Letni dodatek za upokojence 2022: kdaj bo in v kakšni višini?

Letni dodatek za upokojence 2022: kdaj bo in v kakšni višini?

M.M.
10.06.2022, 12:43
1
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije bo letni dodatek za upokojence izplačal 30. junija, skupaj z rednim izplačilom junijskih pokojnin in nadomestil.

Upravičencem, ki bodo pravico do pokojnine ali ustreznega nadomestila iz invalidskega zavarovanja pridobili po 1. juniju letos, se bo letni dodatek za upokojence izplačal skupaj z izplačilom prve pokojnine ali prvega nadomestila.

Višina letnega dodatka za upokojence 2022

Upokojencem z višino pokojnine do 570,00 evrov bo izplačan letni dodatek v višini 450,00 evrov; 

Upokojencem z višino pokojnine od 570,01 do 680,00 evrov bo izplačan letni dodatek v višini 310,00 evrov; 

Upokojencem z višino pokojnine od 680,01 do 805,00 evrov bo izplačan letni dodatek v višini 250,00 evrov; 

Upokojencem z višino pokojnine od 805,01do 970,00 evrov bo izplačan letni dodatek v višini 200,00 evrov; 

Upokojencem z višino pokojnine nad 970,01 evrov bo izplačan letni dodatek v višini 140,00 evrov. 

Upokojenci
UpokojenciFOTO: Shutterstock

Prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja bo letni dodatek v letu 2022 izplačan v naslednjih višinah:

Prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja v višini do 805,00 evrov bo izplačan letni dodatek v višini do 250,00 evrov; 

Prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja v višini od 805,01 do 970,00 evrov bo izplačan letni dodatek v višini do 200,00 evrov; 

Prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja v višini nad 970,01 evrov bo izplačan letni dodatek v višini do 140,00,00 evrov. 

Kaj morate vedeti? 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pojasnjuje: 

"Tudi v letu 2022 se za obračun višine letnega dodatka pri posameznem prejemniku poleg seštevka zneskov osebne pokojnine in dela vdovske pokojnine oziroma seštevkov zneskov družinske pokojnine po prvem in po drugem roditelju ter dodatkov in razlike pokojnin po drugih predpisih, upošteva znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja. Za te uživalce pokojnin se višina letnega dodatka določi v sorazmernem delu glede na skupen znesek pokojnin iz slovenskega pokojninskega zavarovanja ter pokojnin, prejetih iz tujine.

Vendar pa se, skladno z določili ZIPRS2223, letni dodatek, kljub določbi 96. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) ne odmeri v sorazmernem delu, če osnova za odmero letnega dodatka ne presega 570,00 evrov. V teh primerih se bo letni dodatek v znesku 450,00 evrov izplačal v celotni višini, tudi v primeru, če je osnovni prejemek odmerjen na podlagi mednarodnih pogodb v sorazmernem delu ali če se zaradi delne zaposlitve izplačuje delna pokojnina."

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Vir podatkov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti