Ali naj se predčasno upokojim?

Ali naj se predčasno upokojim?

Mira Matković
27.04.2022, 5:00
3
Marsikdo se poigrava z mislijo na predčasno upokojitev. Kdaj se lahko predčasno upokojite in koliko nižjo pokojnino boste imeli? Za dodatna pojasnila smo prosili odvetnico Katarino Čeč Labernik. To je povedala za Cekin.si!

Ste tudi vi med tistimi, ki razmišljajo o predčasni upokojitvi? Iščete informacije, kako izpeljati postopek in kaj se vam najbolj izplača? Za konec pa še najpomembnejše vprašanje: Ali si predčasno upokojitev sploh lahko privoščite? V nadaljevanju članka smo zbrali nekaj najpomembnejših informacij. 

Predčasna upokojitev kdaj?

Če ste dopolnili starost 60 let in hkrati 40 let pokojninske dobe, ki ne predstavlja v celoti pokojninske dobe brez dokupa.

Pogoji predčasne upokojitve glede na spol

Pogoji za pridobitev pravice predčasne pokojnine so za žensko in moškega enaki.

Se lahko starostna meja za predčasno upokojitev zniža?

Starostna meja 60 let za pridobitev predčasne pokojnine se ne more znižati na nobeni podlagi, ki velja za znižanje starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine.

Višina predčasne pokojnine

Predčasna pokojnina se odmeri glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od pokojninske osnove na enak način kot starostna pokojnina. Tako odmerjena pokojnina se nato za vsak mesec manjkajoče starosti do dopolnitve starosti 65 let zmanjša za 0,3 odstotka.​

Zmanjšanje pokojnine ne sme znašati več, kot znaša zmanjšanje za pet let manjkajoče starosti, to je 18 odstotkov.

Zmanjšanje predčasne pokojnine ali je trajno?

Da, zmanjšanje pokojnine je trajno. Kasnejša dopolnitev starosti, predpisane za pridobitev pravice do starostne pokojnine, na pridobljeno pravico nima vpliva.

Prednosti in slabosti predčasne upokojitve – izračunajte, ali se vam predčasna upokojitev izplača. Zmanjšanje pokojnine ne sme znašati več, kot znaša zmanjšanje za pet let manjkajoče starosti, to je 18 odstotkov.
Prednosti in slabosti predčasne upokojitve – izračunajte, ali se vam predčasna upokojitev izplača. Zmanjšanje pokojnine ne sme znašati več, kot znaša zmanjšanje za pet let manjkajoče starosti, to je 18 odstotkov.FOTO: Dreamstime

Ali ima predčasno upokojeni pravico do zagotovljene pokojnine?

Uživalec predčasne pokojnine ni upravičen do izplačila zagotovljene pokojnine.

Ali ste ob predčasni upokojitvi upravičeni do dodatnega odmernega deleža za otroke?

Delež odmere predčasne pokojnine se lahko poveča zaradi skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, ki je državljan Evropske unije in za katerega je zavarovanec skrbel v prvem letu njegove starosti, za 1,36 odstotka, vendar največ do višine 4,08 odstotka. 

PREBERI ŠE
Pred upokojitvijo morate urediti kar nekaj stvari

Za dodatna pojasnila smo prosili odvetnico Katarino Čeč Labernik. To je povedala za Cekin.si!

Ali obstaja kakršna koli past predčasne upokojitve (poleg nižje pokojnine), na katero bi morali biti pozorni? 

Pogoji za predčasno upokojitev so drugačni kot za starostno upokojitev. Razlikujejo se tako po tem, katera doba šteje za upokojitev (pri predčasni upokojitvi celotna pokojninska doba, pri starostni samo "pokojninska doba brez dokupa") kot tudi po tem, da pri predčasni upokojitvi ni mogoče zniževanje pogoja starosti 60 let po nobeni podlagi (zaradi skrbi za otroke, služenja obveznega vojaškega roka, dela pred 18 letom, dosežena benefikacije).

Višina predčasne pokojnine je nižja od starostne pokojnine zaradi stalnih, doživljenjskih odbitkov in lahko tudi zato, ker za predčasne upokojitve ne velja zagotovljena pokojnina, v trenutni višini 620 evrov. 

Oseba, ki izpolnjuje pogoje za predčasno upokojitev, tudi ne more ostati v polnem zavarovanju in hkrati prejemati dela pokojnine (40/20%), kot to lahko stori oseba, ki izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev. 

Brezposelni osebi, ki uživa nadomestilo na zavodu za zaposlovanje in izpolnjuje pogoje za predčasno upokojitev, se po drugi strani ne prekine izplačevanje nadomestila za brezposelnost, kot sicer velja za osebe, ki izpolnjujejo pogoje za starostno upokojitev.

Kako na predčasno pokojnino vpliva dejstvo, da ima vlagatelj (popoldanski) SP, je družbenik v gospodarski družbi/zavodu ...?

Oseba, ki ima status samostojnega podjetnika, se ne more starostno ali predčasno upokojiti. Enako velja za osebo, ki je družbenik oziroma delničar gospodarskih družb ali ustanovitelj zavodov ter zadrug in je hkrati poslovodna oseba te družbe ali zavoda/zadruge. V teh primerih namreč velja obveznost zavarovanja (15. in 16. člen ZPIZ-2), kar onemogoča polno upokojitev oziroma prejemanje celotne pokojnine. 

Lahko pa se delno upokoji, za določen odstotek polnega delovnega oziroma zavarovalnega časa, in prejema delno predčasno pokojnino. Enako velja za ponovno reaktivacijo po upokojitvi in prejemanje sorazmerne predčasne pokojnine.

Ali naj se predčasno upokojite?

Odločitev o predčasni upokojitvi je izredno težka. Najboljše je opraviti temeljit izračun, ali se vam res izplača. Zmanjšanje predčasne pokojnine je namreč trajno in to v vašem individualnem primeru velja tudi takrat, ko boste dopolnili starost, ki je predpisana za pridobitev starostne pokojnine. 

Predčasna pokojnina je trajno nižja za ustrezen delež zaradi neizpolnitve pogoja 40 let pokojninske dobe brez dokupa pri najnižji starosti ali zaradi neizpolnitve pogojev pokojninske dobe brez dokupa pri višji starosti (38 let pokojninske dobe brez dokupa z znižanjem starostne meje 65 let) oziroma neizpolnitve pogoja starosti 65 let in 15 let zavarovalne dobe.

Če izpolnite pogoje za predčasno pokojnino in ostanete v obveznem zavarovanju s polnim delovnim ali zavarovalnim časom, lahko ob dopolnitvi 40 let pokojninske dobe brez dokupa ali 38 let pokojninske dobe brez dokupa z znižanjem starostne meje oziroma starosti 65 let izpolnite pogoje za starostno pokojnino in uveljavite 40 odstotkov starostne pokojnine ali pa starostno pokojnino, ki je ugodnejša od predčasne pokojnine.

Poleg tega boste upravičeni tudi do ugodnejšega vrednotenja pokojninske dobe brez dokupa.

Če se namesto izplačila 20 odstotkov predčasne pokojnine, ki vam je bil priznan do 31. 12. 2019, odločite, da boste ostali v obveznem zavarovanju s sorazmernim delom polnega delovnega ali zavarovalnega časa in uživali delno pokojnino, boste ob izpolnitvi pogojev za starostno pokojnino upravičeni do starostne pokojnine.

V skladu z določbami ZPIZ-2G kljub temu, da ste po izpolnitvi pogojev za predčasno pokojnino ostali v obveznem zavarovanju za polni delovni oziroma zavarovalni čas, niste upravičeni do 20 odstotkov predčasne pokojnine, če ste pogoje za predčasno pokojnino izpolnili od vključno 1. 1. 2020 dalje (40 odstotkov starostne pokojnine).

PREBERI ŠE
Izračun pokojnine: tako preprosto lahko izračunate, kakšna bo vaša pokojnina

PREBERI ŠE
Koliko moram privarčevati za pokojnino?

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke