Kaj je pogrebnina in kaj posmrtnina? Kdo je upravičen do te pomoči?

Kaj je pogrebnina in kaj posmrtnina? Kdo je upravičen do te pomoči?

Mira Matković
25.10.2021, 4:15
0
Številni se ob smrti svojca znajdejo v finančni stiski, saj ne zmorejo plačati stroškov pogreba. Kako lahko v tem primeru pomaga država?

Kaj je pogrebnina in kaj posmrtnina? Gre za obliki finančne pomoči, ki jo lahko ob smrti družinskega člana prejmejo tisti, ki so socialno šibkejši. 

Na ljubljansko javno podjetje Žale smo naslovili vprašanje, kaj se zgodi v primeru, če družina ali naročnik pogreba ne zmore poravnati stroškov. Obstaja možnost, da zaprosijo za pogrebnino, a kaj se zgodi, če je center za socialno delo te ne reši dovolj hitro? Direktor družbe mag. Robert Martinčič je za Cekin.si dejal, da se z naročnikom in plačnikom pogreba že ob naročilu dogovorijo o načinu plačila. "V našem podjetju imamo na voljo gotovinsko plačilo, plačilo s kreditnimi karticami, ki omogočajo tudi plačilo na obroke, in nakazilo preko TRR računa. V kolikor se naročnik obrne za pomoč na CSD za enkratno pomoč pri pogrebu, je taka vloga rešena izredno hitro oziroma do plačila računa," je pomiril skrbi marsikoga. 

Pogledali smo, kaj je pogrebnina, kaj posmrtnina, kako do nje in pod kakšnimi pogoji. 

Pogrebnina je denarni prejemek, namenjen za pomoč pri kritju stroškov pogreba družinskega člana. Gre izredno denarno socialno pomoč, s katero lahko plačate le stroške pogreba. 

Posmrtnina pa je denarni prejemek, namenjen finančni pomoči svojcem umrlega. V tem primeru pa gre za enkratno izredno denarno socialno pomoč.

V obeh primerih morate izpolnjevati splošne in posebne pogoje. Splošna pogoja za oba primera sta, da ste državljan, s stalnim prebivališčem v Sloveniji ali pa tuji državljan, ki ima urejeno dovoljenje za stalno prebivanje in v Sloveniji tudi urejeno stalno prebivališče.

Nato pa veljajo še posebni pogoji, in sicer za posmrtnino:

- pravico uveljavlja vlagatelj, ki je družinski član pokojne osebe (zakonec oziroma oseba, s katero je umrli živel v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti, otroci in pastorki, starši oziroma oseba, s katero eden izmed staršev živi v zakonski zvezi ali v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti. Od 1. 6. 2018 so upravičenci tudi bratje ali sestre, nečaki ali nečakinje ter vnuki ali vnukinje pokojne osebe.),

- vlagatelj je na dan smrti pokojnika upravičen do denarne socialne pomoči ali do varstvenega dodatka ali

- dohodek vlagatelja ali skupni lastni dohodek družinskih članov (premoženja se ne ugotavlja, prav tako se ne upošteva denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, otroški dodatek in državna štipendija) ne presega zakonsko določenega cenzusa.

Žale
ŽaleFOTO: Miro Majcen

Kakšen je omenjeni cenzus?

Posmrtnina se dodeli in izplača vlagatelju kot pomoč za vse družinske člane umrlega. To pomeni, da je do posmrtnine po isti pokojni osebi lahko upravičen samo en družinski član pokojne osebe.

Ta cenzus je odvisen od števila družinskih članov vlagatelja ter od višine osnovnega zneska minimalnega dohodka in trenutno znaša za:

- samsko osebo 1,47 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 591,20 evrov,

- družino z 2 odraslima osebama 2,04 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 820,45 evrov,

- družino z 2 odraslima osebama in 1 otrokom 2,74 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 1101,97 evrov, z 2 otrokoma 3,33 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 1.339,26 evrov,

- enostarševsko družino z 1 otrokom 2,35 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 945,12 evrov, z 2 otrokoma 3,12 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 1.254,80 evrov.

Pogreb
PogrebFOTO: Dreamstime

Kakšni pa so posebni pogoji za uveljavljanje pogrebnine?

Pravico do pogrebnine uveljavlja: 

- vlagatelj, ki je družinski član pokojne osebe (zakonec oziroma oseba, s katero je umrli živel v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti, otroci in pastorki, starši oziroma oseba, s katero eden izmed staršev živi v zakonski zvezi ali v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti).

- vlagatelj je poskrbel za pogreb v Sloveniji, račun pa se mora glasiti na strankino ime, 

- in je bil na dan smrti pokojnika upravičena do denarne socialne pomoči ali do varstvenega dodatka, ali

- dohodek vlagatelja ali skupni lastni dohodek družinskih članov (premoženja se ne ugotavlja) ne presega višine 617 evrov za samsko osebo oziroma 925 evrov za družino.

S točnim podatkom o številu vloženih vlog na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ne razpolagajo. "Povečanje števila vloženih vlog zaznavamo predvsem v zimskih mesecih, saj je takrat največje število umrlih. Ne zaznavamo, da bi zaradi višje smrtnosti kot posledica epidemije covid-19 prišlo do povečanega števila oseb, ki izražajo materialno stisko pri plačilu stroškov pogreba," so na omenjenem ministrstvu povedali za Cekin.si. "Ugotavljamo, da je bilo v letu 2019 povprečno mesečno 426 upravičencev do pogrebnine, v letu 2020 pa 421. Primerjava z letom 2021 še ni možna, saj je vlogo mogoče vložiti do 1 leta po smrti pokojne osebe. Glede na navedeno ugotavljamo, da se število upravičencev, ob upoštevanju, da je vlogo mogoče vložiti do 1 leta po smrti pokojne osebe, ne povečuje. Enako za pravico do posmrtnine," so nam še zaupali. 

Komu oddati vlogo?

Pogrebnino in posmrtnino uveljavljate pri katerem koli centru za socialno delo. Družinski član za pokojno osebo vlogo vložil pri katerem koli centru za socialno delo. Obe pravici se lahko uveljavljata v roku enega leta po smrti svojca.

Pogrebnina in posmrtnina se v zapuščinskem postopku (dedovanje) ne vračata.

Ista oseba je lahko upravičena do pogrebnine in posmrtnine za dve pokojni osebi ali več, saj sta pravici vezani na umrlo osebo in ne na družinskega člana umrlega.

Kakšna je višina posmrtnine in pogrebnine?

Posmrtnina – en osnovni znesek minimalnega dohodka, trenutno 402,18 evra.

Pogrebnina – dva osnovna zneska minimalnega dohodka, trenutno 804,36 evra, vendar ne več kot znašajo stroški pogreba.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke