Subvencije za zaposlitev brezposelnih mladih

Subvencije za zaposlitev brezposelnih mladih

M.M.
04.08.2022, 5:00
0
Subvencije za zaposlitev brezposelnih mladih za nedoločen čas v višini od 5.400 do največ 8.820 evrov za delodajalce, ki bodo izbrani na javnem povabilu.

Zavod za zaposlovanje je na spletni strani objavil javno povabilo delodajalcem v okviru programa Hitrejši vstop mladih na trg dela, ki je nadgradnja dosedanjega programa trajnega zaposlovanja mladih. 

Z novim programom bo Zavod dodeljeval subvencije z namenom spodbuditi:

- trajno zaposlovanje mladih, starih do vključno 25 let, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih, še posebej mladih, ki so vsaj eno leto brezposelni in mladih z največ osnovnošolsko izobrazbo,

- mentorstvo mladim pri uvajanju v delo,

- usposabljanje in izobraževanje mladih ter mentorjev (zaželeno pridobivanje digitalnih kompetenc),

-  vključitev v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje,

- zmanjšanje neskladij med ponudbo kandidatov in povpraševanjem delodajalcev na trgu dela.

PREBERI ŠE
Ti delavci so v večji meri kot drugi pripravljeni, da ob nezadovoljstvu podajo odpoved

Koliko znaša subvencija?

Subvencija znaša od 300 do 490 evrov na mesec in se izplačuje za največ 18 mesecev. Delodajalec lahko prejme skupaj od 5.400 do največ 8.820 evrov na osebo

Višina je odvisna od trajanja brezposelnosti, izobrazbe in vključitve osebe v dodatno pokojninsko zavarovanje. 

Subvencija  je višja za 70 evrov na mesec v primeru, da delodajalec ob zaposlitvi osebo vključi v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, poudarjajo na Zavodu.

Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas in polni delovni čas. 

Sorazmerno nižja subvencija se izplača invalidom, ki skladno z odločbo o invalidnosti lahko delajo le krajši tedenski delovni čas.

Mladi na delovnem mestu
Mladi na delovnem mestuFOTO: Adobe Stock

Kateri delodajalci se lahko potegujejo za subvencijo?

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali so samozaposleni, zagotavljajo mentorja z vsaj tremi leti delovnih izkušenj, imajo poravnane davke in obvezne dajatve ter izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo. 

Delodajalci oddajo ponudbo za subvencionirano zaposlitev elektronsko na portalu za delodajalce od 16. 8. 2022 dalje. Pred prvo uporabo portala se morajo registrirati. 

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke