Slovenija nima sklenjenega meddržavnega sporazuma o socialnem zavarovanju, ZZZS v upravičenih primerih povrne v višini povprečne cene tovrstnih storitev v Sloveniji. Zavarovanci morajo takrat podati zahtevek in predložiti račune, zdravniške izvide, odpustno pismo, recepte za zdravila in morebitno drugo zdravstveno dokumentacijo. Na spletni strani ZZZS so informacije v slovenskem jeziku s povezavami na pristojne organe tujih držav, kjer je podrobneje opisano, kako do zdravstvenih storitev.

Obseg nujnih in potrebnih zdravstvenih storitev se torej razlikuje od države do države, odvisen pa je tudi od dolžine bivanja v tujini. Zavarovanec, ki je dlje časa v tuji državi, recimo študent ali delavci na študiju ali delu, ima večji obseg pravic kot denimo turist na počitnicah ali zaposleni na službeni poti. Obseg in vrsto zdravstvenih storitev sicer določi zdravnik, ki zdravi zavarovanca. Velja pa, da mora zdravnik na podlagi evropske kartice nuditi zdravstvene storitve v obsegu, da se zavarovancu zgolj zaradi zdravljenja ni treba vrniti v matično državo. Nujno zdravljenje in nujna medicinska pomoč pa medtem pomenita vse zdravstvene storitve, ki jih ni mogoče odložiti, ne da bi bilo ogroženo življenje ali zdravje. Več informacij o postopkih uveljavljanja po posameznih državah in o naročanju listin za tujino lahko poiščete na spletni strani zavarovanec.zzzs.si, pod rubriko Zdravstveno zavarovanje v tujini.

Evropska kartica pa ne krije (Vir: ZZZS):

→ stroškov prevoza zavarovane osebe iz tujine v domovino,
→ stroškov zdravstvenih storitev, ki jih nudijo turistične ali druge zasebne ambulante, ki niso del javne, državne zdravstvene mreže,
→ stroškov zdravljenja oziroma poroda v tujih državah, če je bil namen bivanja zavarovane osebe v tujini zdravljenje oziroma porod,
→ stroškov participacije oziroma stroškov obveznih doplačil,
→ v večini tujih držav stroškov prevoza zaradi poškodbe na smučišču (helikopter, reševalne sani).

Ali komercialno zavarovanje krije tudi zdravljenje zaradi morebitnih zapletov zaradi okužbe s koronavirusom?

Direktor prodaje pri Corisu, Borut Papič, je razložil, da zavarovanje krije stroške, če v tujini zbolite ali se poškodujete."Drugo pa je, če nekdo v tujini zboli za boleznijo, zaradi katere je bila razglašena epidemija oziroma pandemija, konkretno je v tem trenutku to koronavirus. Zavarovanja običajno izključujejo stroške zdravljenja za posledicami epidemije ali pandemije," je pojasnil. Po njegovih navedbah tudi sicer v zavarovalništvu na splošno velja, da lahko zavarujete le dogodke, ki so bodoči, negotovi in neodvisni od zavarovančeve volje. "Koronavirus je sicer neodvisen od naše volje, a glede na to, da zadnje tri mesece poslušamo le o tem, prav gotovo ne moremo govoriti o negotovem dogodku, ampak o realnem stanju oziroma dejstvu. Prav tako ne moremo reči, da gre za bodočo stvar, ker je to, kot že omenjeno, stvar zadnjih treh mesecev," je poudaril.

Preverjanje
PreverjanjeFOTO: AP

Tudi na Vzajemni pojasnjujejo, da zavarovanje v tujini zaradi epidemije ali pandemije ne krije stroškov, povezanih s koronavirusom, kar po njihovih navedbah velja po vsem svetu. "Treba pa se je tudi zavedati, da v času pandemije morda ne bo mogoče zagotavljati vseh zdravstvenih storitev tako kot v normalnih razmerah. Se bomo pa skupaj z našim asistenčnim partnerjem maksimalno potrudili," so obljubili. "Asistenčne storitve bo naš partner zagotavljal sicer za vse naše stranke po svetu, vendar je treba upoštevati, da bodo v času trenutnih razmer lahko omejene možnosti," so opozorili.

Na Zavarovalnici Sava so pojasnili, da lahko zavarovanec v tujini uveljavlja vse pravice, vezane na sklenjeno zavarovanje, ki jih določajo zavarovalni pogoji in izbrani paket zavarovanja. "V skladu z določili pogojev pa ne more uveljavljati pravic, če se težave nanašajo na obolevnost za koronavirusom. Za druge primere, poškodbe (denimo zlomi ...) in bolezni (zastrupitev, angina …), pa lahko uveljavlja vse pravice iz zavarovalne pogodbe," so razložili. Izključene pa so vse obveznosti zavarovalnice za stroške asistenčnih storitev, ki nastanejo kot posledica epidemij, pandemij, ki jih razglasi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Od trenutka, ko Svetovna zdravstvena organizacija razglasi pandemijo, torej zavarovalnica ne prevzame stroškov asistenčnih storitev, povezanih s koronavirusom, so dodatno pojasnili.

Medtem pa zavarovanje potovanj v tujino Zavarovalnice Triglav ne izključuje kritja zaradi epidemije in pandemije. "Tako so v okviru zdravstvenega zavarovanja na potovanjih v tujini z asistenco kriti stroški nujno potrebne zdravniške oskrbe in stroški prevoza zavarovanca v domovino tudi, če zavarovanec v tujini zboli zaradi koronavirusa," so sporočili. Prav tako ponujajo pakete, v okviru katerih zavarovancu krijejo stroške zaradi prekinitve potovanja ali poznejše vrnitve z njega, če v tujini zboli zaradi koronavirusa, prav tako nudijo možnosti zavarovanja s kritjem stroškov obiska bližnjega obolelega za koronavirusom. Zavarovanje potovanj v tujino pa ne krije stroškov, ki nastanejo, če je bil zavarovanec nameščen v karanteno, ker je bil v stiku z okuženim, sam pa ni zbolel. Torej, kritje prekinitve potovanja ali poznejše vrnitve z njega velja le, če zavarovanec zboli ali se poškoduje. Ne velja pa, če se sam odloči za predčasno vrnitev s potovanja ali če mora potovanje podaljšati, ker mora biti v tujini karanteni, sam pa ni zbolel, so razložili.

Če povzamemo – pri večini komercialnih zavarovanj velja: ko je enkrat razglašena epidemija, zavarovanje ne krije korone, ne glede ali ste že v tujini ali boste šele odpotovali. Kaj vam dejansko krije zavarovanje in kdaj je predvidena izključitev zavarovalnih obveznosti, je zapisano v splošnih pogojih. Drugi pomemben dejavnik je, da v negotovih časih, ki so zaradi izbruha koronavirusa, zdravstveni sistemi morda ne bodo zdržali morebitne pretirane obremenitve, kar pomeni, da realno ne morete računati na zdravstveno oskrbo, ki je praviloma na voljo v normalnih razmerah.

Ob razglasitvi pandemije so torej lahko izjemno omejene zdravstvene storitve tako v tujini kot tudi pri nas. V Sloveniji je denimo po razglasitvi pandemije z namenom zajezitve širjenja koronavirusa že prilagojeno delovanje vseh zdravstvenih ustanov na vseh ravneh. Za vsak obisk zdravstvenih domov na primarni ravni se je treba napovedati po telefonu, odpovedana je večina nenujnih in preventivnih pregledov. Predvsem v vseh zdravstvenih ustanovah velja prepoved obiskov. Zdravstveni delavci imajo prepoved potovanj v tujino, omejena jim je tudi pravica do dopusta in stavke.

Kako postopati, če se vam med bivanjem v tujini izteka veljavnost zdravstvenega zavarovanja?

Na ZZZS priporočajo zavarovancem, da novo evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja naročijo največ 30 dni pred iztekom veljavne kartice prek spleta na naslovu zzzs.si/tujina ali preko sporočila SMS. Novo kartico bo ZZZS dostavil na želeni naslov v Sloveniji, v nekaterih primerih pa jo pošljejo tudi v tujino. "To velja za slovenske upokojence in njihove družinske člane ter družinske člane slovenskih aktivnih zavarovancev, ki stalno prebivajo v državi članici EU, EGP in Švici, ki bodo naročeno evropsko kartico prejeli na naslov stalnega prebivališča v državi članici," so razložili.

Na Corisu potnikom vsekakor svetujejo, da si podaljšanje zavarovanja uredijo še pred potekom zavarovanja, najenostavneje po spletu. "Ko jim enkrat zavarovanje poteče, se še vedno lahko zavarujejo, a jim zavarovanje v tem primeru prvih nekaj dni ne velja," je opozoril Borut Papič. Zavarovancem, ki se ne morejo vrniti domov v Slovenijo zaradi odpovedanih letov ali katerih drugih vrst odredb, vezanih na koronavirus, na Vzajemni omogočajo podaljšanje oziroma sklenitev novega turističnega zavarovanja iz tujine, če je razlog za nezmožnost vrnitve izredne razmere. Zavarovanje lahko sklenejo v tujini prek spletne strani, paziti pa je treba, da bo začetek novega zavarovanja neposredno po izteku predhodnega zavarovanja (neprekinjeno zavarovanje), so opozorili.

Na Zavarovalnici Triglav so pojasnili, da se podaljša veljavnost celotnega zavarovanja za največ pet dni, če nastopijo razlogi za podaljšanje bivanja v tujini. Če pa zavarovanec ocenjuje, da bo moral še dlje časa ostati v tujini, obstoječe zavarovanje pa mu poteče, lahko sklene novo zavarovanje potovanj v tujino po spletu. Vendar velja omejitev, in sicer če je zavarovanec ob sklenitvi zavarovanja že v tujini, zavarovalno kritje začne veljati šele po preteku pet dni od dneva sklenitve zavarovanja, so poudarili.

Si želite aktualne novice prejemati tudi na elektronski naslov? Potem se prijavite na Cekinove e-novice!

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke